Genetyczne parantele partykuł i spójników

Autor

  • Krystyna Kleszczowa Uniwersytet Śląski, Katowice
  • Kamilla Termińska Uniwersytet Śląski, Katowice

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.1SP.07

Słowa kluczowe:

relacja konkluzywna, partykuły, spójniki właściwe, derywacja funkcjonalna

Abstrakt

Genetic kinship of particles and conjunctions

The paper attempts to explain the formal identity between those units which operate both in the class of conjunctions, and in the class of particles. To this purpose, the authors set in motion a logical apparatus that interpretes the identity between conclusive units; they choose, out of many possibilities, the resultative and the conclusive relation. The authors believe that the kinship of the two classes, particles and conjunctions, is the effect of operation of two mechanisms: 1. particles limit the scope of connectivity to introducing a sentence-shaped rheme, and become conjunctions proper (albowiem ‘because’, oraz ‘and’, bo ‘cause’, ale ‘but’); 2. particles connect to conjunctions, and take over their function (bowiem, albowiem ‘because’).

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Grzegorczykowa R., 2014, Od przysłówka do przyimka. Dzieje polskiego słowa „skoro”, [w:] A. Moroz, P. Sobotka, M. Żabowska (red.), Maiuscula linguistica. Studia in honorem Professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata, Warszawa, s. 123–130.

Habermas J., 1999, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1: Racjonalność działania a racjonalność społeczna, Warszawa.

Ingarden R., 1972, Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, Warszawa.

Kleszczowa K., 2014, Zaimkowy rodowód wybranych partykuł, [w:] A. Moroz, P. Sobotka, M. Żabowska (red.), Maiuscula linguistica. Studia in honorem Professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata, Warszawa, s. 131–140.

Kleszczowa K., w druku, Od metatekstowego komentarza do partykuły, Moskwa.

Laskowski R., 1998, Zagadnienia ogólne morfologii, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa, s. 27–86.

Łukasiewicz J., 1961, Z zagadnień logiki i filozofii, Warszawa.

Molencki R., 2014, Pochodzenie spójników przyczynowych w języku angielskim, [w:] K. Kleszczowa, A. Szczepanek (red.), Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej, Katowice, s. 51−66.

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, www.nkjp.pl.

Quine W. V. O. 1977, Filozofia logiki, Warszawa.

SGPP: M. Grochowski, A. Kisiel, M. Żabowska, Słownik gniazdowy partykuł polskich, Kraków 2014.

SL: S.B. Linde, Słownik języka polskiego, Lwów 1854–1860.

SPXVI: M.R. Mayenowa, F. Pepłowski i in. (red.), Słownik polszczyzny XVI wieku, Wrocław 1966–.

SStp: Słownik staropolski, t. I−XI, red. S. Urbańczyk, od 2002 red. W. Twardzik, Wrocław − Warszawa − Kraków 1953−2002.

Termińska K., 1984, Spójniki konkluzyjne, [w:] K. Polański (red.), Słownictwo w opisie języka, Katowice, s. 100–111.

Termińska K., 1988, Wypowiedzenia typu Jeżeli… to… jako rodzina, „Poradnik Językowy” nr 9−10, s. 646–656.

Termińska K., 2006, Logiczne igraszki w argumentacji, [w:] M. Kita (red.), Żonglowanie słowami. Językowy potencjał i manifestacje tekstowe, Katowice, s. 56–65.

Termińska K., 2009, Kauzacja w klasycznym języku hebrajskim. Morfologia, semantyka i problemy terminologiczne, [w:] H. Fontański, R. Molencki, O. Wolińska (red.), W kręgu teorii. Studia językoznawcze dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu in memoriam, Katowice, s. 234–246.

USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003. Wajszczuk J., 2005, O metatekście, Warszawa.

Opublikowane

2015-04-01

Jak cytować

Kleszczowa, K. . i Termińska, K. . (2015) „Genetyczne parantele partykuł i spójników”, LingVaria, 10(Spec.), s. 77–86. doi: 10.12797/LV.10.2015.1SP.07.

Numer

Dział

Artykuły