„Nie tak i tak dalej, ale tak i nie tak dalej…”, czyli o tym, czym jest nielogiczność

Autor

  • Mariola Wołk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.03

Słowa kluczowe:

język polski, semantyka, logiczność vs nielogiczność

Abstrakt

“Nie tak i tak dalej, ale tak i nie tak dalej…” ‘Not this way and so on, but this way and not so on…’ – the issue of illogicality

The article discusses the linguistic unit coś jest nielogiczne (‘something is illogical’), aiming to provide a description of its meaning, and an explicative formula which consists of indefinable expressions of the natural language. The semantic description of the unit is influenced by the issue of its reference, which is two-fold: the unit can refer to what someone said, as well as to what someone did. In order to pinpoint the distinctive features of the given expression, which is what determines its distinguishability, it is compared to a semantically close predicate, nonsens (‘nonsense’). Conclusions that flow from the analysis of nonsens had to be verified after a comparison with those obtained from the analysis of illogicality.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bogusławski A., 2007, Wiedza, fałsz, prawda: słowo o ich wzajemnej relacji, „Przegląd Humanistyczny” LI, 1, s. 1–7.

Danielewiczowa M., 2002, Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych, Warszawa.

ISJP: M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, http://nkjp.pl/

SEBor: W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.

SJPSz: M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1988–1989.

SWJP: B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996.

Wołk M., 2007a, Cechy syntaktyczne wyrażeń nonsens i absurd. Wprowadzenie do opisu semantycznego, [w:] B. Brehmer, V. Ždanova, R. Zimny (red.), Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), t. 10, München, s. 178–187.

Wołk M., 2007b, W stronę semantyki nonsensu, „Prace Filologiczne” LII, s. 409–418.

Wołk M., 2008, Zdania typu p, żeby / że q a problem definiowania wyrażenia nonsens i jego bliskoznaczników, „Polonica” XXIX, s. 117–130.

Wołk M., 2012, Jak semantycznie interpretować zdania o schemacie to nonsens, że_?, [w:] E. Kislova, K. Knapik-Gawin, E. Kubicka, K. Szafraniec, M. Tomancovà, S. Ulrich (red.),

Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), t. 15, München – Berlin – Washington, s. 290–296.

Pobrania

Opublikowane

2013-05-18

Jak cytować

Wołk, M. . (2013) „«Nie tak i tak dalej, ale tak i nie tak dalej…», czyli o tym, czym jest nielogiczność”, LingVaria, 8(15), s. 27–39. doi: 10.12797/LV.08.2013.15.03.

Numer

Dział

Zagadnienia ogólne