Twórczość bardów rosyjskich jako pogranicze radzieckiej literatury oficjalnej i wolnej

Authors

  • Radosław Sławomirski Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.13

Keywords:

creativity, bards, Russia, the Soviet Union, the culture, the culture official, unofficial culture, poetry, literature

Abstract

Writing of Russian bards as a borderline of Soviet official and free literature

Communist totalitarianism in the USSR became a part of literature as an obligatory ideology, defining a boundary between its official type – enslaved, and free type – embracing tamizdat and samizdat. The borderline of these two types was established by writing of Russian bards, which can be perceived as official alternative type. The most marvelous phenomenon concerning the creativity consisted in a fact, that the bards neither attacked the official ideology nor were under the influence of its requirements. They showed a world of dreams and desires of ordinary people, what was extremely needed by Soviet society, enslaved by totalitarianism. Thanks to that their works were very popular and appreciated by the whole community.socjolożka specjalizująca się w demografii społecznej i metodologii nauk społecznych; pracuje jako adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Radosław Sławomirski, Uniwersytet Jagielloński

Absolwent pedagogiki, doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badawcze: twórczość bardów rosyjskich, problem zniewolenia oraz wybrane zagadnienia z dziewiętnastowiecznej kultury rosyjskiej. Publikacje: Twórczość Włodzimierza Wysockiego jako sprzeciw wobec totalitaryzmu komunistycznego, [w:] Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej (red. A. Dudek, 2010), Wspólnotowy wymiar krytyki Zachodu w Idiocie Fiodora Dostojewskiego, [w:] Fiodor Dostojewski i problemy kultury (red. A. Raźny, 2011), Twórczość Bułata Okudżawy jako przejaw radzieckiej kultury alternatywnej („Politeja” 2011, nr 15), Co wiemy o współczesnej Rosji? („Alma Mater” 2012, nr 150). Oprócz tematów badawczych interesuje się też poezją. Jest autorem tomiku Których nie znam (2008); jego wiersze były prezentowane także na antenie radiowej w „Poczcie Poetyckiej Radia Katowice” oraz na łamach czasopisma „Dekada Literacka” (2010, nr 3).

References

Bukowski W., Partyzant prawdy. Wybór publicystyki z pierwszego i drugiego obiegu, t. 1‑2, red. R. Jankowski, Warszawa 2008.

Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji, red. T. Paleczny, M. Banaś, Kraków 2009.

Duda K., Andriej Amalrik – rosyjski dysydent, Kraków 2010, Literatura Rosyjska – Emigracja – Tamizdat – Samizdat, 15.

Dyczewski L., Kultura w całościowym planie rozwoju, Warszawa 2011.

Fast P., Realizm socjalistyczny w literaturze rosyjskiej. Doktryna, poetyka, konteksty, Kraków 2003.

Fedecki Z., Śmierć poety, [w:] W. Wysocki, Piosenki i wiersze, red. B. Wróblewski, przeł. Z. Fedecki [i in.], Lublin 1986, Biblioteka „Akcentu”, t. 1.

Gildner A., Bohater radzieckiej powieści o pracy (1929-1941), Wrocław 1985, Prace Komisji Słowianoznawstwa / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, nr 44.

Gladkov F., Cement, Moskva 1925.

Gorʹkiĭ M., Matʹ, Moskva 1906.

Heller M., Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki, Warszawa 1989.

Korpała‑Kirszak E., Wczesna proza radziecka wobec tradycji epiki średniowiecznej (na przykładzie opowieści Aleksandra Małyszkina Upadek Dairu), [w:] Literatura rosyjska wobec tradycji kulturowych, red. S. Poręba, Katowice 1982, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 483.

Nieuważny F., Poezja, [w:] Historia literatury rosyjskiej XX wieku, red. A. Drawicz, Warszawa 2007, Z Prac Zakładu Literatur Wschodniosłowiańskich Instytutu Slawistyki PAN.

Okudżawa B., Pieśni, ballady, wiersze, wybór, posł. i red. A. Mandalian, przeł. J. Czech [i in.], Kraków 1999. Ostrovskij N., Kak zakalâetsâ stalʹ, Moskva 1932.

Pietrzycka‑Bohosiewicz K., Historia zapisana w człowieku… Wybrane problemy wolnej literatury rosyjskiej, Kraków 2008, Rosja – Myśl, Słowo, Obraz, t. 11.

Pietrzycka‑Bohosiewicz K., W poszukiwaniu autentyzmu. Twórczość prozatorska Gieorgija Władimowa, Kraków 1999, Literatura Rosyjska – Emigracja – Tamizdat – Samizdat, 6.

Polevoj B., Povestʹ o nastoâŝem čeloveke, Москва 1946.

Raźny A., Literatura wobec zniewolenia totalitarnego. Warłama Szałamowa świadectwo prawdy, Kraków 1999, Literatura Rosyjska – Emigracja – Tamizdat – Samizdat, 7.

Sikora M., Poetycki wizerunek przestrzeni wewnętrznej Henryka Szylkina, „Nad Odrą” 2012, nr 6‑8.

Słowiński P., Wygoda I., Nie uśmiecha się życie do wilków… Ballada o Włodzimierzu Wysockim, Katowice 2008, Czas i Ludzie.

Smaga J., Rosja w XX stuleciu, Kraków 2002.

Suchanek L., Literatura rosyjska jest tam, gdzie znajdują się pisarze rosyjscy, [w:] Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, tenże, Kraków 1993, Literatura Rosyjska – Emigracja – Tamizdat – Samizdat, 1.

Tuan Y.‑ F., Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, wstęp K. Wojciechowski, Warszawa 1987, Biblioteka Myśli Współczesnej.

Walicki A., Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistyczej utopii, Warszawa 1996.

Wysocki W., Piosenki i wiersze, red. B. Wróblewski, przeł. Z. Fedecki [i in.], Lublin 1986, Biblioteka „Akcentu”, t. 1.

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Sławomirski, Radosław. 2013. “Twórczość bardów Rosyjskich Jako Pogranicze Radzieckiej Literatury Oficjalnej I Wolnej”. Politeja 10 (4(26):291-301. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.13.

Issue

Section

Articles