Hiponimy miejsca w polskiej Słowosieci i amerykańskiej bazie WordNet

Autor

  • Marta Dobrowolska Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.20

Słowa kluczowe:

wordnet, jednostka leksykalna, synset, rzutowanie wordnetów, relacja międzyjęzykowa

Abstrakt

Hyponyms of place in Polish and American wordnets

The aim of the paper is to compare the sets of hyponyms of place in Polish and American wordnets. Polish “Słowosieć” and American WordNet are thesauri which define the meaning of an individual lexeme by the lexical-semantic relations existing between this and other lexemes. The researched material consists of several thousand of synsets (sets of lexemes referring to a common concept) which have been linked by interlingual, lexical-semantic relations to the synsets of English lexemes in a process of mapping of a fragment of the Polish wordnet to the American database. An analysis of particular cases illustrates the basic issues concerning the procedure of mapping, first of all the problem of choosing a foreign synonym for the original word. It also shows the incompatibility of the corresponding fragments of the Polish and English lexical systems, which is usually not reflected in dictionaries and other glottodidactical publications. Differences between the structures of semantic trees of the two languages result partly from different assumptions made by the authors of both wordnets, and partly from language-specific factors, such as different word-formation systems or different ways in which some objects from the real world are conceptualized.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Apresjan J., 2000, Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, Warszawa.

Broda B., Piasecki M., Szpakowicz S., 2009, A Wordnet from The Ground Up, Wrocław.

Cambridge Dictionaries Online: dictionary.cambridge.org/dictionary, 20 IV 2012.

Derwojedowa M., Zawisławska M., 2007, Relacje leksykalne w polskiej i czeskiej bazie WordNet, [w:] H. Popowska-Taborska, Z. Rudnik-Karwatowa (red.), Językoznawstwo: prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie 2008, Warszawa, s. 15–23.

English-Polish Dictionary. Wielki słownik angielsko-polski PWN–Oxford, Warszawa.

Grzegorczykowa R., 1979, Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Warszawa.

http://www.ontologyportal.org/, 24 kwietnia 2012.

ISJP: M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2002.

Lyons J., 1983, Semantyka, t. 1−2, Warszawa.

Oxford Dictionaries: http://oxforddictionaries.com/, 20 IV 2012.

Peters W., Vossen P., Díez-Orzas P., Adriaens G., 1998, Cross-linguistic Alignment of Wordnets with an Inter-Lingual-Index, [w:] P. Vossen (red.), EuroWordNet. A Multilingual Database with Lexical Semantic Networks, Dordrecht, s. 149–179.

Rosch E.H., 2007, Zasady kategoryzacji, [w:] Z. Chlewiński (red.), Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku, Gdańsk, s. 409−430.

Rudnicka E., Maziarz M., Piasecki M., Szpakowicz S., 2012, A strategy of Mapping Polish WordNet onto Princeton WordNet, [w:] M. Kay, C. Boitet (red.), Proceeding of COLING 2012: Posters Volume 3, Mumbai, s. 1039–1048.

Słownik polsko-angielski: www.angool.com, 16 V 2012.

Słownik polsko-angielski: www.ling.pl, 20 V 2012.

USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.

Żmigrodzki P., 2003, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice.

Pobrania

Opublikowane

2013-05-18

Jak cytować

Dobrowolska, M. . (2013) „Hiponimy miejsca w polskiej Słowosieci i amerykańskiej bazie WordNet”, LingVaria, 8(15), s. 253–266. doi: 10.12797/LV.08.2013.15.20.

Numer

Dział

Debiuty naukowe

Informacje o finansowaniu