Między potępieniem a (n)ostalgią

O upolitycznianiu enerdowskiego dziedzictwa w zjednoczonych Niemczech

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.86.03

Keywords:

GDR, dictatorship, ostalgie, reckoning with the past, politisation

Abstract

BETWEEN CONDEMNATION AND (N)OSTALGIA: ON THE POLITISATION OF THE LEGACY OF GDR IN REUNIFIED GERMANY

Reunified Germany emerged on the map of Europe in 1990. At first, settling an account with the communist Germany proceeded in a simplified way – everything about them seemed evil. Over time, this judgement became less biased and more comprehensive. At the beginning of the 21st century, the “trend for the East”, which was called Ostalgie, prevailed. From that point forward, dealing with their past balances between a sentimental journey to the time of the German Democratic Republic and a harsh assessment of that reality. Until this day, modern Germany constitutes two unequal parts, as the polls confirm. They continue to be divided by a mental barrier — an invisible ‘wall in people’s heads’, and many residents of the new lands still feel foreign in their own country. Their dissatisfaction is consciously and effectively exploited by the populist Alternative for Germany party. How the East German heritage becomes an instrument of political influence is the leading question of this article. The sources, mainly German, consist primarily of subject literature, documents, statistical reports and analysis of public opinion research centres, as well as comments of experts and press.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Katarzyna Gelles, University of Wrocław, Poland

Doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, politolog, niemcoznawca, pracownik naukowy i nauczyciel akademicki. Pracuje w Zakładzie Badań Niemcoznawczych Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na dziejach państw niemieckich od XIX wieku po współczesność z uwzględnieniem polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz przeobrażeń polityczno-społecznych. Autorka licznych monografii, artykułów oraz omówień poświęconych szeroko pojętym tematom niemcoznawczym, m.in. książek: Trzecia Rzesza w ujęciu raportów Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (Sopade) (2003), Niemiecka polityka wschodnia (2007), Niemiecka Republika Demokratyczna wobec zachodnich mocarstw okupacyjnych (2011), Róża Luksemburg (2023). Współautorka książki Afery polityczne w Republice Federalnej Niemiec. Przebieg, aktorzy, skutki (2021).

References

Jahre Einheit: Ostdeutsche weiterhin weniger zufrieden mit der Demokratie, Infratest dimap, [online] https://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2020/oktober/.
Google Scholar

Jahre Mauerfall. Umfragen & Analysen, Infratest dimap, [online] https://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/umfragen/aktuell/30-jahre-mauerfall/.
Google Scholar

Ahbe T., Ostalgie. Zum Umgang mit der DDR-Vergangenheit in den 1990er Jahren, Erfurt 2005.
Google Scholar

Aufklärung über DDR-Diktatur – auch ein Mittel gegen Kreml-Propaganda [wywiad z Cezarym Bazydłą], mdr.de, 20 V 2022, [online] https://www.mdr.de/geschichte/ddr/politik-gesellschaft/enquete-kommission-markus-meckel-102.html.
Google Scholar

Bangel Ch., #Baseballschlaegerjahre, „Die Zeit” 2019, 1 XI.
Google Scholar

Baumann B., AfD kapert vor den Wahlen im Osten die Wende von 1989, „Der Standard” 2019, 22 VIII.
Google Scholar

Berg S., Hass auf Flüchtlinge. Das Erbe der DDR, „Der Spiegel” 2016, 3 X.
Google Scholar

„Der Begriff SED-Diktatur trifft es besser”. Das Interview führte Carolin Fromm, NDR, 7 X 2019, [online] https://www.ndr.de/geschichte/Der-Begriff-SED-Diktatur-trifft-es-besser,unrechtsstaat100.html.
Google Scholar

Bericht des Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland 2022. „Ostdeutschland. Ein neuer Blick”, Berlin 2022.
Google Scholar

Böckenförde E.-W., Rechtsstaat oder Unrechtsstaat?, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 2015, 13 V.
Google Scholar

Brussig T., Odczuwamy nostalgię, bo jesteśmy ludźmi, przeł. A. Rosenau, [w:] Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem, red. F. Modrzejewski, M. Sznajderman, Wołowiec 2002.
Google Scholar

Burda M.C., 30 Jahre deutsche Einheit: Wie steht es wirklich?, „Wirtschaftsdienst. Zeitschrift für Wirtschaftspolitik” 2020, vol. 6, https://doi.org/10.1007/s10273-020-2662-y. DOI: https://doi.org/10.1007/s10273-020-2662-y
Google Scholar

Cook P., Ostalgie’s Not What It Used to Be: The German Television GDR Craze of 2003, „German Politics and Society” 2004, vol. 22, no. 4, https://doi.org/10.3167/gps.2004.220405. DOI: https://doi.org/10.3167/gps.2004.220405
Google Scholar

DDR-Erbe: Kein Interesse, „Die Tageszeitung” 1994, 10 X.
Google Scholar

DDR-Nostalgieprodukte bei Rewe. Stiftung beklagt Verharmlosung der SED-Diktatur, „Der Spiegel” 2022, 9 VIII.
Google Scholar

Döpfner M., Keine DDR light, „Die Welt” 2006, 20 VI.
Google Scholar

Dreißig Thesen zur deutschen Einheit, red. D. Schipanski, B. Vogel, Freiburg im Breisgau 2009.
Google Scholar

Emendörfer J., Nur noch 39 Prozent der Ostdeutschen sind mit der Demokratie zufrieden, RedaktionsNetzwerk Deutschland, 28 IX 2022, [online] https://www.rnd.de/politik/ostdeutschland-nur-noch-39-prozent-sind-mit-der-demokratie-zufrieden-HA4XNGHB35EETKEZAS6DYI4FQE.html.
Google Scholar

Fast jeder zweite Wessi war noch nie im Osten, „Der Spiegel” 2006, 27 XII.
Google Scholar

Fuhrer A., Hubertus Knabe: „Die DDR wird verharmlost”, „Focus” 2007, 29 III.
Google Scholar

Ganzenmüller J., Ostdeutsche Identitäten: Selbst- und Fremdbilder zwischen Transformationserfahrung und DDR-Vergangenheit, Deutschland Archiv, 24 IV 2020, [online] http:// www.bpb.de/308016.
Google Scholar

Gauck J., Wspomnienia. Zima latem – wiosna jesienią, współpr. H. Hirsch, przeł. B. Ostrowska, Warszawa 2014.
Google Scholar

Gelles K., Wschodnioniemieckie pokolenie przełomu, [w:] Europa Środkowa i Wschodnia. Dekady wolności – czas przemian, t. 2: Przemiany polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku, red. M. Adamczyk, M. Siekierka, M. Lubicz Miszewski, Poznań 2021.
Google Scholar

Gelles K., Wyborcze tsunami i niemiecka gra w kolory, [w:] Zagadnienia polityki wewnętrznej, red. K. Gelles, Wrocław 2018, https://doi.org/10.19195/2084-252X.26.7. DOI: https://doi.org/10.19195/2084-252X.26.7
Google Scholar

Glückliche Kindheit oder Diktatur? Streit um die „richtig” DDR-Erinnerung, mdr.de, 19 V 2022, [online] https://www.mdr.de/geschichte/ddr/alltag/streit-um-erinnerungen-kindheit-in-der-ddr-100.html.
Google Scholar

Gründer C., Ostprodukte: Kult-Geschmack durch Rondo, Wikana und Bambina, mdr.de, 4 IX 2022, [online] https://www.mdr.de/geschichte/ddr/alltag/konsum/ostprodukte-marktwirtschaft-knusperflocken-rondo-melange-othello-wikana-keks-bambina100.html.
Google Scholar

Die Hälfte der Ostdeutschen findet die DDR gut, „Die Welt” 2009, 26 VI.
Google Scholar

Hensel J., Engler W., Wer wir sind. Die Erfahrung, ostdeutsch zu sein, Berlin 2018.
Google Scholar

Holtmann E., Die DDR – ein Unrechtsstaat?, Bundeszentrale für politische Bildung, 11 V 2020, [online] https://www.bpb.de/themen/deutsche-einheit/lange-wege-der-deutscheneinheit/47560/die-ddr-ein-unrechtsstaat/.
Google Scholar

Huhnholz S., Geschichte/Gedenken, [w:] Handbuch Staat, red. R. Voigt, Wiesbaden 2018, https://doi.org/10.1007/978-3-658-20744-1_41. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-20744-1_41
Google Scholar

Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 2021, Deutscher Bundestag 19. Wahlperiode, Drucksache 19/31840.
Google Scholar

Jendroszczyk P., Enerdowcy nie są grupą etniczną, „Rzeczpospolita” 2010, 16 IV.
Google Scholar

Jendroszczyk P., NRD wędruje na Zachód, „Rzeczpospolita” 2009, 22 IV.
Google Scholar

Jesse E., War die DDR ein Unrechtsstaat?, Konrad Adenauer Stiftung, [online] https://www.kas.de/de/web/extremismus/linksextremismus/war-die-ddr-ein-unrechtsstaat.
Google Scholar

Juchniewicz J., Status i rola opozycji parlamentarnej niemieckiego Bundestagu – zagadnienia wybrane, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, no. 1. DOI: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.01.17
Google Scholar

Karwat M., Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, „Studia Politologiczne” 2010, no. 17.
Google Scholar

Keil L.-B., Lothar de Maizière hält DDR nicht für einen Unrechtsstaat, „Die Welt” 2010, 24 VIII.
Google Scholar

„Kein totaler Unrechtsstaat”: DDR-Äußerungen bringen Ministerpräsident in Bedrängnis, „Der Spiegel” 2009, 22 III.
Google Scholar

Kellerhoff S.F., Ein Hauch von Ostalgie, „Die Welt” 2006, 17 VII.
Google Scholar

Klischee olé. Meckerossi, Besserwessi, „Der Spiegel” 2007, 13 IV.
Google Scholar

Knabe H., Opfer zweiter Klasse, 25 III 2019, [online] https://hubertus-knabe.de/opfer-zweiter-klasse/.
Google Scholar

Koch-Klaucke N., Wegen Verharmlosung der SED-Diktatur: Ärger um NVA-Suppe und Pionier-Soljanka: Konserven mit DDR-Symbolen – verschwinden sie jetzt aus den Supermarkt-Regalen?, „Berliner Kurier” 2022, 9 VIII.
Google Scholar

Koźbiał K., Polityczne i społeczne konsekwencje zjednoczenia Niemiec dla wschodnich krajów związkowych RFN. Próba bilansu 30 lat, [w:] Niemcy 30 lat po zjednoczeniu, „Przegląd Zachodni” 2020, no. 2.
Google Scholar

Lehning T., Ostdeutschland wählt die AfD nicht aus Protest, mdr.de, 27 IX 2021, [online] https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/wahlen/bundestagswahl/wahlanalyse-ergebnis-afdosten-cdu-100.html.
Google Scholar

Lis M., AfD wygrało dzięki NRD. „Złamane życiorysy. Niemcy nie zrosły się tak, jakby chcieli tego politycy”, money.pl, 25 IX 2017, [online] https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/afd-wybory-niemcy-nrd-rfn,187,0,2369211.html.
Google Scholar

Lorenz J., Die DDR ein Unrechtsstaat? Streit um Deutungshoheit, „Die Tageszeitung” 2019, 8 X.
Google Scholar

Malicki K., Pamięć przeszłości pokolenia transformacji, Warszawa 2012.
Google Scholar

Materialien der Enquete Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland”, Baden-Baden 1995.
Google Scholar

Meckel M., Osobista historia wolności. Wspomnienia, przeł. A. Grzybkowska, Warszawa−Berlin 2023, https://doi.org/10.24425/144664. DOI: https://doi.org/10.24425/144664
Google Scholar

Müller J.-W., Rozliczenie z enerdowską przeszłością – rewizja procesu, „Res Publica Nowa” 2009, no. 7.
Google Scholar

Naím M., Zemsta władzy. Jak autokraci na nowo tworzą politykę XXI wieku, przeł. V. Dobosz, D. Kaczor, Katowice 2022.
Google Scholar

Neu V., Pokorny S., Wahlanalyse. Landtagswahl in Thüringen am 27. Oktober 2019, Konrad Adenauer Stiftung, 28 X 2019, [online] https://www.kas.de/de/einzeltitel/-/content/wahlanalyse-landtagswahl-in-thueringen-am-27-oktober-2019.
Google Scholar

Neurer D., Warum die AfD im Osten so stark ist – und welche Folgen das für die Wirtschaft hat, „Handelsblatt” 2022, 22 XII.
Google Scholar

Niemiecki historyk ostrzega przed populizmem. „Odreagowanie”, DW, 13 VIII 2018, [online] https://p.dw.com/p/334hN.
Google Scholar

Petersen T., Das Ende der „Mauer in den Köpfen”, Institut für Demoskopie Allensbach, 19 XI 2014, [online] https://www.ifd-allensbach.de/fileadmin/kurzberichte_dokumentationen/FAZ_November_Mauer.pdf.
Google Scholar

Petersen T., Selbstbewusste Ostdeutsche, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 2020, 23 X.
Google Scholar

Pilz M., „Dritte Generation”. Die ersten Ossis mit Visionen, „Die Welt” 2013, 6 XII.
Google Scholar

Politikverdrossenheit im Osten: „Die AfD verwaltet die bundesdeutsche Unzufriedenheit”, „Die Welt”, 29 IX 2022, [online] https://www.youtube.com/watch?v=A27jEdfWSdc.
Google Scholar

Pollmer C., Deutsche Einheit: Zwischen Schlechtrednern und Schönfärbern, „Süddeutsche Zeitung” 2019, 3 X.
Google Scholar

Programm für Deutschland. Grundsatzprogramm der Alternative für Deutschland, [online] https://www.afd.de/wp-content/uploads/2018/01/Programm_AfD_Online-PDF_150616.pdf.
Google Scholar

Propagandisten der neuen Wende, „Berliner Zeitung” 2019, 14 XI.
Google Scholar

Quent M., Dittmer N., Erfolge der AfD. Weshalb die Rechten im Osten so stark sind, Deutschlandfunk Kultur, 27 IX 2021, [online] https://www.deutschlandfunkkultur.de/erfolge-der-afdweshalb-die-rechten-im-osten-so-stark-sind-100.html.
Google Scholar

RTL / n-tv-Trendbarometer / Forsa-Aktuell: 69 Prozent der ehemaligen DDR-Bürger sagen, es gehe ihnen heute besser als vor dem Mauerfall, Presse Portal, 12 VIII 2019, [online] https://www.presseportal.de/pm/72183/4345977.
Google Scholar

Russlandpolitik: Zwei Drittel sehen größere Spaltung zwischen Ost- und Westdeutschen, mdr.de, 3 X 2022, [online] https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/umfragedeutsche-einheit-104.html.
Google Scholar

Schlußbericht der Enquete-Kommission „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit”, Deutscher Bundestag 13. Wahlperiode, Drucksache 13/11000.
Google Scholar

Schneider J., Verfassungsschutz darf die ganze AfD als rechtsextremen Verdachtsfall einstufen, „Süddeutsche Zeitung” 2022, 8 III.
Google Scholar

Schroeder K., Ostdeutschland 20 Jahre nach dem Mauerfall – eine Wohlstandsbilanz, Berlin 2009.
Google Scholar

Schroeder K., Ein Staat – zwei Gesellschaften? Die Deutschen in Ost und West sind sich immer noch fremd, „Bayerischer Monatsspiegel. Magazin für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur” 2010, no. 10.
Google Scholar

Schroeder K., Ein Staat – Zwei Gesellschaften? Was Deutsche in Ost und West verbindet und trennt, [w:] Dreißig Thesen zur deutschen Einheit, red. D. Schipanski, B. Vogel, Freiburg 2009.
Google Scholar

Sonne W., War die DDR ein Unrechtsstaat? Ja, was denn sonst!, „Cicero. Magazin für politische Kultur”, [online] https://www.cicero.de/innenpolitik/unrechtstaat-debatte-die-totalitaere-rechtsstaatslogik-der-linken/58313.
Google Scholar

Stasi-Unterlagen-Archiv in Zahlen, [online] https://www.stasi-unterlagen-archiv.de/ueber-uns/bstu-in-zahlen/.
Google Scholar

Traba R., Polska i niemiecka kultura pamięci, [w:] Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego, red. A. Gall i in., t. 2, Wrocław 2015.
Google Scholar

Trenkner J., Niemiecki homo sovieticus, „Tygodnik Powszechny” 2007, no. 18.
Google Scholar

Trenkner J., Niemieckie lustro, rozmawiała P. Gulińska-Jurgiel, przeł. A. Szyba, wstęp A. Boniecki, Warszawa 2011.
Google Scholar

Umfrage: Jeder sechste Westdeutsche war nach 1989 noch nicht im Osten, RedaktionsNetzwerk Deutschland, 7 XI 2019, [online] https://www.rnd.de/politik/umfrage-jeder-sechstewestdeutsche-war-nach-1989-noch-nicht-im-osten-VPI4SJVLE6NEX7ZSIYQN55ZKCM.html.
Google Scholar

Überwiegen zwischen dem Westen und dem Osten Deutschlands eher die Unterschiede oder eher die Gemeinsamkeiten?, Statista, [online] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/918339/umfrage/einschaetzung-zu-stand-der-wiedervereinigung-in-west-und-ostdeutschland/.
Google Scholar

Wer sind die Bürger in Wut?, „Der Spiegel” 14 V 2023.
Google Scholar

West-Kataloge voller Ost-Produkte, mdr.de, 23 XI 2018, [online] https://www.mdr.de/geschichte/ddr/kalter-krieg/versandhandel-quelle-west-und-ost-ddr-produkte-katalog-100.html.
Google Scholar

Wie beurteilen Sie rückblickend das Leben in der DDR?, Statista, 5 V 2023, [online] https://de-.statista.com/statistik/daten/studie/13027/umfrage/beurteilung-des-lebens-in-der-ddr/.
Google Scholar

Wolle S., Naród bez ludu. NRD w historii Niemiec, przeł. B. Andrunik, „Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność” 2012, no. 7.
Google Scholar

Wóycicki K., Niemiecka pamięć. Rozrachunek z przeszłością NRD i przemiany niemieckiej świadomości historycznej, Warszawa 2011.
Google Scholar

Ziegengeist J., DDR-(N)Ostalgie in deutschen Nachwende-Spielfilmen von 1990 bis 2006. Zwischen Kritik und Kult, „Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte” 2011, vol. 13, http://www.jstor.org/stable/23346911.
Google Scholar

Zum Tag der Deutschen Einheit: Aufbauleistung der Ostdeutschen anerkennen, Angst vor der nächsten Transformation nehmen, Soziale Politik für Dich, 2 X 2021, [online] https://www.spd-sachsen.de/aufbauleistung-der-ostdeutschen-anerkennen-angst-vor-der-naechstentransformation-nehmen/.
Google Scholar

Published

2023-12-03

How to Cite

Gelles, Katarzyna. 2023. “Między potępieniem a (n)ostalgią: O Upolitycznianiu Enerdowskiego Dziedzictwa W Zjednoczonych Niemczech”. Politeja 20 (5(86):35-54. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.86.03.

Issue

Section

Upolitycznione dziedzictwo – wyzwania XXI wieku