Syberia w pamięci zesłańców i ich dzieci

Studium przypadku rodziny Żukowskich

Authors

  • Małgorzata Abassy Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.47.17

Keywords:

Syberia, memory, family, case study

Abstract

Syberia in the Memories of the Polish Exiles. Case Study of the Zhukovsky Family

The story of the exiles of the Zhukovsky family is presented in the paper. Analyses were based on interviews with Dagmara, the daughter, two documentaries: On memory paths and Crust of Bread, and a manuscript written on the basis of Danuta and Bogusław recollections by Dagmara. Hypotheses of the paper were the following: a story of a family is the history of a nation. There is a parallel between historical events and an individual’s fate. The ancestors, need to tell one’s story and the descendants’ need to hear it are reciprocal ones and can be interpreted as a cultural mechanism of incorporation new texts into a culture memory. On an individual level it gives rise to the feeling of dignity and power. Marianne Hirsch’s theory of post‑memory and Yury Lotman’s concept of ‘remembering – forgetting’ mechanism were utilized to present and interpret memories of Boguslav and Danuta Zhukovsky and their descendant – Dagmara. The reasons for reaching into the past and coming back to Syberia were also analysed.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Małgorzata Abassy, Uniwersytet Jagielloński

Kulturoznawca i literaturoznawca, kierownik Zakładu Nowożytnej Kultury Rosyjskiej i Teorii Systemów Kulturowych w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmuje się stosunkami polsko-rosyjskimi oraz rosyjsko-polskimi w ujęciu systemowym, przez pryzmat mentalności, języka jako nośnika tożsamości oraz teorii komunikacji. Bada teksty literackie jako nośniki treści kulturowych w kulturach literaturo-centrycznych. Autorka czterech monografii: Russian Mason on the Paths of his Native Culture. The Case Study of Nicolas Novikov (2014), Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspektywie porównawczej (2013), Irańska inteligencja w XIX wieku i Rewolucja Konstytucyjna (1905‑1911) (2010), Inteligencja a kultura. O problemach samoidentyfikacji dziewiętnastowiecznej inteligencji rosyjskiej (2008). Członek Societas Iranologica Europea, Komisji Kultury Słowian Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

References

Czapski J., Na nieludzkiej ziemi, Kraków 2001.

Hirsch M., Family Pictures. Maus, Mourning and Post‑Memory, „Discourse” 1992/1993, nr 12.

Hirsch M., Surviving Images. Holocaust Photographs and the Work of Postmemory, „The Yale Journal of Criticism” 2001, Vol. 14, nr 1, [online] https://doi.org/10.1353/yale.2001.0008. DOI: https://doi.org/10.1353/yale.2001.0008

Łotman J.M., Pamiatʹ w kulturołogiczeskom oswieszczenii, [w:] J.M. Łotman, Izbrannyje statji, t. 1, Tałlinn 1992.

Schützenberger A.A., Tajemnice przodków. Ukryty przekaz rodzinny, przeł. B. Łyszkowska, Warszawa 2016, Zrozumieć Świat na Nowo.

Published

2017-05-07

How to Cite

Abassy, Małgorzata. 2017. “Syberia W pamięci zesłańców I Ich Dzieci: Studium Przypadku Rodziny Żukowskich”. Politeja 14 (2(47):241-48. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.47.17.