Teoria krytyczna jako narzędzie kreowania działania politycznego na przykładzie partii Podemos

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.13

Keywords:

Podemos, political theory, political action, post-Marxist theory, integral theory

Abstract

CRITICAL THEORY AS A TOOL FOR CREATING POLITICAL ACTION ON THE EXAMPLE OF THE PODEMOS PARTY

The main objective of the article is to analyze the theoretical basis of the creation of political activity based on the case of the Spanish party Podemos, which can be treated as a theoretical construct transferred to political reality by means of tools derived from the research experience of its creators, especially Pablo Iglesias Turrión and Íñigo Errejón Galván. By interpreting reality on the basis of theories derived from the post-Marxist paradigm, an entity has been created with nationwide influence that affected the nature and direction of political activity taken by both politicians and citizens. The study aims to demonstrate the validity, feasibility, and conditions of applying solutions based on theoretical aspects.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Weronika Górnicka

Absolwentka politologii na Uniwersytecie Zielonogórskim, stypendystka programu Erasmus (Universidad Católica San Antonio de Murcia, kierunek dziennikarstwo). W 2018 roku obroniła na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozprawę doktorską pt. Zmiana układu sił w hiszpańskiej polityce po 2011 roku. Teoria i polityka. Główne zainteresowania badawcze to zagadnienia związane z przekształceniami politycznymi zachodzącymi we współczesnej Hiszpanii oraz teoria polityki.

References

Beyme K. von, Współczesne teorie polityczne, przeł. J. Łoziński, Warszawa 2007.

Bohman J., Theories, Practices, and Pluralism. A Pragmatic Interpretation of Critical Social Science, „Philosophy of the Social Sciences” 1999, vol. 29, nr 4, https://doi.org/10.1177/004839319902900401. DOI: https://doi.org/10.1177/004839319902900401

Borowiec P., Konsekwencje twierdzenia, że „to nie przedmiot konstytuuje teorię, ale teoria swój przedmiot” oraz czy badanie zjawisk politycznych może się obyć bez wstępnej teorii?, [w:] Odmiany współczesnej nauki o polityce, t. 1, red. P. Borowiec, R. Kłosowicz, P. Ścigaj, Kraków 2014.

Borowiec P., W stronę konstruowania teorii o polityce – szansa lepszego zrozumienia fenomenu polityki, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2017, t. 23, https://doi.org/10.19195/1643-0328.23.1. DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.23.1

Chodubski A., Metodologia jako szczególna wartość badań politologicznych, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2009, t. 6.

Errejón Galván Í., El 15-M como discurso contrahegemónico, „Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales” 2011, nr 2, [online] https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3819589.

Errejón Galván Í., La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno de MAS en Bolivia (2006-2009). Un análisis discursivo, E-Prints Complutense. Repositorio Institucional de la UCM, [online] https://eprints.ucm.es/id/eprint/14574/.

Errejón Galván Í., Política, conflicto y populismo (I). La construcción discursiva de identidades populares, „VientoSur” 2011, nr 114, [online] https://www.academia.edu/1385573/_La_construcci%C3%B3n_discursiva_de_identidades_populares_Pol%C3%ADtica_conflicto_y_populismo_I.

Errejon Galvan I., Que es el analisis politico? Una propuesta desde la teoria del discurso y la hegemonia, „Revista Estudiantil Latinoamericade de Ciencias Sociales” 2011-2012, vol. 1, nr 1, https://doi.org/10.18504/rl0101-2011-2012. DOI: https://doi.org/10.18504/rl0101-2011-2012

Errejón, responde a Iglesias, en una manifestación, que “no hay contradicción” entre la calle y las instituciones, El Diario, 6 X 2016, [online] https://www.eldiario.es/politica/errejon-iglesiasmanifestacion-contradiccion-instituciones_1_3800563.html.

García D.A., Fonseca Porras E.A., El método Podemos. Marketing marxista para partidos no marxistas, Madrid 2015.

Grobler A., Metodologia nauk, Kraków 2006.

Hardt M., Negri A., Imperium, przeł. S. Ślusarski, A. Kołbaniuk, Warszawa 2005.

Held D., Introduction to Critical Theory. Horkheimer to Habermas, Berkeley, CA 1980, https://doi.org/10.1525/9780520341272. DOI: https://doi.org/10.1525/9780520341272

Iglesias Turrión P., Círculos Podemos, Público, 24 I 2014, [online] https://blogs.publico.es/pablo-iglesias/760/circulos-podemos/.

Iglesias Turrión P., Desobedencia civil y movimiento antiglobalización. Una herramienta de intervención política, „Revista Telemática de Filosofía y Derecho” 2001/2002, nr 5, [online] https://eprints.ucm.es/id/eprint/37322/.

Iglesias Turrión P., El movimiento de “tute bianche”. Experiencias y estrategias, E-Prints Complutense. Repositorio Institucional de la UCM, [online] https://eprints.ucm.es/id/eprint/37382/.

Intervención de Íñigo Errejón en el acto de “Hacemos!” en San Fernnando de Henares, YouTube, [online] https://www.youtube.com/watch?v=j2xGQiIqc0c.

Józefowski B., Evidence-based policy – nowa koncepcja dotykająca starych problemów, „Zarządzanie Publiczne” 2012, nr 1 (19).

Kantyka Z., Między teorią a praktyką. Podejście fronetyczne we współczesnej politologii, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2017, t. 19.

Karwat M., Cechy myślenia ideologicznego, „Oblicza Komunikacji” 2008, t. 1.

Klementewicz T., Rola wyjaśniania w rozumieniu działań i zjawisk politycznych, „Studia Politologiczne” 2010, vol. 17.

La Tuerka, YouTube, [online] www.youtube.com/user/LaTuerka.

Laclau E., Dlaczego puste znaczące mają znaczenie dla polityki? [w:] E. Laclau, Emancypacje, przeł. L. Koczanowicz [i in.], Wrocław 2004.

Laska A., Doktryna i ruchy Nowej Lewicy wobec kapitalistycznej cywilizacji industrialnej, [w:] Pomiędzy kontynuacją a zmianą. Studia z myśli politycznej. W darze profesorowi Andrzejowi Wojtasowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Waskan, Bydgoszcz 2012.

Laska A., O niezbędności politologicznej interpretacji – subiektywność i narracyjność jako determinanty warsztatu politologa, „Teoria Polityki” 2020, nr 4, https://doi.org/10.4467/25440845TP.19.022.11788. DOI: https://doi.org/10.4467/25440845TP.19.022.11788

Laska A., Teoria polityki. Próba ujęcia integralnego, Bydgoszcz 2017.

Lewandowski A., Polityczność w optyce postmarksizmu – demokracja agonistyczna, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2012, t. 13.

Manetto F., Iglesias pide Podemos que se prepare para una huelga general si gobierna Rajoy, El País, 15 X 2016, [online] https://elpais.com/politica/2016/10/14/actualidad/1476465570_913470.html.

Marcuse H., Porażka nowej lewicy, „Nowa Krytyka” 2012, nr 29.

Mikołajczyk M., Niektóre pojęcia i słowa klucze teorii krytycznej, „Teoria Polityki” 2018, nr 2.

Minkner K., Metateoretyczne uwagi do koncepcji polityczności Chantal Mouffe w kontekście jej ideologicznych uwikłań, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2017, t. 22, https://doi.org/10.19195/1643-0328.22.4. DOI: https://doi.org/10.19195/1643-0328.22.4

Młyńczyk Ł., Analiza u źródeł poznania teorii polityki i metodologii badań politologicznych w Polsce. Czy można i należy odseparować naukę od ideologii?, „Annales Universitatis 2015, vol. 22, nr 2, https://doi.org/10.17951/k.2015.22.2.85. DOI: https://doi.org/10.17951/k.2015.22.2.85

Młyńczyk Ł., Politolog w „sporze” z metodą. Quasi-badacz a quasi-ekspert, „Athenaeum. Polskie studia politologiczne” 2013, vol. 39.

Muriel E., Cinco claves del éxito de la campaña electoral de Podemos, La Marea, 26 V 2014, [online] https://www.lamarea.com/2014/05/26/cinco-claves-del-exito-de-la-campana-electoral-de-podemos.

Nieto-Galan A., Antonio Gramsci Revisited. Historians of Science, Intellectuals, and the Struggle for Hegemony, „History of Science” 2011, vol. 49, nr 4, https://doi.org/10.1177/007327531104900404. DOI: https://doi.org/10.1177/007327531104900404

Nocoń J., Metodologiczne podstawy współczesnej teorii polityki, „Świat Idei i Polityki” 2006, t. 6.

Pierzchalski F., Wyobraźnia twórcza – o źródłach teoretyzowania w naukach politycznych, „Teoria Polityki” 2017, nr 1, https://doi.org/10.4467/00000000TP.17.002.6581. DOI: https://doi.org/10.4467/00000000TP.17.002.6581

“Qué debe decir la izquierda”. Conferencia de Pablo Iglesias, YouTube, [online] https://www.youtube.com/watch?v=nfK2Bl4NjGM.

Resultados electorales, Info Electoral, [online] https://infoelectoral.interior.gob.es/opencms/es/elecciones-celebradas/resultados-electorales/.

Rivero J., Conversación con Pablo Iglesias, Madrid 2014.

Scheffs Ł., Socjotechnika władzy, „Przegląd Politologiczny” 2016, nr 1, https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.1.3. DOI: https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.1.3

Strawiński W., Funkcja i cele nauki – zarys problematyki metodologicznej, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2011, t. 47, nr 3.

Tomassen L., Hegemony, Populism and Democracy. Laclau and Mouffe Today (Review Article), „Revista Española de Ciencia Política” 2016, nr 40.

Topolski J., Rozumienie historii, Warszawa 1978.

Townshend J., Laclau and Mouffe’s Hegemonic Project. The Story So Far, „Political Studies” 2004, vol. 52, nr 2, https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2004.00479.x. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2004.00479.x

Downloads

Published

2022-07-14

How to Cite

Górnicka, Weronika. 2022. “Teoria Krytyczna Jako narzędzie Kreowania działania Politycznego Na przykładzie Partii Podemos”. Politeja 19 (2(77):295-310. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.13.