Nauki o polityce i ich usytuowanie w systemie nauk

Authors

  • Grzegorz Janusz Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.15

Keywords:

the social science, the political science, scientific development, scientific discussion

Abstract

Political Science and Its’ Location in the System For Sciences

As the political science has been assigned to new field and domain of social science in 2011 instead of being assigned to humanities, it has caused astonishment and some kind of discomfort in many centres of political science. It was similar to introducing of a new field called public policy science. Assessment of the environment was quiet diverse. As far as by the public policy science one can notice lack of interest, by the new assignment of policy science one can distinguish three contentions: inclusion of the political sciences in the domain of social science, renewed assignment of policy sciences to humanities and assignment of the political sciences to both domains (management studies alike). The third solution is the most supported one in the environment of political scientists. On the same time statements of politicians about reportedly demanded education of welders instead of political scientists and diminished interest with political studies have made the environment of policy analysis anxious. It is to be emphasised that we are not newly formed field of science and any discussions about status of our domain are an ancient history. At the present day staff of the centres of political sciences is outweighed by people, who graduated political studies and their scientific development together with their tittles of professor have been connected with investigations on the field of political studies. This way the environment grows stronger. A few dangers to political science can be pointed out. First of all there is an aspiration to autonomy of some subfields. Second, there is lack of scientific discussion in the environment. Third, there is a western technique of mechanical “scaling”, “measuring” and other ways of evaluation of one’s academic background, which does not fit to Polish reality and also pervert valuable academic backgrounds.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Grzegorz Janusz, Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej

Prof. zw., prodziekan Wydziału Politologii UMCS (Instytutu Nauk Politycznych) (1987-1993), dziekan Wydziału Politologii UMCS (2008-2016), kierownik Zakładu Praw Człowieka.

References

Janowski K.B., Glosa dot. listów środowiska politologicznego. Refleksje osobiste, 8 VI 2015 (mail z 16 VI 2015 r.).

Obwieszczenie Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie wykazu dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, w zakresie których mogą być nadawane stopnie naukowe, M. P. 1992, nr 16, poz. 123.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz. U. 2011, nr 179, poz. 1065.

Skarzyński R., Podstawowy dylemat politologii: dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie? O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy, Białystok 2012.

Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, M. P. 2003, nr 40, poz. 586.

Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, M. P. 2005, nr 79, poz. 1120.

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz. U. 2003, nr 65, poz. 595.

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. 2011, nr 84, poz. 455.

Published

2015-08-24

How to Cite

Janusz, Grzegorz. 2015. “Nauki O Polityce I Ich Usytuowanie W Systemie Nauk”. Politeja 12 (4 (36):241-49. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.15.