Samogłoskowa baza fonematyczna języka prasłowiańskiego w świetle analizy dystrybucyjnej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.06

Słowa kluczowe:

fonologia historyczna, fonologia strukturalistyczna, język prasłowiański

Abstrakt

Proto-Slavonic stock of vowel phonemes in the light of distribution analysis

The article attempts to employ distribution analysis of Proto-Slavonic sounds to falsify current findings on the Proto-Slavonic stock of vowel phonemes. The material for the analysis has been extracted from W. Boryś’s Słownik etymologiczny języka polskiego (‘Etymological dictionary of Polish’). Analyzed was direct bilateral neighbourhood of vowels. To determine the Proto-Slavonic phonological units, a modified methodological proposition of Jerzy Bańczerowski has been used. In light of the analysis, the vowels [i], [y], [ъ], and [ь] – which have until now been treated as separate phonological units – are realizations of two phonemes: /i/ which covers non-back high vowels (→ [i], [y]), and /ъ/ which covers lowered non-back vowels (→ [ъ] and [ь]).

 

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bańczerowski J., Pogonowski J., Zgółka T., 1982, Wstęp do językoznawstwa, Poznań.

Dejna K., 1968, Prasłowiańskie systemy fonologiczne, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 22, 12, s. 1–7.

Dejna K., 1993, Dialekty polskie, Wrocław.

Koneczna H., 1965, Charakterystyka fonetyczna języka polskiego, Warszawa.

Moszyński L., 2006, Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa.

SEBań: A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 2000.

SEBor: W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.

SESł: F. Sławski F. (red.), Słownik prasłowiański, t. 1, Wrocław 1974.

Stieber Z., 1962, Rozwój fonologiczny języka polskiego, Warszawa.

Stieber Z., 2005, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2013-05-18

Jak cytować

Osiewicz, M. . (2013) „Samogłoskowa baza fonematyczna języka prasłowiańskiego w świetle analizy dystrybucyjnej”, LingVaria, 8(15), s. 75–87. doi: 10.12797/LV.08.2013.15.06.

Numer

Dział

Polszczyzna historyczna