Słowniki przed sądem

Wykorzystanie dzieł leksykograficznych w orzeczeniach sądowych

Autor

  • Anna Czelakowska Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków https://orcid.org/0000-0001-6813-7861
  • Emilia Kubicka Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
  • Maja Klubińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.05

Słowa kluczowe:

językoznawstwo stosowane, leksykografia, słowniki ogólne języka polskiego, orzeczenia sądowe

Abstrakt

Dictionaries on trial. Use of lexicographic works in court judgements

The paper discusses the issue of the use of lexicographic works in the process of linguistic interpretation, which causes multiple problems in the judicial practice. Omitting positive examples, we show judgements in which the decision can be considered argumentatively unsatisfactory in the area of linguistic interpretation. We hope that the presented material will help linguists and authors of Polish dictionaries better understand how their work is utilized by other users of Polish. Simultaneously, we indicate moments where judicial errors result not only from lack of knowledge or negligence on the part of the interpreters, but also from defects and inconsistencies in the results of linguistic work (e.g. from inadequate definitions or insufficient contrast between definitions of related lexemes), and insufficient familiarization of the extra-linguistic milieu with methodologically newer dictionaries and language corpora.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bańko M., 2001, O definicjach wielokrotnych – krytycznie, [w:] idem, Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym, Warszawa, s. 103−110.

Bielska-Brodziak A., 2009, Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego, Warszawa.

Bielska-Brodziak A., Tobor Z., 2007, Słowniki a interpretacja tekstów prawnych, „Państwo i Prawo” t. 5, s. 20–33.

Czelakowska A., 2012, Wielki słownik języka polskiego PAN jako słownik elektroniczny, „Język Polski” XCII, s. 336−347.

Fuller L.L., 1978, Moralność prawa, Warszawa.

ISJP: M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.

Kubicka E., Czelakowska A., 2015, O definiowaniu i definicjach słownikowych z punktu widzenia wykładni językowej, „Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej” nr 4, s. 99‒125.

Kubicka E., Grec K., Leszczak W., Mitew M., 2015, Wykorzystanie słowników w interpretacji prawniczej – implikacje praktyczne, „Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej” nr 1, s. 25–50.

Mastalski R., 2008, Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa.

Morawski L., 2010, Zasady wykładni prawa, Toruń.

MSJP: S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1968.

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, www.nkjp.pl.

NSJP: E. Sobol (red.), Nowy słownik języka polskiego, Warszawa 2002.

PSJP: B. Dunaj (red.), Popularny słownik języka polskiego, Warszawa 1999.

PSWP: H. Zgółkowa (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, Poznań 1994–2005.

Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., 1993, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa.

SJPD: W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1958‒1969.

SJPSz: M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1978‒1980.

SWJP: B. Dunaj (red.), Współczesny słownik języka polskiego, Warszawa 2009 [CD-ROM].

Tobor Z., Żmigrodzki P., Brodziak-Bielska A., 2008, Co każdy prawnik o słownikach wiedzieć powinien, „Przegląd Sądowy” t. 7–8, s. 79–95.

USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2004 [CD-ROM].

Wiatrowski P., 2013, Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego, Warszawa.

WSJP: P. Żmigrodzki (red.), Wielki słownik języka polskiego PAN, www.wsjp.pl.

Zalasiński T., 2008, Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa.

Zieliński M., 52010, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa.

Ziembiński Z., 1980, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa.

Żmigrodzki P., Bielska-Brodziak A., Tobor Z., 2008, Opis semantyczny leksemów w słowniku ogólnym i jego doniosłość prawna, „Język Polski” LXXXVIII, s. 3–13.

Żurowski S., 2014, Leksykografia w pracy prawnika, [w:] E. Kubicka, D. Kala (red.), Kultura języka polskiego w praktyce prawniczej, Bydgoszcz, s. 55–75.

Żurowski S., 2015, Leksykografia w pracy prawnika – suplement, „Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej” nr 2, s. 29–40.

Pobrania

Opublikowane

2016-04-02

Jak cytować

Czelakowska, A. ., Kubicka, E. . i Klubińska, M. . (2016) „Słowniki przed sądem: Wykorzystanie dzieł leksykograficznych w orzeczeniach sądowych”, LingVaria, 11(21), s. 45–64. doi: 10.12797/LV.11.2016.21.05.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna