Słownik gwarowy Kazimierza Nitscha

Autor

  • Joanna Okoniowa Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Tarnów

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.20

Słowa kluczowe:

Kazimierz Nitsch, Jan Karłowicz, polska leksykografia gwarowa

Abstrakt

Kazimierz Nitsch’s Dialectal Dictionary
The paper presents the profile of Kazimierz Nitsch on the occasion of the 60th anniversary of his death. Particular attention was given to Nitsch’s achievements in connection with modern dialectal lexicography.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Gruszecka-Nitschowa A., 1977, Całe życie nad przyrodą mowy polskiej. Kazimierz Nitsch i jego prace, Kraków.

Karaś H., 2011, Polska leksykografia gwarowa, Warszawa.

Karaś H., 2015, Jan Karłowicz jako językoznawca, „Laboratorium Kultury” 4, s. 29–63.

Karaś M., 1961, Niektóre problemy Słownika gwar polskich, „Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN” IV, z. 2, s. 42–61.

Karaś M., 1965, Zeszyt próbny Słownika gwar polskich. Dyskusja na posiedzeniu Komitetu Językoznawstwa PAN, „Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN” VIII, z. 4, s. 29–38.

Koniusz E., 2001, Polszczyzna z historycznej Litwy w „Słowniku gwar polskich” Jana Karłowicza, Kielce.

Koniusz E., 2015, Jan Karłowicz jako językoznawca, etnograf i folklorysta – w setną rocznicę śmierci (1836–1903), „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 18, s. 7–17.

MAGP: Mały atlas gwar polskich, oprac. Pracownia Dialektologiczna (od t. IV Pracownia Atlasu i Słownika Gwar Polskich) Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie, t. I–II pod kierunkiem K. Nitscha, t. III–XIII pod kierunkiem M. Karasia, Wrocław – Kraków 1957–1970.

Majkowska R., Filip T. (red.), 2011, Kazimierz Nitsch 1874–1958. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 20 czerwca 2008 r., „W Służbie Nauki”, nr 18, Kraków.

Nitsch K., 1907a, Dialekty polskie Prus wschodnich, „Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie” III, nr 3, s. 397–487.

Nitsch K., 1907b, Dialekty polskie Prus zachodnich, „Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie” III, nr 3, s. 101–284, 305–395.

Nitsch K., 1909, Dialekty polskie Śląska, „Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie” IV, s. 85–356.

Nitsch K., 1910a, Próba podziału gwar polskich, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie”, rok 1909, XIV, z. 8, s. 3–6.

Nitsch K., 1910b, Próba ugrupowania gwar polskich (z mapą), „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny” t. XLVI, s. 336–365.

Nitsch K., 1911, (rec.), Słownik gwar polskich. Ułożył Jan Karłowicz, „Rocznik Slawistyczny” IV, s. 199–243.

Nitsch K., 1915, Dialekty języka polskiego, [w:] Encyklopedia polska AU, t. 3, dział 3 (cz. 2): Język polski i jego historia z uwzględnieniem innych języków na ziemiach polskich, Kraków, s. 238–343.

Nitsch K., 1954–1958, Wybór pism polonistycznych, t. I–IV, Wrocław.

Nitsch K., 1957, Zagadnienia ogólnopolskiego słownika gwarowego, „Nauka Polska”, t. V, nr 1, s. 135–139.

Nitsch K., 1960, Ze wspomnień językoznawcy, Kraków.

Okoniowa J., 2006, Stan obecny i perspektywy ogólnopolskiego słownika gwarowego, [w:] eadem (red.), Studia dialektologiczne III, Kraków, s. 11–19.

Okoniowa J., 2013a, (rec.), H. Karaś, Polska leksykografia gwarowa, „Poradnik Językowy” nr 7, s. 107–112.

Okoniowa J., 2013b, Słownik gwar polskich Jana Karłowicza. Dziedzictwo. Inspiracje. Wyzwania, „Prace Filologiczne” LXIV, s. 245–258.

Perzowa H., 1979, Jan Karłowicz jako dialektolog, „Poradnik Językowy” nr 9, s. 426–436.

Reichan J., 2010, Pracownia dialektologiczna Nitscha, [w:] H. Kurek, A. Tyrpa, J. Wronicz (red.), Studia dialektologiczne IV, Kraków, s. 25–34.

SKarł: J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. I–VI (t. IV–VI do druku przygot. J. Łoś), Kraków 1900–1911.

Stieber Z., 1954, Kazimierz Nitsch jako dialektolog, „Język Polski” XXXIV, s. 8–19.

Opublikowane

2019-05-31

Jak cytować

Okoniowa, J. (2019) „Słownik gwarowy Kazimierza Nitscha”, LingVaria, 14(27), s. 307–315. doi: 10.12797/LV.14.2019.27.20.

Numer

Dział

Przypomnienia