Krakowskie listy Jana Baudouina de Courtenay do Jana Karłowicza z 1894 r.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.17

Słowa kluczowe:

Jan Baudouin de Courtenay, Jan Karłowicz, historia polskiego językoznawstwa

Abstrakt

Cracow Letters of Jan Baudouin de Courtenay to Jan Karłowicz from 1894

The presented correspondence includes nine letters and nine postcards from 1894, sent by Jan Baudouin de Courtenay to Jan Karłowicz. Among other things, it shows the scientific and extra-scientific relations in Cracow in the last decade of the 19th century – although, owing to the person of the addressee, it also refers to Warsaw. The main scientific topics are 1) comments on the etymology of lexemes studied by J. Karłowicz for a dictionary of foreign words which were used in Polish and had a less clear origin; 2) matters related to changes in Polish orthography; and 3) comments on the edition of the so-called Warsaw dictionary.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Boryś W., 1989, Jan Baudouin de Courtenay jako etymolog, [w:] J. Rieger, M. Szymczak, S. Urbańczyk (red.), Jan Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa. Materiały z konferencji międzynarodowej. Warszawa 4–7 IX 1979, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, s. 483–486.

Czelakowska A., Skarżyński M., 2011, Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa. Listy Jana Niecisława Baudouina de Courtenay, Jana Łosia, Kazimierza Nitscha, Jana Michała Rozwadowskiego, Henryka Ułaszyna, „Biblioteka LingVariów”, t. 8, Kraków.

Dzendzelìvsʹkij J.O., 2003, Materìali do ìstorìï polʹsʹkoï ta slov’ânskoï fìlologìì. XI (č. 1). Vibrane listuvannâ Â. Boduena de Kurtene z Â. Karlovičem, „Prace Filologiczne” XLVIII, s. 143–222.

Majdak M., 2008, Słownik warszawski. Koncepcja – realizacja – recepcja, Warszawa.

Nitsch K., 1960, Ze wspomnień językoznawcy, Kraków.

PSB: W. Konopczyński i in. (red.), Polski słownik biograficzny, t. I–LI, Warszawa – Kraków 1935–.

Rak M., 2018, Materiały do dziejów polskiej dialektologii i etnologii. Listy Cezarii Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowej, Adama Fischera, Antoniego Kaliny, Izydora Kopernickiego, Kazimierza Nitscha, Seweryna Udzieli, Juliusza Zborowskiego, „Biblioteka LingVariów”, t. 25, Kraków.

Rieger J., Szymczak M., Urbańczyk S. (red.), Jan Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa. Materiały z konferencji międzynarodowej. Warszawa 4–7 IX 1979, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź.

Skarżyński M. (oprac.), 2016, Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa. II: Jan Baudouin de Courtenay. Teksty mniej znane, „Biblioteka LingVariów”, t. 21, Kraków.

Skarżyński M., Smoczyńska M. (oprac.), 2007, Listy Jana Baudouina de Courtenay do Henryka Ułaszyna z lat 1898–1929, „Biblioteka LingVariów”, t. 1, Kraków.

SW: J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki (red.), Słownik języka polskiego, t. I–VIII, Warszawa 1900–1927.

SWOKarł: J. Karłowicz, Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia używanych w języku polskim, Kraków 1894–1905.

Życie i prace Jana Karłowicza (1836–1903). Książka zbiorowa wydana staraniem i nakładem redakcji „Wisły”, Warszawa 1904.

Pobrania

Opublikowane

2020-08-23

Jak cytować

Rak, M. . (2020) „Krakowskie listy Jana Baudouina de Courtenay do Jana Karłowicza z 1894 r”., LingVaria, 15(2(30), s. 221–244. doi: 10.12797/LV.15.2020.30.17.

Numer

Dział

Z przeszłości językoznawstwa