Wstęp do obiektowej analizy czasownika aller w konstrukcjach z określnikami temporalnymi dla celów tłumaczenia automatycznego francusko- polskiego

Autor

  • Michał Hrabia Uniwersytet Śląski, Katowice

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.18.04

Słowa kluczowe:

tłumaczenie automatyczne, klasa obiektowa, czasowniki ruchu, iteratywność

Abstrakt

Introduction to object analysis of the verb aller in constructions with temporal markers, for the purposes of French-Polish machine translation

The paper presents the preliminary results of an object-oriented disambiguation of the French verb aller ‘to go’, performed for the purpose of machine translation. The first part introduces the theoretical foundations of the object-oriented method proposed by Wiesław Banyś, and the principles of word sense disambiguation. The second part is an analysis of the different uses of the verb aller accompanied by temporal markers (weekdays, specific temporal markers and frequency markers). By using concrete examples, the author tries to discover the linguistic conditions which determine whether the translation of the analyzed verb should be jechać (the semelfactive form) or jeździć (the iterative form). The results of the research are presented in four syntactic-semantic schemes, i.e. in one of the descriptive formats used in the object-oriented approach.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Antinucci F., Gebert L., 1977, Semantyka aspektu czasownikowego, „Studia Gramatyczne” I, s. 7–43.

Banyś W., 2002a, Bases de données lexicales électroniques – une approche orientée objets. Partie I: questions de modularité, „Neophilologica” 15, s. 7–28.

Banyś W., 2002b, Bases de données lexicales électroniques – une approche orientée objets. Partie II: questions de description, „Neophilologica” 15, s. 206–248.

Banyś W., 2005, Désambiguïsation des sens des mots et représentation lexicale du monde, „Neophilologica” 17, s. 57–76.

Chrupała A., 2007, Traduction assistée par ordinateur – espérances trompeuses ou réalité possible? Description lexicographique du vocabulaire des sucreries en québécois selon l’approche orientée objets, „Neophilologica” 19, s. 7–23.

Desclés J.-P., Guentchéva Z., 1997, Aspects et modalités d’action (représentations topologiques dans une perspective cognitive), „Studia Kognitywne” 2, s. 145–173.

Hrabia M., 2011, Désambiguïsation des sens du prédicat adjectival farouche dans le cadre d’une approche orientée objets, „Neophilologica” 23, s. 150–167.

Karolak S., 1984, Składnia wyrażeń predykatywnych, [w:] Z. Topolińska (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Warszawa, s. 11–211.

Karolak S., 2001, O semantyce aspektu w teorii F. Antinucciego i L. Gebert, [w:] S. Karolak (red.), Od semantyki do gramatyki. Wybór rozpraw, Warszawa, s. 561–606.

Kuszmider B., 1999, Aspect, temporalité et modalité en polonais et en français. Étude contrastive, Paris.

Lipiński K., 2004, Mity przekładoznawstwa, Kraków.

Piernikarski C., 1972, Opozycje semantyczne czasowników typu chodzić : iść, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 11, s. 53–65.

Stawnicka J., 2007, Aspekt – iteratywność – określniki kwantyfikacyjne, Katowice.

Włodarczyk H., 1980, Czasowniki ruchu a kategoria aspektu w języku polskim, „Polonica” VI, s. 49–56.

Pobrania

Opublikowane

2014-09-01

Jak cytować

Hrabia, M. . (2014) „Wstęp do obiektowej analizy czasownika aller w konstrukcjach z określnikami temporalnymi dla celów tłumaczenia automatycznego francusko- polskiego”, LingVaria, 9(18), s. 43–54. doi: 10.12797/LV.09.2014.18.04.

Numer

Dział

Zagadnienia ogólne