Lucjan Malinowski jako historyk języka

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.34.17

Słowa kluczowe:

historia języka polskiego, Lucjan Malinowski

Abstrakt

LUCJAN MALINOWSKI AS A HISTORIAN OF LANGUAGE

The main merit of Lucjan Malinowski is the initiation of scientific linguistics in Kraków. His research was related to dialectology and history of Polish language. The authors of the article discussed his historical and linguistic analyses. They referred to: a) publishing Old-Polish texts; b) publishing materials excerpted from the old texts; c) collecting materials for the dictionary of the Old-Polish language; d) lexicographic studies; e) language of writers.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Wykaz prac Lucjana Malinowskiego cytowanych w artykule (w układzie chronologicznym)

|1873 Beiträge zur slavischen dialectologie. I. Ueber die Oppelnsche Mundart in Oberschlesien (1. Heft: Laut- und Formenlehre), Lipsk.

|1875 (wyd. i objaśn.) Modlitwy Wacława, zabytek języka polskiego z wieku XV, odkryty i skopiowany przez ś.p. Aleksandra hr. Przezdzieckiego, „Pamiętnik Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny i Historyczno-Filozoficzny”, t. 2, s. 1–104; wyd. 2: Kraków 1887.

|1880 (wyd.) Magistra Jana z Szamotuł, dekretów doktora, Paterkiem zwanego, kazania o Maryi Pannie Czystej z kodeksu toruńskiego, „Sprawozdania Komisji Językowej Akademii Umiejętności” t. 1, s. 161–294.

|1880 Ślady dialektyczne w oznaczaniu samogłosek nosowych w kilku zabytkach języka polskiego wieku XV i XVI, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności” t. VII, s. 319–349.

|1882 O pochodzeniu wyrazów, 1) śće, šće, 2) uśće, ujśće, 3) vyjście, odejście itd., „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności” t. IX, s. 370–385.

|1884 Przyczynki do historii wyrazów polskich, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności” t. X, s. 450–482.

|1885 Niektóre wyrazy polskie litewskiego pochodzenia, „Prace Filologiczne” I, s. 180–191.

|1886 Zabytki języka polskiego w rękopisie N. 2503 Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, „Prace Filologiczne” I, s. 467–540.

|1888 Uwagi nad pisownią i językiem tekstu polskiego, zawartego w rękopisie N. 2503 Biblioteki uniwersyteckiej w Krakowie, „Prace Filologiczne” II, s. 85–118.

|1889 Tekst polski hymnu „Salve Regina” podług rękopismu Nr. 379 Biblioteki Ossolińskich z r. 1438, oraz stosunek jego do innych tekstów z w. XV, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności” t. XIII s. 303–318.

|1895 Ewangelia ś. Mateusza R. V, 1–12. Kazanie na dzień wszech świętych. Zabytki języka polskiego z wieku XV, z rękopisu DLII Biblioteki kapitulnej w Pradze, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny” t. XXII, s. 230–318.

|1895 Glosy polskie w kilku rękopismach łacińskich wieku XV w Bibliotekach kapitulnej i uniwersyteckiej w Pradze, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny” t. XXII, s. 319–349.

|1895 O języku komedii Franciszka Bohomolca, Kraków.

|1898 Materiały do historii języka polskiego z końca XIV i początku XV w. na podstawie ksiąg sądowych: łęczyckich, orłowskich i brzezińskich, „Teki A. Pawińskiego” t. V, Warszawa.

Żywot świętego Błażeja. Zabytek języka polskiego z początku wieku XV, „Prace Filologiczne” V, s. 309–353.

Literatura

Baudouin de Courtenay J., 1870, O drevne-polʹskom âzyke do XIV-go stoletiâ, Lejpcig.

Dunaj B., 1975, Język polski najstarszej doby piśmiennej (XII–XIII w.), Kraków.

Karpluk M., 1958, Zagadnienie autorstwa tzw. Kazań Paterka, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze”, nr 4, s. 43–92.

Kuraszkiewicz W., 1957/1986, Właściwości językowe wielkopolskiego rękopisu Marcina z Miedzyrzecza z 1428 roku, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” II, s. 122–138; przedruk w: idem, Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, Warszawa, s. 231–244.

Kurzowa Z., 1993, Język polski Wileńszczyzny i Kresów północno-wschodnich XVI–XX w., Warszawa.

Nitsch K., 1899, O pisowni i języku „Kazań Paterka”, zabytku języka polskiego z początku w. XVI-go. Na podstawie materiału, zebranego przez prof. dra Malinowskiego, „Prace Filologiczne” V, s. 521–585.

SEBor: W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.

Taszycki W., 1964, Historia Katedry Języka Polskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim, [w:] W. Taszycki, A. Zaręba (red.), Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historia katedr, Kraków, s. 145–162.

Taszycki W., 1974, Lucjan Malinowski, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XIX, Wrocław, s. 348–350.

Zawiliński R., 1909, Lucjan Malinowski, [w:] R. Plenkiewicz (red.), Encyklopedya wychowawcza, t. VII, z. III, Warszawa, s. 248–250.

Pobrania

Opublikowane

2022-11-21

Jak cytować

Dunaj, B. i Mycawka, M. (2022) „Lucjan Malinowski jako historyk języka”, LingVaria, 17(2(34), s. 271–278. doi: 10.12797/LV.17.2022.34.17.

Numer

Dział

Przypomnienia