Wkład Profesora Bogusława Dunaja do polskiego językoznawstwa

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.24

Słowa kluczowe:

Bogusław Dunaj

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Dunaj B., 1966, Wzdłużenie zastępcze w języku polskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, „Prace Językoznawcze”, nr 17, Kraków.

Dunaj B., 1971, Iteratiwa typu bierać, pisywać w języku polskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, „Prace Językoznawcze”, nr 32, Kraków.

Dunaj B., 1975, Język polski najstarszej doby piśmiennej (XII–XIII w.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, „Prace Językoznawcze”, nr 45, Kraków.

Dunaj B., 1986, Dialektologia a socjolingwistyka, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 12, s. 15–23.

Dunaj B., 2019, Badania polszczyzny krakowskiej – przeszłość i teraźniejszość, „LingVaria” nr 14 (27), s. 35–47, [on-line:] https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.02.

Dunaj B., Rak M. (red.), 2009, Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 25–26 września 2008 r., „Biblioteka LingVariów”, t. 5, Kraków.

Dunaj B., Rak M. (red.), 2011, Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy.

Materiały konferencji naukowej, Kraków 21–22 września 2010 r., „Biblioteka LingVariów”, t. 14, Kraków.

KąśILG: J. Kąś, Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej, t. I: A–B, Bukowina Tatrzańska – Nowy Sącz – Nowy Targ 2015, t. II: C–Do, Bukowina Tatrzańska – Nowy Sącz – Nowy Targ 2015, t. III: Dó–Gr, Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ 2016, t. IV: Gu–Kol, Kraków 2017, t. V: Koł–Mad, Nowy Sącz 2017, t. VI: Maf–Nie, Nowy Sącz 2018, t. VII: Nif–Pap, Nowy Sącz 2018, t. VIII: Par–Pou, Nowy Sącz 2018, t. IX: Pow–Sce, Nowy Sącz 2019, t. X: Sch–Śró, Nowy Sącz 2019, t. XI: Śry–Wych, Nowy Sącz 2019, t. XII: Wyci–Ż, Nowy Sącz 2019.

KąśSGO: J. Kąś, Słownik gwary orawskiej, Kraków 2003.

Labocha J., 2010, Profesor Bogusław Dunaj. Mistrz, Nauczyciel, Kolega, [w:] R. Przybylska, J. Kąś, K. Sikora (red.), Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, „Biblioteka LingVariów”, t. 9, Kraków, s. 9–12.

Przybylska R., Kąś J., Sikora K. (red.), 2010, Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, „Biblioteka LingVariów”, t. 9, Kraków.

SWJP: B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996.

Pobrania

Opublikowane

2021-05-10

Jak cytować

Rak, M. . (2021) „Wkład Profesora Bogusława Dunaja do polskiego językoznawstwa”, LingVaria, 16(1(31), s. 289–291. doi: 10.12797/LV.16.2021.31.24.

Numer

Dział

Na jubileusz Profesora Bogusława Dunaja