Społeczeństwo posttotalitarne wobec zasad i wartości demokratycznych. Perspektywa filozoficzna

Authors

  • Marcin Rebes Jagiellonian University in Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.10

Keywords:

principles, values, post-totalitarianism, democracy, anthropology, authority, Hannah Arendt, Antoni Kępiński, Józef Tischner

Abstract

POST-TOTALITARIAN SOCIETY TOWARDS DEMOCRATIC PRINCIPLES AND VALUES: A PHILOSOPHICAL PERSPECTIVE

More years have passed since the last totalitarian bastion in Europe, the Communist system, collapsed. Apart from the fact that in the last phase of its existence, it was no longer as strong and did not exert as much influence on social life as before, citizens still expect there to be a strong state which is responsible for all aspects of life. In contrast to totalitarianisms, the democratic system is based on individual freedom and responsibility for oneself and others. This article addresses the issue of the existence of principles and values in societies that have experienced totalitarian rule and that currently have serious problems with building social relations on the basis of democratic principles. The systemic transformation from totalitarianism to democracy appears much faster in the political or even economic dimension than in the ethical and axiological one. Therefore, the author initially presents the mechanism of totalitarianism, referring to Hannah Arendt, Zbigniew Brzeziński, Antoni Kępiński or Józef Tischner, in order to later present the causes of disturbances in the formation of positive values in the post-totalitarian society. The anthropological and ethical conception adopted plays a crucial role here.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Marcin Rebes, Jagiellonian University in Kraków

Pracuje w Instytucie Studiów Europejskich UJ. Odbył studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim i teologiczne na Uniwersytecie w Salzburgu i Wiedniu. Stypendysta SYLFF w latach 2001-2002 oraz uczestnik programu MSWiN „Wsparcie Międzynarodowej Mobilności Naukowców” w latach 2009-2011. Jego zainteresowania naukowe to: fenomenologia, filozofia dialogu, relacje między etyką a polityką, tolerancja i tożsamość, filozofia europejska koncentrująca się na doświadczeniu prawdy, wolności i odpowiedzialności.

References

Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, przeł. D. Grinberg, M. Szawiel, Warszawa 2008.

Dostojewski F., Bracia Karamazow, przeł. A. Pomorski, Kraków 2009.

Friedrich C.J., Brzeziński Z.K., Dyktatura totalitarna i autokracja, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2021.

Grinberg D., Wstęp do wydania polskiego z 1993, [w:] H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, przeł. D. Grinberg, M. Szawiel, Warszawa 2008.

Hegel G.W.F., Fenomenologia ducha, przeł. Ś.F. Nowicki, Warszawa 2002.

Idee a urządzanie świata społecznego. Księga jubileuszowa dla Jerzego Szackiego, red. E. Nowicka, M. Chałubiński, Warszawa 1999.

Kępiński A., Rytm życia, Kraków 1992.

Pipes R., Rosja bolszewików, przeł. W. Jeżewski, Warszawa 2010.

Tischner J., Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Kraków 1992.

Tischner J., Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artystów, Kraków 1991.

Tischner J., Spowiedź rewolucjonisty. Czytając Fenomenologię ducha Hegla, Kraków 1993.

Downloads

Published

2022-05-10

How to Cite

Rebes, Marcin. 2022. “Społeczeństwo Posttotalitarne Wobec Zasad I wartości Demokratycznych. Perspektywa Filozoficzna”. Politeja 19 (1(76):189-205. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.10.