Pogrzebać czy dać nowe życie?

Opłacalność koalicji państw Trójkąta Weimarskiego w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2024.88.1.07

Keywords:

European Union, Weimar Triangle, EU legislative process UE, bargaining success

Abstract

BURY OR GIVE A NEW LIFE? THE BENEFITS OF THE COALITION OF THE WEIMAR TRIANGLE COUNTRIES IN THE LEGISLATIVE PROCESS OF THE EUROPEAN UNION

The article seeks to answer the following question: does building a Weimar coalition, understood as agreeing on a common policy position on EU legislation, increase the bargaining success of the Weimar Triangle (WT) countries when adopting EU secondary law? For this purpose, a statistical analysis was carried out to empirically test the hypothesis that Germany, France and Poland are more successful in realizing their preferences when they form a coalition. The following results were obtained. First, the possibilities of building a Weimar coalition in the EU legislative process are limited. In the years 2004-2019, WT countries held a common position on only 25% of EU legislative files, while the country that most often broke the Weimar coalition, was Poland. Second, despite its low frequency, building a Weimar coalition is generally very profitable. When WT countries form an alliance, the average bargaining success of these countries taken together increases compared to the absence of such a coalition. Third, building a Weimar coalition is not equally beneficial for all WT members treated individually. While it increases the bargaining success of Poland and France, this relationship does not exist in the case of Germany.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Adam Kirpsza, Jagiellonian University, Poland

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się ustrojem Unii Europejskiej, procesem legislacyjnym w UE, sukcesem państw w negocjacjach międzynarodowych i politykami publicznymi. Autor ponad 50 publikacji, w tym artykułów w „West European Politics”, „Journal of Common Market Studies” czy „ International Political Science Review”. Strona internetowa: https://jmc.inp.uj.edu.pl/dr-adam-kirpsza.

References

Arregui J., Determinants of Bargaining Satisfaction Across Policy Domains in the European Union Council of Ministers, „Journal of Common Market Studies” 2016, vol. 54, nr 5, https://doi.org/10.1111/jcms.12355. DOI: https://doi.org/10.1111/jcms.12355
Google Scholar

Arregui J., Perarnaud C., A New Dataset on Legislative Decision-Making in the European Union: The DEU III Dataset, „Journal of European Public Policy” 2022, vol. 29, nr 1, https://doi.org/10.1080/13501763.2021.1991983. DOI: https://doi.org/10.1080/13501763.2021.1991983
Google Scholar

Arregui J., Thomson R., States’ Bargaining Success in the European Union, „Journal of European Public Policy” 2009, vol. 16, nr 5, https://doi.org/10.1080/13501760902983168. DOI: https://doi.org/10.1080/13501760902983168
Google Scholar

Cross J., Everyone’s a Winner (Almost): Bargaining Success in the Council of Ministers of the European Union, „European Union Politics” 2013, vol. 14, nr 1, https://doi.org/10.1177/1465116512462643. DOI: https://doi.org/10.1177/1465116512462643
Google Scholar

Defrance C. i in., Deutschland – Frankreich – Polen seit 1945. Transfer und Kooperation, Berlin 2014, https://doi.org/10.3726/978-3-0352-6476-0. DOI: https://doi.org/10.3726/978-3-0352-6476-0
Google Scholar

Degner H., Leuffen D., Franco-German Cooperation and the Rescuing of the Eurozone, „European Union Politics” 2019, vol. 20, nr 1, https://doi.org/10.1177/1465116518811076. DOI: https://doi.org/10.1177/1465116518811076
Google Scholar

Fiszer J., Czesak M., Trójkąt Weimarski. Geneza i działalność na rzecz integracji Europy w latach 1991-2016, Warszawa 2019.
Google Scholar

Fox J., Applied Regression Analysis and Generalized Linear Models, Los Angeles, CA 2008.
Google Scholar

Golub J., How the European Union Does Not Work: National Bargaining Success in the Council of Ministers, „Journal of European Public Policy” 2012, vol. 19, nr 9, https://doi.org/10.1080/13501763.2012.693413. DOI: https://doi.org/10.1080/13501763.2012.693413
Google Scholar

Häge F., Coalition Building and Consensus in the Council of the European Union, „British Journal of Political Science” 2013, vol. 43, nr 3, https://doi.org/10.1017/S0007123412000439. DOI: https://doi.org/10.1017/S0007123412000439
Google Scholar

Kirpsza A., Better Together? Explaining Poland’s and Germany’s Bargaining Success in EU Law-making, „Comparative European Politics” 2020, vol. 18, nr 5, https://doi.org/10.1057/s41295-020-00206-5. DOI: https://doi.org/10.1057/s41295-020-00206-5
Google Scholar

Kirpsza A., Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2016.
Google Scholar

Kirpsza A., Quid Pro Quo: The Effect of Issue Linkage on Member States’ Bargaining Success in European Union Lawmaking, „Journal of Common Market Studies” 2023, vol. 61, nr 2, https://doi.org/10.1111/jcms.13369. DOI: https://doi.org/10.1111/jcms.13369
Google Scholar

Kirpsza A., Rada Ministrów bez ministrów? Wpływ struktury organizacyjnej Rady Unii Europejskiej na kształt procesu podejmowania decyzji. Perspektywa konstruktywizmu społecznego, „Studia Europejskie” 2011, nr 4.
Google Scholar

Koopmann M., A Driving Force Despite Everything. Franco-German Relations and the Enlarged European Union, Brussels 2004.
Google Scholar

Koszel B., Nierówne partnerstwo? Niemcy i Francja w Unii Europejskiej (1993-2013), Piła 2013.
Google Scholar

Koszel B., Trójkąt Weimarski. Bilans i perspektywy współpracy, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2016, nr 1.
Google Scholar

Koszel B., Trójkąt Weimarski. Geneza, działalność i perspektywy współpracy, Poznań 2006.
Google Scholar

Krotz U., Schild J., Shaping Europe: France, Germany, and Embedded Bilateralism from the Elysee Treaty to Twenty-First Century Politics, Oxford 2013, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199660087.001.0001. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199660087.001.0001
Google Scholar

Projekt EUWEIMAR, [online] http://www.jmc.inp.uj.edu.pl/euweimar.
Google Scholar

Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Rejestr dokumentów, [online] https://www.consilium.europa.eu/pl/documents-publications/public-register/.
Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, Dz. Urz. UE 2008, L 39.
Google Scholar

Trójkąt Weimarski w Europie. Das Weimarer Dreiecki in Europa. Le Triangle de Weimar en Europe, red. K.H. Standtke, Toruń 2009.
Google Scholar

Vogel W., The Franco-German-Polish Weimar Triangle: A Strategic Instrument of Franco-German Relations, [w:] A History of Franco-German Relations in Europe. From “Hereditary Enemies” to Partners, red. C. Germond, H. Türk, New York, NY 2008, https://doi.org/10.1057/9780230616639_22. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230616639_22
Google Scholar

Warntjen A., Do Votes Matter? Voting Weights and the Success Probability of Member State Requests in the Council of the European Union, „Journal of European Integration” 2017, vol. 39, nr 6, https://doi.org/10.1080/07036337.2017.1332057. DOI: https://doi.org/10.1080/07036337.2017.1332057
Google Scholar

Węc J.J., Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950-2010. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna, Kraków 2012, Societas, 41.
Google Scholar

Współpraca Polski, Niemiec i Francji w ramach Trójkąta Weimarskiego (1991-2021), red. J. Fiszer, Warszawa 2022.
Google Scholar

Wyligała H., Trójkąt Weimarski. Współpraca Polski, Francji i Niemiec w latach 1991-2004, Toruń 2010.
Google Scholar

Załącznik III, [w:] Decyzja Rady nr 2014/900/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady, Dz. Urz. UE 2014, L 358.
Google Scholar

Załącznik III, [w:] Decyzja Rady nr 2019/2209 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady, Dz. Urz. UE 2019, L 332.
Google Scholar

Published

2024-07-01

How to Cite

Kirpsza, Adam. 2024. “Pogrzebać Czy Dać Nowe życie? Opłacalność Koalicji państw Trójkąta Weimarskiego W Procesie Legislacyjnym Unii Europejskiej”. Politeja 21 (1(88/1):103-20. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2024.88.1.07.

Issue

Section

Część 1. Reforma ustrojowa Unii Europejskiej (2010-2023)