Dyskurs medialny i polityka wobec młodzieży a jej społeczne reprezentacje

Authors

  • Karolina Messyasz Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.25

Keywords:

discourse, policy, youth, social representations, generation

Abstract

Media discourse, policy towards youth and its social representations

The article attempts to trace the discourse of the press about youth from the perspective of twenty years of transition appearing in media communications by „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik. Polska‑Europa- Świat”, „Tygodnik Powszechny” and „Przegląd Polityczny”. Discursive construction of reality is treated as a social activity. Symbolic activity understood as ways of defining reality for young people, is, in my opinion, a key to try to answer questions about youth identity, position and role in the social world. Analysis were based on eight debates with the participation of young people. The analysis allowed to reconstruct a complete pictures of each debate, which were then presented in the form of graphic diagrams. It helped to restore the views of young people, the world around them, their place in it, subject of their concerns, fears, anxieties, dreams, life goals, values, etc. What is more, that knowledge reveal four collective representation of youth: “Generation ‘68”, “Generation ‘89”, “Generation 2000”, “Generation 2010”: and conditions under which they were created. Analysis are testimony to the progressive deconstruction of cultural tools, by which young people could define themselves in terms of a community. As a result, in discourse there appear a pragmatic and individualistic attitudes to reality and materialization of the awareness of young people.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Karolina Messyasz, Uniwersytet Łódzki

Socjolog, adiunkt w Katedrze Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ. Zainteresowania badawcze aktualnie koncentrują się na obszarze socjologii młodzieży, socjologii polityki, wpływie dyskursu publicznego na funkcjonowanie społeczeństwa oraz zarządzaniu w sferze kultury i polityki.

References

Bauman Z., Koniec orgii, rozm. popr. T. Kwaśniewski, [w:] Twarze „Dużego Formatu”, Warszawa 2009, s. 12.

Beck U., Giddens A., Lash S., Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, przeł. J. Konieczny, Warszawa 2009, Socjologia Współczesna – Wydawnictwo Naukowe PWN.

Domański H., Merytokracja w zasadach dystrybucji wynagrodzeń w latach 1982‑2005, [w:] Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, red. H. Domański, Warszawa 2008.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2006, Biblioteka Socjologiczna.

Giddens A., Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, przeł. S. Amsterdamski, Poznań 2003.

Krzemiński I., Socjologiczne przemiany współczesnego świata, [w:] Socjologia a przemiany współczesnego świata, red. I. Krzemiński, Warszawa 2004.

Mannheim K., The Problem of Generations, [w:] K. Mannheim, Essays on the Sociology of Knowledge, London 1952.

Mason P., Why It’s Kicking Off Everywhere: the New Global Revolutions, London–New York 2012.

Messyasz K., Obrazy młodzieży polskiej w dyskursie prasowym. Młodzież o sobie i rzeczywistości społecznej, Łódź 2013. DOI: https://doi.org/10.18778/7525-781-6

Mills Wright C., Wyobraźnia socjologiczna, przeł. M. Bucholc, red. nauk. i przedm. J. Mucha, Warszawa 2007, Biblioteka Socjologiczna.

Młodzież 2003, „Opinie i Diagnozy” 2004, nr 2.

Młodzież 2008, „Opinie i Diagnozy” 2009, nr 13.

Moscovici S., The Phenomenon of Social Representations, [w:] Social Representations, eds. R. M. Farr, S. Moscovici, Cambridge–New York–Paris 1984.

Moscovici S., Social Representations: Explorations in Social Psychology, ed. G. Duveen, New York 2001.

Rocznik demograficzny, Warszawa 2010.

Szafraniec K., Młodzi 2011, red. nauk. M. Boni, Warszawa 2011.

Szlendak T., Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wrocław 2008, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 3042.

Ziółkowski M., Globalizacja a przemiany struktury społecznej we współczesnej Polsce, [w:] Społeczne problemy globalizacji, red. nauk. Z. Blok, Poznań 2001, Człowiek i Społeczeństwo – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, t. 19.

Downloads

Published

2013-08-14

How to Cite

Messyasz, Karolina. 2013. “Dyskurs Medialny I Polityka Wobec młodzieży a Jej społeczne Reprezentacje”. Politeja 10 (3(25):423-38. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.25.

Issue

Section

Articles