Twórczość bardów rosyjskich jako pogranicze radzieckiej literatury oficjalnej i wolnej

Authors

  • Radosław Sławomirski Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.13

Keywords:

creativity, bards, Russia, the Soviet Union, the culture, the culture official, unofficial culture, poetry, literature

Abstract

Writing of Russian bards as a borderline of Soviet official and free literature

Communist totalitarianism in the USSR became a part of literature as an obligatory ideology, defining a boundary between its official type – enslaved, and free type – embracing tamizdat and samizdat. The borderline of these two types was established by writing of Russian bards, which can be perceived as official alternative type. The most marvelous phenomenon concerning the creativity consisted in a fact, that the bards neither attacked the official ideology nor were under the influence of its requirements. They showed a world of dreams and desires of ordinary people, what was extremely needed by Soviet society, enslaved by totalitarianism. Thanks to that their works were very popular and appreciated by the whole community.socjolożka specjalizująca się w demografii społecznej i metodologii nauk społecznych; pracuje jako adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Radosław Sławomirski, Uniwersytet Jagielloński

Absolwent pedagogiki, doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badawcze: twórczość bardów rosyjskich, problem zniewolenia oraz wybrane zagadnienia z dziewiętnastowiecznej kultury rosyjskiej. Publikacje: Twórczość Włodzimierza Wysockiego jako sprzeciw wobec totalitaryzmu komunistycznego, [w:] Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej (red. A. Dudek, 2010), Wspólnotowy wymiar krytyki Zachodu w Idiocie Fiodora Dostojewskiego, [w:] Fiodor Dostojewski i problemy kultury (red. A. Raźny, 2011), Twórczość Bułata Okudżawy jako przejaw radzieckiej kultury alternatywnej („Politeja” 2011, nr 15), Co wiemy o współczesnej Rosji? („Alma Mater” 2012, nr 150). Oprócz tematów badawczych interesuje się też poezją. Jest autorem tomiku Których nie znam (2008); jego wiersze były prezentowane także na antenie radiowej w „Poczcie Poetyckiej Radia Katowice” oraz na łamach czasopisma „Dekada Literacka” (2010, nr 3).

References

Bukowski W., Partyzant prawdy. Wybór publicystyki z pierwszego i drugiego obiegu, t. 1‑2, red. R. Jankowski, Warszawa 2008.
Google Scholar

Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji, red. T. Paleczny, M. Banaś, Kraków 2009.
Google Scholar

Duda K., Andriej Amalrik – rosyjski dysydent, Kraków 2010, Literatura Rosyjska – Emigracja – Tamizdat – Samizdat, 15.
Google Scholar

Dyczewski L., Kultura w całościowym planie rozwoju, Warszawa 2011.
Google Scholar

Fast P., Realizm socjalistyczny w literaturze rosyjskiej. Doktryna, poetyka, konteksty, Kraków 2003.
Google Scholar

Fedecki Z., Śmierć poety, [w:] W. Wysocki, Piosenki i wiersze, red. B. Wróblewski, przeł. Z. Fedecki [i in.], Lublin 1986, Biblioteka „Akcentu”, t. 1.
Google Scholar

Gildner A., Bohater radzieckiej powieści o pracy (1929-1941), Wrocław 1985, Prace Komisji Słowianoznawstwa / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, nr 44.
Google Scholar

Gladkov F., Cement, Moskva 1925.
Google Scholar

Gorʹkiĭ M., Matʹ, Moskva 1906.
Google Scholar

Heller M., Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki, Warszawa 1989.
Google Scholar

Korpała‑Kirszak E., Wczesna proza radziecka wobec tradycji epiki średniowiecznej (na przykładzie opowieści Aleksandra Małyszkina Upadek Dairu), [w:] Literatura rosyjska wobec tradycji kulturowych, red. S. Poręba, Katowice 1982, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 483.
Google Scholar

Nieuważny F., Poezja, [w:] Historia literatury rosyjskiej XX wieku, red. A. Drawicz, Warszawa 2007, Z Prac Zakładu Literatur Wschodniosłowiańskich Instytutu Slawistyki PAN.
Google Scholar

Okudżawa B., Pieśni, ballady, wiersze, wybór, posł. i red. A. Mandalian, przeł. J. Czech [i in.], Kraków 1999. Ostrovskij N., Kak zakalâetsâ stalʹ, Moskva 1932.
Google Scholar

Pietrzycka‑Bohosiewicz K., Historia zapisana w człowieku… Wybrane problemy wolnej literatury rosyjskiej, Kraków 2008, Rosja – Myśl, Słowo, Obraz, t. 11.
Google Scholar

Pietrzycka‑Bohosiewicz K., W poszukiwaniu autentyzmu. Twórczość prozatorska Gieorgija Władimowa, Kraków 1999, Literatura Rosyjska – Emigracja – Tamizdat – Samizdat, 6.
Google Scholar

Polevoj B., Povestʹ o nastoâŝem čeloveke, Москва 1946.
Google Scholar

Raźny A., Literatura wobec zniewolenia totalitarnego. Warłama Szałamowa świadectwo prawdy, Kraków 1999, Literatura Rosyjska – Emigracja – Tamizdat – Samizdat, 7.
Google Scholar

Sikora M., Poetycki wizerunek przestrzeni wewnętrznej Henryka Szylkina, „Nad Odrą” 2012, nr 6‑8.
Google Scholar

Słowiński P., Wygoda I., Nie uśmiecha się życie do wilków… Ballada o Włodzimierzu Wysockim, Katowice 2008, Czas i Ludzie.
Google Scholar

Smaga J., Rosja w XX stuleciu, Kraków 2002.
Google Scholar

Suchanek L., Literatura rosyjska jest tam, gdzie znajdują się pisarze rosyjscy, [w:] Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, tenże, Kraków 1993, Literatura Rosyjska – Emigracja – Tamizdat – Samizdat, 1.
Google Scholar

Tuan Y.‑ F., Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, wstęp K. Wojciechowski, Warszawa 1987, Biblioteka Myśli Współczesnej.
Google Scholar

Walicki A., Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistyczej utopii, Warszawa 1996.
Google Scholar

Wysocki W., Piosenki i wiersze, red. B. Wróblewski, przeł. Z. Fedecki [i in.], Lublin 1986, Biblioteka „Akcentu”, t. 1.
Google Scholar

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Sławomirski, Radosław. 2013. “Twórczość bardów Rosyjskich Jako Pogranicze Radzieckiej Literatury Oficjalnej I Wolnej”. Politeja 10 (4(26):291-301. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.13.

Issue

Section

Articles