Tom 10 Nr 20 (2015)

					Pokaż Tom 10 Nr 20 (2015)
Opublikowane: 2015-12-01

Wstęp

 • Dziesięć lat „LingVariów”

  7-11
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.01

Na jubileusz Profesora Władysława T. Miodunki

 • Profesor Władysław T. Miodunka – twórca krakowskiej szkoły glottodydaktyki porównawczej

  Przemysław E. Gębal
  15-26
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.02
 • Phonological patterns in the speech of English-Polish bilingual children in Australia Initial findings

  Robert Dębski
  27-40
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.03
 • Kompetencja komunikacyjna a glottodydaktyka

  Iwona Janowska
  41-54
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.04
 • Dwujęzyczność kognitywna

  Ewa Lipińska
  55-68
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.05
 • Edukacyjna sprawność językowa w ujęciu działaniowym Rady Europy

  Waldemar Martyniuk
  69-80
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.06
 • Zasób leksykalny obcojęzycznych użytkowników polszczyzny w świetle badań ilościowych

  Anna Seretny
  81-95
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.07
 • Zmiany we współczesnym polskim systemie fleksyjnym (na materiale rzeczownikowym i przymiotnikowym)

  Wiesław T. Stefańczyk
  97-106
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.08

Zagadnienia ogólne

 • Staropołabskie teonimy *Svętovitъ, *Jarovitъ, *Rujevitъ, *Borovitъ: deadiectiva czy composita?

  Michał Łuczyński
  109-119
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.09

Polszczyzna współczesna

 • Ekspresywizacja nazw własnych we współczesnych mediach polskich

  Mariana Idzo
  123-134
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.10
 • Inżynieria lingwistyczna a obecna sytuacja językoznawstwa polskiego

  Adam Przepiórkowski
  135-145
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.11

Polszczyzna historyczna

 • Ciągłość i zmienność jako problem badań diachronicznych

  Mirosława Siuciak
  149-159
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.12
 • Dyferencjacja stylowa w tekście Mateusza Cygańskiego Myślistwo ptasze, w którym się opisuje sposób dostawania wszelakiego ptaka

  Krzysztof Waśkowski
  159-176
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.13

Z poznańskich badań nad staropolszczyzną

 • Filologiczne wydanie Rozmyślania przemyskiego a czeski Život Krista Pána

  Karolina Borowiec
  179-191
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.14
 • Staropolskie konstrukcje z przyimkami Krótka synteza

  Zdzisława Krążyńska
  193-204
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.15
 • Wydanie Wielkopolskich rot sądowych w świetle najnowszych ustaleń badawczych

  Marcin Kuźmicki
  205-219
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.16
 • O wyjątkowym średniowiecznym komentarzu do tłumaczenia modlitw

  Dorota Masłej
  221-233
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.17
 • Tekst staropolski jako odmienny obiekt badań? W poszukiwaniu narzędzi opisu

  Tomasz Mika
  235-250
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.18
 • O ostrożniejszym aniżeli dotychmiast poezji średniowiecznej czytaniu

  Dorota Rojszczak-Robińska
  251-263
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.19
 • Liczebniki przysłówkowe w Rozmyślaniu przemyskim – kwantyfikacja zdarzeń

  Agnieszka Słoboda
  265-274
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.20
 • Wobec braku źródeł O śladach ACI w Rozmyślaniach dominikańskich

  Olga Stramczewska
  275-287
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.21

Etnolingwistyka

 • Słowa klucze kultury w sytuacji bliskiego sąsiedztwa kultur i powinowactwa językowego (dusza – serce)

  Aleksandra Niewiara
  291-304
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.22
 • Co to jest kulturem?

  Maciej Rak
  305-316
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.23