Realizm polityczny i ekonomiczny Mirosława Dzielskiego

Authors

  • Miłowit Kuniński Wyższa Szkoła Biznesu – National‑Louis University w Nowym Sączu

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.14

Keywords:

Dzielski, ethics, economy, political realism

Abstract

Political and economic realism of Mirosław Dzielski

Mirosław Dzielski (1941‑1989), a Polish philosopher and a political activist, in his academic life at the Jagiellonian University (Krakow) he focused on analyses of metaphysical subtleties of Newton’s and Leibniz’s conceptions of space and time but his main interest were the major problems of ethics and political philosophy combined with economics. Influenced by L. von Mises, F. A. von Hayek and M. Friedman and the idea of the undesigned results of human activities, he identified the main problem of his native country Poland and the whole region under a totalitarian control of the USSR in the 1970s and 1980s, as a search for forces, which would stop its civilizational collapse and begin its rebirth. His idea was to destroy the oppressive system in an evolutionary way through the invigoration of natural propensities to improve one’s situation. Members of the Communist nomenklatura were no exception, and their involvement in economic activities backed by the free market legal framework were to open opportunities to all members of society (individual liberty) and to lead to the economic and civilizational progress followed by a political liberal constitution.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Miłowit Kuniński, Wyższa Szkoła Biznesu – National‑Louis University w Nowym Sączu

Historyk filozofii i filozof polityczny, profesor Zakładu Historii Filozofii w Instytucie Filozofii UJ do końca sierpnia 2013 r. Obecnie profesor w WSB‑NLU w Nowym Sączu. Prezes Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie. Członek redakcji pisma „Civitas. Studia z filozofii polityki”. Autor wielu prac naukowych z zakresu filozofii. Opublikował m.in.: Myślenie modelowe w socjologii Maxa Webera (1980), Wiedza, etyka i polityka w myśli F. A. von Hayeka (1999), O cnotach, demokracji i liberalizmie rozumnym (2006). Pod jego redakcją ukazały się wybory pism: Mirosława Dzielskiego Bóg – wolność – własność i Adama Krzyżanowskiego Chrześcijańska moralność polityczna.

References

Dzielski M., Kim są liberałowie?, „Merkuryusz Krakowski i Światowy” 1979, nr 4; przedruk: M. Dzielski, Odrodzenie ducha – budowa wolności. Pisma zebrane, red. G. Łuczkiewicz, wstęp M. Kuniński, posł. T. Syryjczyk, Kraków 1995.

Dzielski M., Kształt polskiej metafizyki, [w:] M. Dzielski, Odrodzenie ducha – budowa wolności. Pisma zebrane, red. G. Łuczkiewicz, wstęp M. Kuniński, posł. T. Syryjczyk, Kraków 1995.

Dzielski M., Odrodzenie ducha – budowa wolności. Pisma zebrane, red. G. Łuczkiewicz, wstęp M. Kuniński, posł. T. Syryjczyk, Kraków 1995.

Eisler J., „Polskie miesiące” czyli Kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008, Monografie / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, t. 47.

Jachowicz J., Przestępczość bezkarna, czyli kogo chronią wpływy polityczne i łapówki, „W Sieci” 2012, nr 4.

Kister A. G., Klub Myśli Politycznej Dziekania, [w:] Encyklopedia Solidarności, [online] http://www.encyklopedia‑solidarnosci.pl/wiki/index.php? title=T01277_Klub_My%C5%9Bli_Politycznej_Dziekania_Warszawa, 9 VII 2013.

Kuniński M., Etyczne i religijne podstawy liberalizmu Mirosława Dzielskiego, [w:] M. Dzielski, Odrodzenie ducha – budowa wolności. Pisma zebrane, red. G. Łuczkiewicz, wstęp M. Kuniński, posł. T. Syryjczyk, Kraków 1995.

Kuniński M., Mirosław Dzielski – polityka polska w perspektywie cywilizacyjnej, [w:] Feliks Koneczny dzisiaj, red. J. Skoczyński, Kraków 2000.

Malia M., Lekcja rewolucji rosyjskiej, przeł. W. Doroń, Kraków 1986.

Skoczyński J., Z uniwersalnej perspektywy, [w:] Widzieć mądrość w wolności. Księga pamięci Mirosława Dzielskiego, red. B. Chrabota, Kraków 1991.

Weber M., Polityka jako zawód i powołanie, [w:] M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, przedm., wstęp i oprac. Z. Krasnodębski, przeł. A. Kopacki, P. Dybel, Kraków–Warszawa 1998, Demokracja. Filozofia i praktyka.

Downloads

Published

2013-08-14

How to Cite

Kuniński, Miłowit. 2013. “Realizm Polityczny I Ekonomiczny Mirosława Dzielskiego”. Politeja 10 (3(25):213-28. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.14.

Issue

Section

Articles