Profesor Kazimierz Nitsch i jego językoznawcze środowisko we wspomnieniach studentki z lat 50. XX w.

Autor

  • Jadwiga Zieniukowa Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa / Uniwersytet Śląski, Katowice

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.22

Słowa kluczowe:

Kazimierz Nitsch, Zdzisław Stieber, dialektologia polska, historia językoznawstwa polskiego, kaszubszczyzna w XX w.

Abstrakt

Professor Kazimierz Nitsch and His Linguistic Milieu in the Memories of a Student from 1950s
The paper discusses the history of Polish and Slavic linguistics in Poland in the 20th century, with a special regard to dialectology. In the centre of its attention lies the Cracow (Cracow-Lviv) linguistic school of Professor Kazimierz Nitsch. The author describes it primarily on the basis of personal scientific contact (in the middle of the 20th century) with the father of Polish dialectology, Professor K. Nitsch, and a team of researchers from his Department of Atlas and Dictionary of Polish Dialects of the Polish Academy of Sciences (Cracow, Mikołajska street). She looks back at the seminar Nitsch held for researchers, which she attended as a Master’s student at the Jagiellonian University. She presents Professor as a researcher, organizer of team research, academic teacher, as well as a scientific guide, a scholar, and author of linguistic publications in various periods of the 20th century. She draws particular attention to Nitsch’s pioneering works on Kashubian and other Pomeranian dialects. The paper also talks about the long-term radiation of Professor Nitsch’s scientific school, and how his students from various generations – such as Zdzisław Stieber, Nitsch’s student from 1920s, his colleague, and later a creator of a linguistic school himself – as well as students of his students greatly contributed to the advancement of Polish linguistics in the 20th and early 21st century.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Handke K., 2004, Zarys dziejów Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, [w:] eadem (red.), 50 lat slawistyki w Polskiej Akademii Nauk (1954–2004). Księga jubileuszowa Instytutu Slawistyki PAN, Warszawa, s. 11–30.

Kamińska E., Pałkowska J., 1958, Z historii badań nad gwarami kaszubskimi, „Rocznik Gdański” XV/XVI: 1956/1957, s. 342–392.

Nitsch K., 1905, Stosunki pokrewieństwa języków lechickich, „Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie” III, s. 1–57.

Nitsch K., 1956, Historia badań nad dialektami północnej Polski, [w:] Z. Stieber (red.), Konferencja Pomorska (1954). Prace językoznawcze, Warszawa, s. 11–20.

Popowska-Taborska H., 2004, U samych początków (1954–1956), [w:] K. Handke (red.), 50 lat slawistyki w Polskiej Akademii Nauk (1954–2004). Księga jubileuszowa Instytutu Slawistyki PAN, Warszawa, s. 33–42

Stieber Z., 1934, Stosunki pokrewieństwa języków łużyckich, „Biblioteka Ludu Słowiańskiego”, Dział A, nr 1, Kraków.

Stieber Z. (red.), 1956a, Konferencja Pomorska (1954). Prace językoznawcze, Warszawa.

Stieber Z., 1956b, Stosunek kaszubszczyzny do dialektów Polski lądowej, [w:] idem (red.), Konferencja Pomorska (1954). Prace językoznawcze, Warszawa, s. 37–48.

Zieniukowa J., 1982, Wspomnienie o Profesorze Zdzisławie Stieberze (7 VI 1903–12 X 1980), „Prace Filologiczne” XXXI, s. 383–387.

Zieniukowa J., 1983a, Badania językoznawcze Zdzisława Stiebera na Łużycach w początku lat trzydziestych w świetle dokumentów niemieckich z tamtego okresu, [w:] eadem (red.), Studia linguistica memoriae Zdislai Stieber dedicata. Materiały z sesji naukowej, Warszawa 20–21 X 1981 r., Wrocław, s. 17–24.

Zieniukowa J., 1983b, Polski językoznawca na Łużycach przed pięćdziesięcioma laty, „Poradnik Językowy” nr 9, s. 610–614.

Zieniukowa J., 2013, Badania dialektologiczne Zdzisława Stiebera na Łużycach w latach 1931–1932, [w:] D.K. Rembiszewska (red.), Zdzisław Stieber (1903–1980). Materiały i wspomnienia, Warszawa, s. 33–45.

Opublikowane

2019-05-31

Jak cytować

Zieniukowa, J. (2019) „ XX w”., LingVaria, 14(27), s. 331–338. doi: 10.12797/LV.14.2019.27.22.

Numer

Dział

Przypomnienia