Jan Baudouin de Courtenay o kwestii narodowości

Autor

  • Zygmunt Saloni Uniwersytet Warszawski, Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.23.19

Słowa kluczowe:

Jan Baudouin de Courtenay, narodowość, obywatelstwo

Abstrakt

Jan Baudouin de Courtenay on the Problem of Nationality
The great Polish linguist Jan Baudouin de Courtenay spoke many times of the issue of nationality and problems related to it. He stated concisely: “If one strictly abides by the freedom of conscience and respect for human dignity, one may consciously not include oneself in any nationality, as well as one may consciously include oneself in and emotionally belong to two or more nationalities.” In tsarist times he promoted the idea of federalization of the Russian empire and granting autonomy to other nationalities; in independent Poland he defended the rights of national minorities. Thanks to his bold and consistent attitude, de Courtenay gained great respect among people. In 1922 he was nominated by members of national minorities as a candidate for the president of Poland. De Courtenay was particularly sensitive to confusing the concepts of nationality and citizenship.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Baudouin 1919/1983: J. Baudouin de Courtenay, Państwowość polska a Żydzi w Polsce, [w:] idem, Dzieła wybrane, t. VI, Warszawa, s. 171–177.

Baudouin 1922/2007: J. Baudouin de Courtenay, Dobry Polak a wróg Polski, [w:] idem, Miejcie odwagę myślenia…, s. 539–545.

Baudouin 1923/2007: J. Baudouin de Courtenay, Kandydatury demonstracyjne, [w:] idem, Miejcie odwagę myślenia…, s. 559–561.

Baudouin 1926/2007: J. Baudouin de Courtenay, W kwestii narodowościowej, Warszawa 1926, [w:] idem, Miejcie odwagę myślenia…, s. 357–389.

Baudouin 1927/1983: J. Baudouin de Courtenay, Mój stosunek do kościoła, [w:] idem, Dzieła wybrane, t. VI, Warszawa, s. 267-319.

Baudouin de Courtenay J., 2007, Miejcie odwagę myślenia… Wybór pism publicystycznych z lat 1898–1927, opracował, wstępem i przypisami opatrzył M. Skarżyński, „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”, t. XVIII, Kraków.

Kalicki W., 2007, 9 grudnia 1922 r. Jak fala, „Gazeta Wyborcza”, 14 II 2007, [on-line:] http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,4743046.html?disableRedirects=true (dostęp: 1 III 2016).

Opublikowane

2017-05-15

Jak cytować

Saloni, Z. (2017) „Jan Baudouin de Courtenay o kwestii narodowości”, LingVaria, 12(23), s. 283–290. doi: 10.12797/LV.12.2017.23.19.

Numer

Dział

Z przeszłości językoznawstwa