Powieść o dzieciach desaparecidos jako głos w argentyńskiej dyskusji o pamięci

Authors

  • Małgorzata Gaszyńska-Magiera Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.22

Keywords:

postmemory, Argentina, los desaparecidos, contemporary novel

Abstract

Children of the Desaparecidos in the Contemporary Argentine Prose and the Debate on Memory

The term desaparecidos refers to the people who disappeared with no traces between 1976‑1983 when the military junta took over the power in Argentina. Its functionaries fought all political adversaries with no mercy. The democratic Argentina has had to face its own tragic history, punish the criminal government and, if possible, repair harm made to its victims. At the same time, the debate on the tragic past has begun. Children of the desaparecidos, adult nowadays, try to find out the truth about their parents’ fate and, at the same time, to construct their own identity. The article focuses on the stories of the children of the desaparecidos reflected in the contemporary Argentine short novels. Two of them are taken into account: Ni muerto has perdido tu nombre by Luis Gusmán and Los topos by Félix Bruzzone. Both authors present two young men who lost their parents soon after the birth and their effort to confront traumas of the past and their consequences.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Małgorzata Gaszyńska-Magiera, Uniwersytet Warszawski

Doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, iberystka, pracownik Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW. Zajmuje się przede wszystkim teorią przekładu literackiego, lingwistyką kulturową oraz metodyką nauczania języka polskiego jako obcego. Na jej dorobek składają się dwa podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego, monografia Granice przekładalności. Subjuntivo i jego polskie ekwiwalenty w tłumaczeniach prozy iberoamerykańskiej (1997) oraz artykuły poświęcone glottodydaktyce, translatoryce i recepcji literackiej. Ostatnio opublikowała Recepcję przekładów literatury iberoamerykańskiej w Polsce w latach 1945‑2005 z perspektywy komunikacji międzykulturowej (2011).

References

Allende S., Quiroga G., Representaciones del pasado reciente. Memorias encontradas y búsqueda identitaria en la generación de hijos de militantes de los años 70, [online] http://www.historiaoralargentina.org/attachments/article/1erasjhrnoa/5.1.%20ALLENDE%20‑%20QUIROGA.pdf.

Badagnani A., La voz de los hijos en la literatura argentina reciente. Laura Alcoba, Ernesto Semán y Patricio Pron, referat wygłoszony podczas V Seminario Internacional de Políticas de la Memoria, Buenos Aires, 4‑6 X 2012, [online] http://patriciopron.blogspot.com/2012/10/la‑voz‑de‑los‑hijos‑en‑la‑literatura.html.

Bruzzone F., Los topos, Buenos Aires 2008, Literatura Mondadori.

Brzezińska A.I. i in., Uwarunkowania procesu kształtowania sie tożsamości w okresie przejścia z adolescencji do dorosłości, „Kultura i Edukacja” 2012, nr 3.

Crownshaw R., The Afterlife of Holocaust Memory in Contemporary Literature and Culture, Basingstoke 2010, Palgrave Macmillan memory studies.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2001, Biblioteka Socjologiczna.

Gusmán L., Ni muerto has perdido tu nombre, Buenos Aires 2002.

Hirsch M., Family Pictures. Maus, Mourning and Post‑Memory, „Discourse” 1992‑1993, nr 15.

Prüfer Leske I., Wajdzik L.E., Sandoval F., Infancias desaparecidas. Historias y testimonios de la dictadura cívico militar argentina (1976‑1983), Stuttgart 2011.

Romero L.A., A History of Argentina in the Twentieth Century, przeł. J.P. Brennan, University Park, PA 2002.

Sarlo B., Tiempo Pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión, Buenos Aires 2005.

Tomas M., Notas sobre nueva narrativa argentina, [online] http://www.perfil.com/columnistas/Notas‑sobre‑nueva‑narrativa‑argentina‑20070715‑0006.html.

Villani M., Reati F., Desaparecido. Memorias de un cautiverio, Buenos Aires 2011, Latitud sur colección.

Weissman G., Fantasies of Witnessing. Postwar Efforts to Experience the Holocaust, Ithaca 2004.

http://www.abuelas.org.ar

http://www.desaparecidos.org/arg/testimonios/

http://www.elmundo.es/america/2010/03/18/argentina/1268930806.html

http://www.madres.org

http://www.lanacion.com.ar/841762

http://www.derechos.org/nizkor/arg/espana/audi.html

http://www.youtube.com/watch?v=rikxpAR_3sc

Published

2015-07-20

How to Cite

Gaszyńska-Magiera, Małgorzata. 2015. “Powieść O Dzieciach Desaparecidos Jako głos W argentyńskiej Dyskusji O pamięci”. Politeja 12 (3 (35):295-311. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.22.

Issue

Section

Articles