„Ile przemilczam, tego nie wypowiem”: o (prze)milczeniu w utworach Wisławy Szymborskiej i ich przekładzie na język niemiecki

Autor

  • Joanna Kubaszczyk Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.20

Słowa kluczowe:

przemilczenie, niedopowiedzenie, przekład poezji, przekład emocji, prozodia emocjonalna

Abstrakt

“How Much I Dissemble I shall not Utter”: on Aposiopesis in the Poems by Wisława Szymborska and Their Translation into German

Krystyna Pisarkowa emphasises the importance of means which participate in shaping the expression of emotions in a poetic text, and calls for extracting from the text “essential ingredients from seemingly minor semantic accents” (Pisarkowa 1998: 36). In this article, the author takes this inspiration and analyses how Wisława Szymborska applies silence in her poems as an aesthetic category and an expression of choked emotions, what indicators of silence she uses, and what happens with this silence in the translation of her poems into German by Karl Dedecius. The author concludes that a translator should be able to empathise with emotions and be an intermediary not only for the word, but also for the unspoken.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Berman A., 2009, Przekład jako doświadczenie obcego, [w:] M. Heydel, P. Bukowski (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Kraków, s. 247–264.

BT: Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, wyd. 3 popr., Poznań – Warszawa 1980.

Jakobson R., 2009, O językoznawczych aspektach przekładu, [w:] M. Heydel, P. Bukowski (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Kraków, s. 43–49.

Korolko M., 1990, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa.

Lenczewska A., 2016, Świadectwo. Dziennik duchowy, Poznań.

Pisarkowa K., 1998, Pragmatyka przekładu. Przypadki poetyckie, „Prace Instytutu Języka Polskiego”, nr 106, Kraków.

Rymarczyk K., 1999, Zaburzenia prozodii emocjonalnej i lingwistycznej u pacjentów z uszkodzeniami mózgu, „Przegląd Psychologiczny” t. 42, nr 1–2, s. 135–150.

Sierotwiński S., 1986, Słownik terminów literackich. Teoria i nauki pomocnicze literatury, wyd. 4, Wrocław.

SJP PWN Przem: Słownik języka polskiego PWN, hasło: Przemilczenie, [on-line:] https://sjp.pwn.pl/sjp/przemilczenie;2510662.html (dostęp: 8 IV 2021).

Szymborska W., 1996, Poeta i świat: odczyt noblowski, [on-line:] https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1996/szymborska/25586-wislawa-szymborska-odczyt-noblowski-1996/ (dostęp: 31 III 2021).

Szymborska W., 2005, Hundert Gedichte – Hundert Freuden. Sto wierszy – sto pociech, wybór, przekł. i posłowie K. Dedecius, wyd. 4, Kraków.

Opublikowane

2021-11-18

Jak cytować

Kubaszczyk, J. . (2021) „«Ile przemilczam, tego nie wypowiem»: o (prze)milczeniu w utworach Wisławy Szymborskiej i ich przekładzie na język niemiecki”, LingVaria, 16(2(32), s. 245–256. doi: 10.12797/LV.16.2021.32.20.

Numer

Dział

Przypomnienia