Refleksja polityczna rosyjskich elit z podróży po Europie w połowie XIX wieku

Authors

  • Mikołaj Banaszkiewicz Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.19

Keywords:

Grand Tour, refleksja polityczna, Rosja

Abstract

Гран-тур и политическая рефлексия русских элит (середина XIX в.)

Настоящая статья посвящена восприятию западной Европы русскими путешественниками в половине XIX в. Впечатления, полученные от Гран‑ тур как правило находили свое отражение в путевых записках или в личной переписке. Изучение этого материала позволяет, с некоторой долью условности, реконструировать политическое сознание элит Российской Империи. В статье внимание уделяется политическим и общественным деятелям эвохи великих реформ, как западникам, так и славянофилам. Источниковую базу исследования составляют воспоминания Дмитрия Алексеевича Милютина и Бориса Николаевича Чичерина, а также письма братьев Ивана и Константина Сергеевичей Аксаковых.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Mikołaj Banaszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński

Słuchacz Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, uczestnik projektu badawczego Histories and Memories of Empires in Eastern Europe: Interactive Studies, kierowanego przez prof. dra hab. Andrzeja Nowaka. Zajmuje się wyobraźnią polityczną rosyjskiej elity władzy drugiej połowy XIX w., a także polityką historyczną Rosji. Autor kilkunastu artykułów, opublikowanych w czasopismach i pracach zbiorowych.

References

Aksakov I. S., Pisʹma iz zagranicy, [w:] Ivan Sergeevič Aksakov v ego pisʹmah, cz. 1, t. 3, Moskva 1892, s. 313‑ 348.
Google Scholar

Baszkiewicz J., Oświeceniowe relacje z podróży, dokument refleksji politycznej, [w:] tenże, Francja nowożytna. Szkice z historii wieków XVII‑XX, Poznań 2002.
Google Scholar

Chateaubriand F. R. de, Pamiętniki zza grobu, wybór, przeł. i komentarz J. Guze, Warszawa 1991.
Google Scholar

Čičerin B. N., Vospominaniâ. Putešestvie za granicu, red. M. A. Câvlovskij, Moskva 1932.
Google Scholar

Dickinson S., Breaking Ground. Travel and National Culture in Russia from Peter I to the Era of Pushkin, Amsterdam–New York 2006, Studies in Slavic Literature and Poetics, 45.
Google Scholar

Lotman Û. M., Uspenskij B. A., „putešestvennikames-” mesto v razvitii russkoj kulʹtury, [w:] M. N. Karamzin, Pisʹma russkogo putešestvennika, red. D. C. Lixagev [i in.], Leningrad 1984.
Google Scholar

Mączak A., Peregrynacje, wojaże, turystyka, Warszawa 1984, Wielkie Problemy Dziejów Człowieka.
Google Scholar

Milûtin D. A., Dnevnik. 1882‑1890, red. L. G. Zaharova, Moskva 2010.
Google Scholar

Milûtin D. A., Vospominaniâ, t. 1, ks. 1-3, red. G. G. Hristiani, Tomsk 1919.
Google Scholar

Niekrasow M., W domu – lepiej!, przeł. J. Tuwim, [w:] tegoż, Wybór poezji, wstęp i komentarz J. Orłowski, przeł. L. Belmont [i in.], Wrocław 1977, Biblioteka Narodowa II 190.
Google Scholar

Offord D., Journeys to a Graveyard. Perceptions of Europe in Classical Russian Travel Writing, Dordrecht 2005, Archives Internationales d’Histoire des Idées, 192.
Google Scholar

Perepiska cesareviča Aleksandra Nikolaeviča s imperatorom Nikolaem I, 1838‑1839, red. L. G. Zaharova, S. V. Mironenko, Moskva 2008.
Google Scholar

Pisʹma K.S. Aksakova iz čužih kraev v Moskvu, „Russkij arhiv” 1910, t. 1; t. 2.
Google Scholar

Raeff M., Michael Speransky, Statesman of Imperial Russia, 1772‑1839, Hague 1957. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-011-9304-7
Google Scholar

Towner J., Grand Tour, [w:] Encyclopedia of Tourism, red. J. Jafari, London 2000.
Google Scholar

Towner J., The Grand Tour: a Key Phase in the History of Tourism, „Annals of Tourism Research” 1985, t. 12, nr 3. DOI: https://doi.org/10.1016/0160-7383(85)90002-7
Google Scholar

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Banaszkiewicz, Mikołaj. 2013. “Refleksja Polityczna Rosyjskich Elit Z podróży Po Europie W połowie XIX Wieku”. Politeja 10 (4(26):389-403. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.19.

Issue

Section

Articles