Nauki społeczne? Po co nam one?

Authors

  • Barbara Krauz-Mozer Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.11

Keywords:

active society, social sciences, methodology, theory, the object of research, political practice

Abstract

What Do We Need Social Sciences For?

The development of social sciences knowledge has had a growing impact upon social consciousness. The question is how a competent and responsive public society – and not only some of its members – will use it. Controversies linked to methodological debates reveal differences in views on legitimate research activities, which in turn translate into diversified knowledge. Heterogeneous resources of social sciences knowledge used sensibly – in the Author’s opinion – would create scope for positive expression of civic attitudes and qualities, broaden the horizons of thought and action, leading people to become independent, competent and responsible members of society.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Barbara Krauz-Mozer, Uniwersytet Jagielloński

Socjolog, historyk, politolog, profesor w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, kieruje Zakładem Teorii Polityki i Państwa. Zajmuje się filozofią i metodologią nauk społecznych oraz teorią polityki. Jest autorką m.in. prac: Metodologiczne problemy wyjaśniania w nauce o polityce (1992), Teorie polityki. Założenia metodologiczne (2005, 2007); współautorką: Teoria polityki. Podstawy metodologiczne politologii empirycznej (1993), Kim jesteś, politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, t. 1-2 (2011-2012); współredaktorem: Spotkania z Lewiatanem (2004), Czas społeczeństwa obywatelskiego. Między teorią a praktyką (2006), Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie (2007), Oblicza polskiego systemu politycznego (2007), Globalizacja – nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji (2008), Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce (2009), Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce (2013). Jest członkiem Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

References

Archer M., Culture and Agency. The Place of Culture in Social Theory, Cambridge–New York 1996. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511557668

Baert P., Carreira da Silva F., Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj, przeł. S. Burdziej, Kraków 2013.

Crotty M., The Foundations of Social Research. Meaning and Perspective in the Research Process, London–Thousand Oaks 1998.

Duncan O.D., Objective and Subjective Phenomena, [w:] Surveying Subjective Phenomena, red. Ch.F. Turner, E. Martin, t. 1, New York 1984.

Elliott A., Współczesna teoria społeczna. Wprowadzenie, przeł. P. Tomanek, Warszawa 2011, Socjologia.

Etzioni A., Aktywne społeczeństwo. Teoria procesów społecznych i politycznych, przeł. S. Burdziej, Kraków 2012, Kemmis S., Wilkinson M., Participatory Action Research and the Study of Practice, [w:] Action Research in Practice. Partnerships for Social Justice in Education, red. B. Atweh, S. Kemmis, P. Weeks, London–New York 1998.

Krauz‑Mozer B., Metodologiczne problemy wyjaśniania w nauce o polityce, Kraków 1992, Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego, 247.

Lincoln Y.S., Guba E.G., Paradigmatic Controversies, Contradictions and Emerging Confluences, [w:] Handbook of Qualitative Research, red. ciż, Thousand Oaks 2000.

Schuman H., Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych, przeł. A. Grabowska, red. nauk. A. Sułek, Warszawa 2013.

Seidman S., Koniec teorii socjologicznej: ponowoczesna nadzieja, przeł. A. Zawadzka, W. Derczyński, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, wybór i oprac. A. Jasińska‑Kania, t. 1, Warszawa 2006.

Slife B.D., Williams R.N., What’s behind the Research? Discovering Hidden Assumptions in the Behavioral Science, Thousand Oaks 1995. DOI: https://doi.org/10.4135/9781483327372

Szacki J., Historia myśli socjologicznej, wyd. nowe, Warszawa 2002.

Wendt A., Shapiro I., The Misunderstood Promise of Realist Social Theory, [w:] Contemporary Empirical Political Theory, red. K. Monroe, Berkeley 1997. DOI: https://doi.org/10.1525/9780520313248-009

Published

2015-08-24

How to Cite

Krauz-Mozer, Barbara. 2015. “Nauki społeczne? Po Co Nam One?”. Politeja 12 (4 (36):181-90. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.11.