O fundamentalnej roli interpretacji

Authors

  • Stanisław Filipowicz Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.12

Keywords:

empiryzm, hermeneutyka, komunikowanie, politologia, interpretacja

Abstract

On Fundamental Meaning of Interpretation

The article looks at the field of hesitant self-definitions reflecting ambiguities of scientific thinking in a rapidly changing (late) modern world. It concentrates on matters belonging to the domain of political science, bringing to light a fundamental question – how should we understand a current crisis of legitimacy undermining the canons of scientific knowledge, plunged in contradictions, stretched between two opposite poles of technical efficiency and communicative rationality. It advances the conception of a radical revision aimed at counterbalancing the influence of a positivist tradition, celebrating the idea of empirical knowledge, following the demands of a “scientific” method. In expectation to open a new and promising perspective it puts forward a conception of experience concentrating on language (language is looked upon as a spehere of primary and most important experience). In this effort the article brings to focus the questions of understanding and interpretation, putting to the fornt line the notion of heremenutics and considering possible advantages resulting from establishing links between cultural anthropology and political science.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Stanisław Filipowicz, Uniwersytet Warszawski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego związany z Instytutem Nauk Politycznych. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się: historia myśli politycznej oraz filozofia polityki. Uwagę koncentruje na przemianach formuł racjonalności i koncepcji wiedzy związanych z erozją tradycji Oświecenia. Ostatnio opublikował pracę Galimatias. Zaprzepaszczony sens Oświecenia (Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014).

References

Abel G., Interpretacjonistyczna filozofia nauki, [w:] tenże, Świat jako znak i interpretacja, przeł. W. Małecki, Warszawa 2014.

Burszta W., Preteksty, Gdańsk 2015.

Chmielewski A., Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt. Relatywizm we współczesnej filozfii anlitycznej, Wrocław 2014, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 3521.

Dybel P., Oblicza hermeneutyki, Kraków 2012, Horyzonty Nowoczesności, 95.

Gadamer H.‑G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Warszawa 2013, Biblioteka Współczesnych Filozofów.

Geertz C., Jak dziś myślimy. Ku etnografii myśli współczesnej, [w:] tenże, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, przeł. D. Wolska, Kraków 2005, Cultura.

Kołakowski L., Filozofia pozytywistyczna. Od Hume’a do Koła Wiedeńskiego, Warszawa 2003.

Kundera M., Sztuka powieści. Esej, przeł. M. Bieńczyk, Warszawa 2015, Don Kichot i Sancho Pansa.

Lyotard J.‑F., Depesza w sprawie pomieszania racji, [w:] tenże, Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982‑1985, przeł. J. Migasiński, Warszawa 1998.

Lyotard J.‑F., Fenomenologia, przeł. J. Migasiński, Warszawa 2000.

Lyotard J.‑F., Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 1997.

MacIntyre A., Trzy antagonistyczne wersje dociekań moralnych. Etyka, genealogia i tradycja, przeł. M. Filipczuk, red. nauk. J. Zdybel, Warszawa 2009, Współczesna Myśl Humanistyczna. Wykłady Akademickie.

Przyłebski A., Gadamer, Warszawa 2006, Myśli i Ludzie.

Putnam H., Wiele twarzy realizmu i inne eseje, wybór i przeł. A. Grobler, Warszawa 2013, Biblioteka Współczesnych Filozofów.

Rorty R., Pragmatyzm a romantyzm, [w:] tenże, Filozofia jako polityka kulturalna, przeł. B. Baran, Warszawa 2009, Nowy Sympozjon.

Szulakiewicz M., Filozofia jako hermeneutyka, Toruń 2004.

Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 2008, Biblioteka Klasyków Filozofii.

Published

2015-08-24

How to Cite

Filipowicz, Stanisław. 2015. “O Fundamentalnej Roli Interpretacji”. Politeja 12 (4 (36):191-204. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.12.