Jan Baudouin de Courtenay, Czy historia i filologia mogą umiejętnie rozwiązać swoje zadanie bez ścisłego związku z filozofią, a mianowicie z filozofią historii i filozofią języka?

Cz. I

Autor

  • Mateusz Kowalski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.21

Słowa kluczowe:

Jan Baudouin de Courtenay, Henryk Struve, juwenilia, językoznawstwo, filozofia, filologia, historia nauki

Abstrakt

Can History and Philology Competently Address Their Tasks without a Close Connection with Philosophy, Namely Philosophy of History and Philosophy of Language?

The thesis by Jan Baudouin de Courtenay published here is probably the oldest of the texts by the Polish linguist. The text was submitted in 1864 as a part of the logic and philosophy course taught at the Warsaw Main School by Henryk Struve. It clearly shows an attempt by the young researcher to embark on a scholarly path, which turns out to be far from the one Baudouin de Courtenay took later in his academic activity. The future linguist argues here in defence of linguistics as a so-called physical science (a natural skill, as he often calls it in his dissertation), thus contrasting it with philology and history.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Baudouin de Courtenay J., 1891, O zadaniach językoznawstwa, „Prace Filologiczne” III, s. 92–115.

Baudouin de Courtenay J., 1974, Językoznawstwo czyli lingwistyka w wieku XIX-ym, [w:] idem, Dzieła wybrane, t. 1, Warszawa, s. 153–175.

Baudouin de Courtenay J., 1983, Zarys historii języka polskiego, [w:] idem, Dzieła wybrane, t. 5, Warszawa, s. 99–186.

Baudouin de Courtenay J., 2016a, Autobiogram, [w:] Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa II. Jan Baudouin de Courtenay. Pisma mniej znane, wybór, przekład i oprac. M. Skarżyński, „Biblioteka LingVariów”, t. 21, Kraków, s. 23–58.

Baudouin de Courtenay J., 2016b, Niektóre uwagi o językoznawstwie i języku, [w:] Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa II. Jan Baudouin de Courtenay. Pisma mniej znane, wybór, przekład i oprac. M. Skarżyński, „Biblioteka LingVariów”, t. 21, Kraków, s. 105–134.

Baudouin de Courtenay J., 2016c, O mieszanym charakterze wszystkich języków, [w:] Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa II. Jan Baudouin de Courtenay. Pisma mniej znane, wybór, przekład i oprac. M. Skarżyński, „Biblioteka LingVariów”, t. 21, Kraków, s. 135–144.

Baudouin de Courtenay J., 2016d, Językoznawstwo, [w:] Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa II. Jan Baudouin de Courtenay. Pisma mniej znane, wybór, przekład i oprac. M. Skarżyński, „Biblioteka LingVariów”, t. 21, Kraków, s. 161–194.

Ihnatowicz I., 1962, Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, „Studia Źródłoznawcze. Commentationes” 7, s. 99–124.

Kowalski M., 2016, Język i czas. Studium myśli naukowej Jana Baudouina de Courtenay i Ferdinanda de Saussure’a, Warszawa.

Kowalski M., 2020, Wybrane zagadnienia psychologizmu lingwistycznego Jana Baudouina de Courtenay i Karola Appla. Próba porównania, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXXVI, s. 293–306, https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.6680. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.6680

Sobotka P., 2019, Wilhelm von Humboldt a Jan Baudouin de Courtenay i Ferdinand de Saussure: filozoficzne podstawy nowożytnej myśli lingwistycznej, „Linguistica Copernicana” 16, s. 27–49, https://doi.org/10.12775/LinCop.2019.002. DOI: https://doi.org/10.12775/LinCop.2019.002

Opublikowane

2021-11-18

Jak cytować

Kowalski, M. . (2021) „Jan Baudouin de Courtenay, Czy historia i filologia mogą umiejętnie rozwiązać swoje zadanie bez ścisłego związku z filozofią, a mianowicie z filozofią historii i filozofią języka? Cz. I”, LingVaria, 16(2(32), s. 259–279. doi: 10.12797/LV.16.2021.32.21.

Numer

Dział

Z przeszłości językoznawstwa