Refleksja polityczna rosyjskich elit z podróży po Europie w połowie XIX wieku

Authors

  • Mikołaj Banaszkiewicz Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.19

Keywords:

Grand Tour, refleksja polityczna, Rosja

Abstract

Гран-тур и политическая рефлексия русских элит (середина XIX в.)

Настоящая статья посвящена восприятию западной Европы русскими путешественниками в половине XIX в. Впечатления, полученные от Гран‑ тур как правило находили свое отражение в путевых записках или в личной переписке. Изучение этого материала позволяет, с некоторой долью условности, реконструировать политическое сознание элит Российской Империи. В статье внимание уделяется политическим и общественным деятелям эвохи великих реформ, как западникам, так и славянофилам. Источниковую базу исследования составляют воспоминания Дмитрия Алексеевича Милютина и Бориса Николаевича Чичерина, а также письма братьев Ивана и Константина Сергеевичей Аксаковых.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Mikołaj Banaszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński

Słuchacz Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, uczestnik projektu badawczego Histories and Memories of Empires in Eastern Europe: Interactive Studies, kierowanego przez prof. dra hab. Andrzeja Nowaka. Zajmuje się wyobraźnią polityczną rosyjskiej elity władzy drugiej połowy XIX w., a także polityką historyczną Rosji. Autor kilkunastu artykułów, opublikowanych w czasopismach i pracach zbiorowych.

References

Aksakov I. S., Pisʹma iz zagranicy, [w:] Ivan Sergeevič Aksakov v ego pisʹmah, cz. 1, t. 3, Moskva 1892, s. 313‑ 348.

Baszkiewicz J., Oświeceniowe relacje z podróży, dokument refleksji politycznej, [w:] tenże, Francja nowożytna. Szkice z historii wieków XVII‑XX, Poznań 2002.

Chateaubriand F. R. de, Pamiętniki zza grobu, wybór, przeł. i komentarz J. Guze, Warszawa 1991.

Čičerin B. N., Vospominaniâ. Putešestvie za granicu, red. M. A. Câvlovskij, Moskva 1932.

Dickinson S., Breaking Ground. Travel and National Culture in Russia from Peter I to the Era of Pushkin, Amsterdam–New York 2006, Studies in Slavic Literature and Poetics, 45.

Lotman Û. M., Uspenskij B. A., „putešestvennikames-” mesto v razvitii russkoj kulʹtury, [w:] M. N. Karamzin, Pisʹma russkogo putešestvennika, red. D. C. Lixagev [i in.], Leningrad 1984.

Mączak A., Peregrynacje, wojaże, turystyka, Warszawa 1984, Wielkie Problemy Dziejów Człowieka.

Milûtin D. A., Dnevnik. 1882‑1890, red. L. G. Zaharova, Moskva 2010.

Milûtin D. A., Vospominaniâ, t. 1, ks. 1-3, red. G. G. Hristiani, Tomsk 1919.

Niekrasow M., W domu – lepiej!, przeł. J. Tuwim, [w:] tegoż, Wybór poezji, wstęp i komentarz J. Orłowski, przeł. L. Belmont [i in.], Wrocław 1977, Biblioteka Narodowa II 190.

Offord D., Journeys to a Graveyard. Perceptions of Europe in Classical Russian Travel Writing, Dordrecht 2005, Archives Internationales d’Histoire des Idées, 192.

Perepiska cesareviča Aleksandra Nikolaeviča s imperatorom Nikolaem I, 1838‑1839, red. L. G. Zaharova, S. V. Mironenko, Moskva 2008.

Pisʹma K.S. Aksakova iz čužih kraev v Moskvu, „Russkij arhiv” 1910, t. 1; t. 2.

Raeff M., Michael Speransky, Statesman of Imperial Russia, 1772‑1839, Hague 1957. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-011-9304-7

Towner J., Grand Tour, [w:] Encyclopedia of Tourism, red. J. Jafari, London 2000.

Towner J., The Grand Tour: a Key Phase in the History of Tourism, „Annals of Tourism Research” 1985, t. 12, nr 3. DOI: https://doi.org/10.1016/0160-7383(85)90002-7

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Banaszkiewicz, Mikołaj. 2013. “Refleksja Polityczna Rosyjskich Elit Z podróży Po Europie W połowie XIX Wieku”. Politeja 10 (4(26):389-403. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.19.

Issue

Section

Articles