Przyczynki do historii Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Autor

  • Mirosław Skarżyński Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.13.2017.25.15

Słowa kluczowe:

historia polskiego językoznawstwa, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Andrzej Gawroński

Abstrakt

Contributions to the History of the Society of Friends of the Polish Language
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (‘Society of Friends of the Polish Language’) is the oldest such society and greatly distinguished for the popularization of knowledge about the language, and also for the knowledge about Polish itself. The few publications devoted to it, written mostly on the occasion of anniversaries, tend to overlook the figure of Andrzej Gawroński (1885–1927), an outstanding expert in Sanskrit, a linguist, and a professor of the Lviv University, despite the fact that archive materials show that he played a very significant role in the creation of the Society, and even penned the preliminary version of its charter. This paper presents Gawroński’s part in the forming of TMJP; it is based on extant letters from A. Gawroński to Kazimierz Nitsch from years 1919–1921 (Archive of Science of PAN and PAU in Cracow), letters from K. Nitsch to linguists Henryk Ułaszyn and Antonina Obrębska-Jabłońska, and also on the few printed materials from years 1918–1927.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

ANPANiPAU: Archiwum Nauki PAN i PAU, Kraków, Spuścizna Kazimierza Nitscha, sygn. K III-51:

Listy Kazimierza Nitscha do Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej, j. 216, j. 217.

Listy Andrzeja Gawrońskiego, j. 189.

Materiały Anieli z Gruszeckich Nitschowej, j. 308, j. 309, j. 310. Fotografie, j. 251.

Dunaj B., 1995, Z dziejów Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, „Język Polski” XCI, s. 3–5.

Gruszecka-Nitschowa A., 1977, Całe życie nad przyrodą mowy polskiej. Kazimierz Nitsch i jego prace, Kraków.

Komunikat: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, „Język Polski” V, 1920, s. 96.

Kotwicz W., 1925 [wyd. 1927], Andrzej Gawroński jako organizator studyów oryentalistycznych w Polsce, „Rocznik Oryentalistyczny” III, s. 39–44.

Kozarynowa Z., 1982, Andrzej Gawroński (1885–1927), „Znak” XXXIV, nr 331, s. 579–604.

Kurier: Tow. miłośników ojczystego języka, „Kurjer Lwowski”, 4 VI 1910, wyd. popołudniowe, s. 3.

Kuryłowicz J., 1927, Andrzej Rawita Gawroński, „Kwartalnik Klasyczny” 1, s. 149–151.

Materiały: A. Czelakowska., M. Skarżyński, Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa.

Listy Jana Niecisława Baudouina de Courtenay, Jana Łosia, Kazimierza Nitscha, Jana Michała Rozwadowskiego, Henryka Ułaszyna, „Biblioteka LingVariów”, t. 8, Kraków 2011.

Nitsch K., 1918, Organizacja i potrzeby nauki w dziale języka polskiego, „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” t. I, s. 355–366.

Nitsch K., 1926, Rozmaitości, „Język Polski” XI, s. 157–158.

Nitsch K., 1927, Andrzej Gawroński 1885–1927, „Język Polski” XII, s. 1–5.

Nitsch K., 1927/1960, Andrzej Gawroński 20 VI 1885–11 I 1927, [w:] idem, Ze wspomnień językoznawcy, Kraków, s. 276–296.

Skarżyński M., 2014, „W jaki sposób wzmocnić u nas językoznawstwo?”. Lingwistyka polska w wypowiedziach uczonych z lat 1918–1919, „LingVaria” nr 2 (18), s. 251–270, [on-line:] http://dx.doi.org/10.12797/LV.09.2014.18.16.

Słowo: „Słowo Polskie” (Lwów) 1920, nr 552, 581, 583, 585.

Słuszkiewicz E., 1936, Wspomnienie o Andrzeju Gawrońskim w dziesięciolecie zgonu, „Rocznik Orjentalistyczny” XII, s. 216–230.

Stasiak S., 1926 [wyd. 1928], Andrzej Gawroński jako indianista, „Rocznik Oryentalistyczny” IV, s. I–XXI.

Statut: Statut Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, zatwierdzony rozp. Namiestnictwa we Lwowie z 2 czerwca 1920, nr 41171/1057/XIIIa, „Język Polski” V, 1921, s. 125–128.

Tarnowska W., 1971, Pięćdziesiąt lat Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i jego organu Język Polski, „Język Polski” Zeszyt jubileuszowy. Bibliografia zawartości roczników 1–50, s. IX–XV.

Ułaszyn H., 2010, Z Kopiowatej na katedry uniwersyteckie. Wspomnienia, z rkpsu oprac. M. Skarżyński, „Biblioteka LingVariów”, t. 9, Kraków.

Urbańczyk S., 1971, Pięćdziesięciolecie działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (1920–1970), „Język Polski” LI, s. 161–166.

Urbańczyk S., 1995, Powstanie i dalsze losy Języka Polskiego, „Język Polski” LXXV, s. 161–168.

Willman-Grabowska H., 1936, Przed dziesięciu laty (Garść wspomnień o Andrzeju Gawrońskim), „Rocznik Orjentalistyczny” XII, s. 231–236.

Pobrania

Opublikowane

2018-05-30

Jak cytować

Skarżyński, M. (2018) „Przyczynki do historii Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego”, LingVaria, 13(25), s. 205–217. doi: 10.12797/LV.13.2017.25.15.

Numer

Dział

Z przeszłości językoznawstwa