Czy prymasa Wyszyńskiego można określać mianem realisty politycznego?

Authors

  • Rafał Łatka Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.13

Keywords:

Church, government, Episcope, realism

Abstract

Can we call cardinal Wyszyński the political realist?

The Roman Catholic Church was main enemy of communist government in Polish People Republic. Wise leadership of cardinal Stefan Wyszyński prevented this institution from destruction or lost independence. All of his activity had one main purpose – give protection from the plans of communist dignities. So I try to show that cardinal Wyszyński was probably the most realistic person in the history of the Polish People Republic. His attitude was main reason that polish Catholic Church didn’t lost their independence from communist system.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chwalba A., Okupacyjny Kraków w latach 1939‑1945, Kraków 2011.

Dudek A., Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2004, Arkana Historii.

Dudek A., Gryz R., Komuniści i Kościół w Polsce (1945‑1989), Kraków 2006.

Działalność kościelna i narodowa Adama Stefana Sapiehy, red. J. Wolny, Kraków 1986, Księga Sapieżyńska, t. 2.

Eisler J., Hierarchowie Kościoła katolickiego wobec kryzysów politycznych 1956, 1968, 1970 r., [w:] Społeczeństwo–państwo–Kościół (1945‑2000).

Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Szczecin, 15‑16 VI 2000 r., red. A. Kawecki, K. Kowalczyk, A. Kubaj, Szczecin 2000.

Eisler J., Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 1991.

Eisler J., „Polskie miesiące” czyli Kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008, Monografie / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, t. 47.

Grajewski A., Kompleks Judasza. Kościół zraniony. Chrześcijanie w Europie Środkowo-Wschodniej między oporem a kolaboracją, Poznań 1999.

Grudzień 1970 r. genezą sierpnia 1980 r., red. K. Kozłowski, Szczecin 2000, Regiony w Dziejach Polski. Pomorze Zachodnie, z. 8.

Gryz R., Między liberalizacją a dezintegracją. Stosunki państwo–Kościół w latach siedemdziesiątych, [w:] Stosunki państwo–Kościół w Polsce 1944-2010. Studia i materiały, red. R. Łatka, Kraków 2013, Societas, 53.

Kimla P., Kościół katolicki a państwo komunistyczne. Spojrzenie na spór doktrynalny, [w:] Stosunki państwo–Kościół w Polsce 1944-2010. Studia i materiały, red. R. Łatka, Kraków 2013, Societas, 53.

Kowal P., Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986‑1989, Warszawa 2012.

Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-1974, Paryż 1975.

Łatka R., Kościół wobec „Solidarności” czyli wsparcie idei niezależnych związków zawodowych, [w:] Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, red. W. Uruszczak, K. Krzysztofek, M. Mikuła [w druku].

Łatka R., Kościół wobec sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Marecki J., Stosunki państwo–Kościół w czasie stalinowskich represji, [w:] Stosunki państwo–Kościół w Polsce 1944-2010. Studia i materiały, red. R. Łatka, Kraków 2013, Societas, 53.

Mazur M., Kościół wobec wydarzeń grudnia 1970 roku i sierpnia 1980, [w:] Grudzień 1970 r. genezą sierpnia 1980 r., red. K. Kozłowski, Szczecin 2000, Regiony w Dziejach Polski. Pomorze Zachodnie, z. 8.

Micewski A., Kardynał Wyszyński, Prymas i mąż stanu, Paryż 1982.

Murzański S., Wśród łopotu sztandarów rewolucji. Rzecz o „katolewicy”. 1945-1989, Kraków 1998.

Musiał F., Wprowadzenie, [w:] Represje wobec Kościoła w krajach bloku wschodniego. Komuniści przeciw religii po 1944 roku, red. J. Marecki, Kraków 2011, Kościół w Okowach.

Po czerwcu ‘76. Pouczenia dla Gierka, „Rzeczpospolita” 1996, 29‑30 VI.

Raina P., Kardynał Wyszyński, t. 1: Droga na stolicę prymasowską, Warszawa 1998.

Raina P., Kardynał Wyszyński, t. 2: Losy więzienne, Warszawa 1999.

Raina P., Kardynał Wyszyński i Solidarność, Warszawa 2005.

Raina P., Kościół a państwo w świetle akt Wydziałów do Spraw Wyznań 1967 1968. Próby kontroli Kościoła, wydarzenia marcowe, interwencja sierpniowa w Czechosłowacji, Warszawa 1994.

Raina P., Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945‑1989, t. 1: Lata 1945‑59, Poznań 1994.

Tajne dokumenty Państwo–Kościół. 1960-1980, Londyn 1996.

Represje wobec Kościoła w krajach bloku wschodniego. Komuniści przeciw religii po 1944 roku, red. J. Marecki, Kraków 2011, Kościół w Okowach. Społeczeństwo, państwo, Kościół (1945‑2000).

Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Szczecin, 15‑16 VI 2000 r., red. A. Kawecki, K. Kowalczyk, A. Kubaj, Szczecin 2000.

Stosunki państwo–Kościół w Polsce 1944‑2010.

Studia i materiały, red. R. Łatka, Kraków 2013, Societas, 53.

Wyszyński S., Do „Solidarności”. Rady i wskazania, Warszawa 1996.

Wyszyński S., Prymas Tysiąclecia do rolników, red. E. Marciniak, Włocławek 1996.

Wyszyński S., Zapiski więzienne, Warszawa 1995.

Zamiatała D., Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945-1989, t. 1: Problematyka organizacyjno-personalna, Łomianki 2011.

Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1945-1989), Warszawa 2003.

Żaryn J., Kościół a władza w Polsce (1945-1950), Warszawa 1997.

Żaryn J., Kościół wobec NSZZ „Solidarność”, [w:] Droga do niepodległości. Solidarność 1980‑2005, Warszawa 2005.

Downloads

Published

2013-08-14

How to Cite

Łatka, Rafał. 2013. “Czy Prymasa Wyszyńskiego można określać Mianem Realisty Politycznego?”. Politeja 10 (3(25):201-11. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.13.

Issue

Section

Articles