Witold Taszycki a polska onomastyka

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.18

Słowa kluczowe:

Witold Taszycki, rozwój onomastyki w Polsce, historia językoznawstwa polskiego

Abstrakt

Witold Taszycki and Polish Onomastics

The author of the article discusses the merits of Witold Taszycki, professor of the Jan Kazimierz and Jagiellonian universities (1898–1979), from the perspective of a contemporary Polish onomastician of the middle generation. The author mainly focused on Taszycki’s way of organizing the environment and planning team research on Polish names of people and places. It is justified to think that it was Taszycki, not so much with his own works in the field, but especially through selecting and educating the staff, who, to the greatest extent, determined the present form and research directions of this discipline in Poland.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Babik Z., 2019, Tzw. akcja UN-owska (1952?–1970?) – projekt, przebieg, efekty, próba oceny, „Onomastica” 63, s. 291–313, [on-line:] http://dx.doi.org/10.17651/ONOMAST.63.16.

Bańkowski A., 1975, [rec.] Jerzy Nalepa: Opuscula Slavica. 2. Krytyczne i metodyczne uwagi o nazwach miejscowych dawnego województwa sandomierskiego, Lund 1973, „Poradnik Językowy” nr 8, s. 447–457.

Cieślikowa A., 2010, Witold Taszycki (20 VI 1898–8 VIII 1979), „Onomastica” LIV, s. 5–7.

Dunaj B., 2018, Mieczysław Karaś – nauczyciel, przełożony, inspirator badań, człowiek (wspomnienia), [w:] R. Przybylska, M. Rak, A. Kwaśnicka-Janowicz (red.), Historia języka, dialektologia i onomastyka w nowych kontekstach interpretacyjnych, Kraków, s. 15–23.

Giedroyć F., 1933, Polski słownik lekarski, t. 2: P–Ż, Warszawa.

Gołaski J., 2009, Ustalanie i wdrażanie nazw obiektów fizjograficznych na Ziemiach Zachodnich i Północnych Rzeczypospolitej Polskiej, „Onomastica” LIII, s. 261–269.

Kamińska M., 1964–1965, Nazwy miejscowe dawnego województwa sandomierskiego, cz. 1–2, Wrocław – Warszawa – Kraków.

Karaś M., 1978, O niektórych problemach onomastyki polskiej, „Onomastica” XXIII, s. 7–23.

Lubaś W., 1968, Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa krakowskiego, Wrocław – Warszawa – Kraków.

Lubaś W., 1981, Witold Taszycki (20 VI 1898–8 VIII 1979), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XXXVIII, s. 5–9.

Lubaś W., 2005, W stronę przeszłości, „Onomastica” L, s. 31–47.

Łopaciński H., 1899, Przyczynki do nowego słownika języka polskiego, „Prace Filologiczne” V, s. 681–976.

Majewski E., 1891, Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich […] etc., t. 1: Słownik polsko-łaciński, Warszawa.

Malec M., 2009, Witold Taszycki (1898–1979), „LingVaria” nr 4 (8), s. 171–178.

MJČ: A. Profous, Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny (współpr. V. Šmilauer, J. Svoboda), t. 1–5, Praha 1947–1960.

Nalepa J., 1973, Opuscula Slavica 2. Krytyczne i metodyczne uwagi o nazwach miejscowych dawnego województwa sandomierskiego, Lund.

Pawłowski E., 1965, Nazwy miejscowe Sądeczyzny, t. 1: Ogólna charakterystyka nazewnictwa miejscowego Sądeczyzny, Kraków.

Pawłowski E., 1976, [rec.] Nalepa 1973, „Onomastica” XXI, s. 246–252.

Rymut K., 1967, Nazwy miejscowe północnej części dawnego województwa krakowskiego, Wrocław – Warszawa – Kraków.

Rymut K., 1979, Witold Taszycki (20 VI 1898–8 VIII 1979), „Onomastica” XXIV [4 strony niepaginowane jako wklejka na początku tomu].

Rymut K., 1998, Witold Taszycki – w setną rocznicę urodzin, „Onomastica” XLII, s. 5–10.

Rymut K., 2003, Działalność Komisji Ustalania Nazw Miejscowych i Obiektów Fizjograficznych w latach 1978–2003, „Onomastica” XLVIII, s. 315–324.

Rymut K., 2005, Pięćdziesięciolecie Onomastików, „Onomastica” L, s. 5–9.

SNGŚ: Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, t. I, red. S. Rospond, t. II–III, red.

S. Rospond, H. Borek, t. IV, red. H. Borek, od t. V, red. S. Sochacka, t. I–XVII, Warszawa – Wrocław – Opole 1970–2017.

SSNO: Słownik staropolskich nazw osobowych, t. I–VI, red. W. Taszycki, t. VII, red. W. Taszycki, M. Malec, Wrocław 1965–1987.

Swoboda P., 2014, Nazwy z odzysku, „Ha!art” 48, s. 42–44.

Swoboda P., 2015, Skuwanie niemieckiego tynku, „Rzeczpospolita”, dodatek „Plus Minus” 125, s. 11–12.

Taszycki W., 1925, Najdawniejsze polskie imiona osobowe, Kraków.

Taszycki W., 1946, Słowiańskie nazwy miejscowe (ustalenie podziału), Kraków.

Taszycki W., 1951, Patronimiczne nazwy miejscowe na Mazowszu. Z mapą, Kraków.

Taszycki W., 1955a, Historia i znaczenie nazwy Wawel, „Onomastica” I, s. 41–59.

Taszycki W., 1955b, Stan prac nad słownikiem staropolskich nazw osobowych, „Onomastica” I, s. 193–198.

Taszycki W., 1963, Stosunek onomastyki do innych nauk humanistycznych, „Onomastica” VIII, s. 1–19.

Taszycki W., 1968, Jeszcze słów kilka o początkach Słownika staropolskich nazw osobowych, „Onomastica” XIII, s. 343–344.

Zierhoffer K., 1957, Nazwy miejscowe północnego Mazowsza, Wrocław.

Pobrania

Opublikowane

2021-05-10

Jak cytować

Babik, Z. . (2021) „Witold Taszycki a polska onomastyka”, LingVaria, 16(1(31), s. 237–246. doi: 10.12797/LV.16.2021.31.18.

Numer

Dział

Przypomnienia