Listy Jana Baudouina de Courtenay jako świadectwo autobiograficzne

Autor

  • Elżbieta Sękowska Uniwersytet Warszawski, Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.23.20

Słowa kluczowe:

Jan Baudouin de Courtenay, korespondencja, codzienność

Abstrakt

Jan Baudouin de Courtenay’s Letters As an Autobiographic Testimony
Based on a selection of de Courtenay’s letters, the paper presents those aspects of everyday life which characterize him as a teacher, publicist, and an active participant in social and political events. Only a fragment of de Courtenay’s vast correspondence has been used. His letters made it possible to focus on less known areas of his life, such as work in various scientific centres and contacts with other linguists, but also with social activists and publishers. They show de Courtenay’s attitude towards various events through which he lived: revolution, war, change of workplace. They also allow us a peek into some of his personality traits. Letters can be treated as a source of knowledge about the cultural and social reality.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bešta T. (oprac.), 1972, Listy J. Baudouina de Courtenay do A. Černego, Wrocław.

Białokozowicz B., 1968, Jan Baudouin de Courtenay i Marian Zdziechowski, „Przegląd Humanistyczny” 2, s. 141–156.

Czelakowska A., Skarżyński M., 2011, Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa.

Listy Jana Niecisława Baudouina de Courtenay, Jana Łosia, Kazimierza Nitscha, Jana Michała Rozwadowskiego, Henryka Ułaszyna, „Biblioteka LingVariów”, t. 8, Kraków.

Skarżyński M., Smoczyńska M., 2007, Listy Jana Baudouina de Courtenay do Henryka Ułaszyna z lat 1898–1929, opracowali…, „Biblioteka LingVariów”, t. 1, Kraków.

Stachurski E., 2002, Jan N. Baudouin de Courtenay, Listy z lat 1870–1927, opracował…, Kraków.

Literatura

Baudouin de Courtenay J., 1903/2007, Krzewiciele zdziczenia, [w:] ibid., Miejcie odwagę myślenia… Wybór pism publicystycznych z lat 1898–1927, opracował, wstępem i przypisami opatrzył M. Skarżyński, „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej, t. XVIII, Kraków, s. 105–139.

Baudouin de Courtenay J., 1922, Słowo wstępne, [w:] Pamięci Wilhelma Feldmana, Kraków, s. 1–6.

Borkowska G., 2007, Życie codzienne jako kategoria literacka i badawcza (rekonesans), [w:]

G. Borkowska, A. Mazur (red.), Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku. Od Adalberta Stiftera do współczesności, Opole, s. 27–38.

Chałasiński J., 1976, Polonia amerykańska, [w:] W.I. Thomas, F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce, t. I: Organizacja grupy pierwotnej, Warszawa, s. 7–29.

Źródła

Chartanowicz M., Róziewicz J., 1991, Przegląd materiałów archiwalnych dotyczących Jana Niecisława Baudouina de Courtenay, przechowywanych w archiwach i bibliotekach Leningradu, [w:] J. Róziewicz (red.), Działalność naukowa, dydaktyczna i społeczno-polityczna Jana Niecisława Baudouina de Courtenay w Rosji, Wrocław, s. 164–189.

Ihnatowicz E., 2011, Proza Kraszewskiego. Codzienność, Warszawa.

Małachowska E., 1973, Jan Baudouin de Courtenay w życiu prywatnym (wspomnienia o moim ojcu), „Przegląd Humanistyczny” 3, s. 91–104; 5, s. 119–131.

Skwarczyńska S., 2006, Teoria listu, na podstawie lwowskiego pierwodruku opracowali E. Feliksiak i M. Leś, Białystok.

Wejland A.P., 2014, Codzienność jako locus anthropologicus, [w:] B. Płonka-Syroka, M. Dąsal, Źródło historyczne jako tekst kultury, Warszawa, s. 245–254.

Opublikowane

2017-05-15

Jak cytować

Sękowska, E. (2017) „Listy Jana Baudouina de Courtenay jako świadectwo autobiograficzne”, LingVaria, 12(23), s. 291–302. doi: 10.12797/LV.12.2017.23.20.

Numer

Dział

Z przeszłości językoznawstwa