Romana Laskowskiego koncepcja opisu kategorii rodzaju w języku polskim

Autor

  • Ireneusz Bobrowski Instytut Języka Polskiego PAN, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.1SP.03

Słowa kluczowe:

gramatyka polska, składnia, morfologia, rodzaj gramatyczny

Abstrakt

Roman Laskowski’s concept of grammatical gender in Polish

Probably the most elaborate intellectual construct in Roman Laskowski’s morphology is his schematic presentation of the bridgeheads linking grammatical gender in Polish nouns to verbs, adjectives, and numerals. Although it occupies just two pages of print, to complete this study Laskowski had to analyze thousands of syntactic diagnostic contexts. The present paper tries to recall and comment on Laskowski’s original concept of grammatical gender in Polish.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Literatura

Bobrowski I., 2005, Składniowy model polszczyzny, Kraków.

Bobrowski I., 2006a, Jeszcze o rodzaju gramatycznym rzeczownika, „Polonica” XXVI–XXVII, s. 231–243.

Bobrowski I., 2006b, Pejoratywizacja, [w:] I. Bobrowski, K. Kowalik (red.), Od fonemu do tekstu. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Laskowskiemu, Kraków, s. 89–93.

Bogusławski A., 2009, On case, gender and related phenomena in Polish (for the umpteenth time), „Linguistica Copernicana” 1, s. 13–75.

GWJP: S. Urbańczyk (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego, t. 1.: Z. Topolińska (red.), Składnia, t. 2.: R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Morfologia, Warszawa 1984.

Kucała M., 1978, Rodzaj gramatyczny w historii polszczyzny, Wrocław.

Laskowski R., 1998, Kategorie morfologiczne języka polskiego – charakterystyka funkcjonalna, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa, s. 151-224.

Mańczak W., 1956, Ile jest rodzajów w języku polskim?, „Język Polski” XXXVI, s. 116–121.

Saloni Z., 1976, Kategoria rodzaju we współczesnym języku polskim, [w:] R. Laskowski (red.), Kategorie gramatyczne grup imiennych w języku polskim, Materiały konferencji Pracowni Gramatyki Współczesnej Polszczyzny Instytutu Języka Polskiego PAN, Zawoja, 13–15 xii 1974, „Prace Instytutu Języka Polskiego PAN” nr 14, Wrocław, s. 43–78, 96–106.

Saloni Z., Świdziński M., 1985, Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa.

Szober S., 1953/1923, Gramatyka języka polskiego, Warszawa.

Opublikowane

2015-04-01

Jak cytować

Bobrowski, I. . (2015) „Romana Laskowskiego koncepcja opisu kategorii rodzaju w języku polskim”, LingVaria, 10(Spec.), s. 27–35. doi: 10.12797/LV.10.2015.1SP.03.

Numer

Dział

Artykuły