Znaczenie prac Romana Laskowskiego dla badań akwizycji języka polskiego poza granicami kraju oraz dwujęzyczności polsko-obcej

Autor

  • Władysław T. Miodunka Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.1SP.09

Słowa kluczowe:

akwizycja języka etnicznego, język polski poza Polską, bilingwizm, bilingwizm polsko-szwedzki, Polacy w Szwecji

Abstrakt

The importance of Roman Laskowski’s works for the study of acquisition of Polish outside of Poland, and of Polish-foreign bilingualism

The paper discusses those of Roman Laskowski’s works which touch upon the acquisition of Polish as an ethnic language, by Polish children in Sweden. These children are bilingual because they speak both Polish and Swedish. In his 2009 monography, Laskowski first presents their Polish-Swedish bilingualism, then gives a general description of their Polish, and finally focuses on an analysis of the process of acquisition of grammatical cases as a central category of Polish. The importance of Laskowski’s publications is defined by the fact that they are, so far, only such works about the acquisition of Polish outside of Poland. Laskowski is to be counted among the pioneers of research into Polish-foreign bilingualism.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Dubisz S. (red.), 1997a, Język polski poza granicami kraju, „Najnowsze Dzieje Polszczyzny”, Opole.

Dubisz S., 1997b, Język polski poza granicami kraju – Wstępne informacje i definicje; [w:] Dubisz 1997a, s. 13–46.

Dubisz S., 1997c, Język polski poza granicami kraju – Próba charakterystyki kontrastowej, [w:] Dubisz 1997a, s. 324–376.

Gębal P.E., 2013, Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej, „Biblioteka «LingVariów». Glottodydaktyka” t. 6, Kraków.

Grochowski M., 2014, Pożegnanie Profesora Romana Laskowskiego, „LingVaria” nr 2 (18), s. 7–16. DOI: 10.12797/LV.09.2014.18.01

Hamers J.F., Blanc M.H., 1990, Bilinguality and Bilingualism, Cambridge.

Laskowski R., 1984, Nad polszczyzną w Kazachstanie (logika zmian językowych), [w:] J. Rieger, W. Werenicz (red.), Studia nad polszczyzną kresową III, Wrocław, s. 23–31.

Laskowski R., 1991, Społeczne uwarunkowania zachowania języka polskiego przez drugie pokolenie polskich imigrantów w Szwecji (Uwagi wstępne), [w:] S. Gajda (red.), Wariancja w języku. III Opolskie Spotkania Językoznawcze. Szczedrzyk 10/11.10.1989, Opole, s. 103–108.

Laskowski R., 2009, Język w zagrożeniu. Przyswajanie języka polskiego w warunkach polsko-szwedzkiego bilingwizmu, Kraków.

Laskowski R., 2013, Język a tożsamość etniczna. Kształtowanie się poczucia narodowego młodej polskiej diaspory w warunkach wielokulturowości, „LingVaria” nr 2 (16), s. 77–91. DOI: 10.12797/LV.08.2013.16.05

Laskowski R., 2014, Language Maintenance – Language Attrition. The Case of Polish Children in Sweden, tłum. Ł. Wiraszka, red. A. Czelakowska, „Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik” Bd 20, Frankfurt am Main − New York – Oxford − Wien.

Later-Chodyłowa E., 1992, Polonia w krajach skandynawskich: Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja, [w:] B. Szydłowska-Ceglowa 1992a, s. 571–627.

Ligara B., 1987, Galicyzmy leksykalne w listach Zygmunta Krasińskiego na tle wpływów francuskich w polszczyźnie XIX wieku. Studium bilingwizmu polsko-francuskiego, Kraków.

Łuczyński E., 2004, Kategoria przypadka w ontogenezie języka polskiego czyli o wchodzeniu dziecka w rzeczywistość gramatyczną, Gdańsk.

Miodunka W.T., 2003, Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii. W stronę lingwistyki humanistycznej, Kraków.

Miodunka W.T., 2010, Dwujęzyczność, walencja kulturowa i tożsamość (e)migracji polskiej w świecie, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXVI, s. 51–71.

Sękowska E., 1997, Polszczyzna Polonii w Szwecji, [w:] S. Dubisz 1997a, s. 196–202.

Sękowska E., 2010, Język emigracji polskiej w świecie. Bilans i perspektywy badawcze, Kraków.

Smoczyńska M., 1985, The acquisition of Polish, [w:] D.J. Slobin (red.), The Crosslinguistic Study of Language Acquisition, Vol. I, The data, Hillsdale – New Jersey, s. 595–686.

Szul R., 2003, Europa językowa, „Języki Obce w Szkole” nr 6, s. 7–24.

Szydłowska-Ceglowa B. (red.), 1992a, Polonia w Europie, Poznań.

Szydłowska-Ceglowa B., 1992b, Przemiany języka polskiego na emigracji. Mechanizmy i tendencje, [w:] B. Szydłowska-Ceglowa 1992 a, s. 177–208.

Uggla N. A., 1991, Polacy w Szwecji. Zarys historyczny, „Studia Scandoslavica” 13, s. 63–101.

Opublikowane

2015-04-01

Jak cytować

Miodunka, W. T. . (2015) „Znaczenie prac Romana Laskowskiego dla badań akwizycji języka polskiego poza granicami kraju oraz dwujęzyczności polsko-obcej”, LingVaria, 10(Spec.), s. 105–120. doi: 10.12797/LV.10.2015.1SP.09.

Numer

Dział

Artykuły