Głos w dyskusji o tekście staropolskim. Znad kanonów mszy św. 

Autor

  • Dorota Masłej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.06

Słowa kluczowe:

tekst staropolski, glosa, tłumaczenie w średniowieczu, kanon mszy św., funkcja tekstu, intencja pisarza

Abstrakt

A Contribution to the Discussion on Old Polish Text. Analysing the Canons of the Mass
The paper analyses selected mediaeval Canons of the Mass from a text linguisctic perspective. It focuses on four monuments which are considered glosses from the point of view of the formal criterion (the placement on the page), and texts from the point of view of their shape (the degree of development). The analysis includes the graphical shape of the annotations, the syntax of the Polish passages with respect to the Latin prototype, the base and the completeness of the translation. This multi-faceted analysis leads to the conclusion that mediaeval Polish glosses to the Canons of the Mass consitute not a text but a complete collection of glosses. This conclusion is justified by both their graphical and grammatical shape: verbatim rendering of Latin constructions and inflections (inconsistent with Polish grammar), and accumulation of multiple lexical equivalents of a single element. When working with this kind of monuments, one needs to take into account not only the quantitative criterion (completeness of the translation) but also the function of the whole that the scribe created, and the intention of the author.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Źródła

Msza III, rkps Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 2080/II.

Msza IV, rkps Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. Akc. 150/54.

Msza XII, rkps Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, nr MS 60.

Msza XVI, rkps Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. Akc. 9889.

Literatura

Gesner A., 2011, Glosy w Rozmyślaniu przemyskim. Wyniki analizy formalnej i perspektywy badań, „Kwartalnik Językoznawczy” nr 3, s. 89–97.

Leńczuk M., 2013, Staropolskie przekazy kanonu Mszy Świętej. Wariantywność leksykalna, Warszawa.

Masłej D., 2016, Modlitwa Pańska w polskim średniowieczu. Znad staropolskich rękopisów, Poznań.

Masłej D., w druku, Zbiór glos czy tekst? Kazania augustiańskie jako problem edytorski i naukowy, [w:] K. Borowiec i in. (red.), Jak wydawać teksty dawne?, „Staropolskie Spotkania Językoznawcze”, t. 2, Poznań.

Mika T., 2015, Tekst staropolski jako odmienny obiekt badań? W poszukiwaniu narzędzi opisu, „LingVaria” nr 2 (20), s. 235–250, [on-line:] http://dx.doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.18.

Pietkiewicz R., 2013, Tradycja rękopiśmienna polskich przekładów biblijnych od XIII do XVI wieku, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” nr 2 (21), s. 29–50.

Twardzik W., 1994, Glosy w „Rozmyślaniu przemyskim”, „Teksty Drugie” nr 3, s. 155–165.

Wydra W., 1973, Polskie dekalogi średniowieczne, „Silva Medii et Recentioris Aevi”, nr 2, Warszawa.

Wydra W., Rzepka W.R., 2004, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, wyd. 3, Wrocław.

Pobrania

Opublikowane

2017-11-15

Jak cytować

Masłej, D. (2017) „Głos w dyskusji o tekście staropolskim. Znad kanonów mszy św. ”, LingVaria, 12(24), s. 93–111. doi: 10.12797/LV.12.2017.24.06.

Numer

Dział

Polszczyzna historyczna