Ewa Thompson, "Zrozumieć Rosję. Święte szaleństwo w kulturze rosyjskiej"

Tłum. Eliza Litak, Teologia Polityczna, Warszawa 2019, 417 s.

  • Paweł Rojek Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Keywords: Ewa Thompson, Zrozumieć Rosję, święte szaleństwo

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barker A., Review of Ewa Thompson. Understanding Russia: The Holy Fool in Russian Culture, „Canadian-American Slavic Studies” 1989, vol. 23, nr 1, https://doi.org/10.1163/221023989X00130.

Kollmann N.S., Review of Understanding Russia: The Holy Fool in Russian Culture by Ewa M. Thompson, „Slavic Review” 1988, vol. 47, nr 2, http://dx.doi.org/10.2307/2498473.

Łotman J., Uspienski B., Rola modeli dualnych w dynamice kultury rosyjskiej (do końca XVIII w.), [w:] Semiotyka dziejów Rosji, wybór, przeł. B. Żyłko, Łódź 1993.

Nowik E., Szamanizm syberyjski. Obrzęd i folklor. Próba porównania struktur, przeł. I. Borowik, L. Parczewska, A. Szyjewski, Kraków 1993.

Panczenko A., Smiech kak zrieliszcze, [w:] D.S. Lichaczew, A.M. Panczenko, Smiechowoj mir driewniej Rusi, Leningrad 1976.

Panczenko A., Staroruskie szaleństwo Chrystusowe jako widowisko, [w:] Semiotyka dziejów Rosji, wybór, przeł. B. Żyłko, Łódź 1993.

Rojek P., Między antychrystem a katechonem. Współczesne polskie prawicowe sposoby myślenia o Rosji, [w:] Między realizmem a apostazją narodową. Koncepcje prorosyjskie w polskiej myśli politycznej, red. M. Zakrzewski, Kraków 2015.

Rojek P., Przekleństwo imperium. Źródła rosyjskiego zachowania, Kraków 2014.

Rojek P., Semiotyka Solidarności. Analiza dyskursów PZPR i NSZZ Solidarność w 1981 roku, Kraków 2009.

Thompson E., Jurodiwi są świadectwem kulturowej odrębności Rosji, rozmawiała N. Szerszeń, „Teologia Polityczna Co Tydzień” 2019, nr 169, [online] https://teologiapolityczna.pl/ewa-thompson-jurodiwi-sa-swiadectwem-kulturowej-odrebnosci-rosji, 16 XII 2019.

Thompson E., Said a sprawa polska. Przeciwko kulturowej bezsilności peryferii, „Europa. Tygodnik Idei” 2005, nr 26 (65).

Thompson E., Sarmatyzm i postkolonializm. O naturze polskich resentymentów, „Europa. Tygodnik Idei” 2006, nr 46 (137).

Thompson E., Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, przeł. A. Sierszulska, Kraków 2000.

Thompson E., Understanding Russia. The Holy Fool in Russian Culture, Lanham 1987.

Uspienski B., Antyzachowanie w kulturze dawnej Rusi, [w:] tegoż, Religia i semiotyka, wybór, przeł. B. Żyłko, Gdańsk 2001.

Zélénine D., Le culte des idoles en Sibérie, przeł. G. Welter, Paris 1952.

Zielenin D., Kult ongonow w Sibiri, Moskwa–Leningrad 1936.

Published
2020-03-01
How to Cite
Rojek, Paweł. 2020. “Ewa Thompson, "Zrozumieć Rosję. Święte szaleństwo W Kulturze rosyjskiej": Tłum. Eliza Litak, Teologia Polityczna, Warszawa 2019, 417 S.”. Politeja 16 (3(60), 423-31. https://doi.org/10.12797/Politeja.16.2019.60.27.