Walka Karnawału z Postem. Karnawalizacja obrazu rodziny w Śmierci i pogrzebie Mamy Grande i Stu latach samotności Gabriela Garcíi Márqueza

Authors

  • Ewa Nawrocka Jagiellonian University, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/SI.22.2022.22.11

Keywords:

sociocriticism, Latin American literature, Gabriel García Márquez, Macondo, carnivalization

Abstract

CARNIVAL VS. LENT: THE CARNIVALIZATION OF THE FAMILY IMAGE IN GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ’S DEATH AND FUNERAL OF MAMMA GRANDE AND ONE HUNDRED YEARS OF SOLITUDE

This article presents a socio-critical analysis of the family image in two works by Gabriel García Márquez: the short story Death and Funeral of Mamma Grande and the novel One Hundred Years of Solitude. In the literary cosmos of Macondo, the social microstructure that is the family is at the center around which a discursive image of the world is constructed. In this perspective, the strategy of carnivalization becomes particularly important, allowing for a subversive portrayal of the dominant ideological projects and axiological patterns present in Colombian realities, and more broadly speaking, Latin American ones. The creation of family portraits reveals a “carnivalesque worldview” rooted in popular laughter culture. Parody, grotesque realism, and carnival laughter are tools for criticizing dogmatic and hierarchical orders of power and official culture language.

PlumX Metrics of this article

References

GARCÍA MÁRQUEZ, G. [1967] (1997), Sto lat samotności, przeł. Grażyna Grudzińska, MUZA, Warszawa.

GARCÍA MÁRQUEZ, G. [1962] (1971), „Śmierć i pogrzeb Mamy Grande”, w: García Márquez, G., W tym mieście nie ma złodziei, przeł. Z. Chądzyńska, Czytelnik, Warszawa, s. 125-150.

BACHTIN, M. (1970), Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

BACHTIN, M. (1975), Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przeł. A. i A. Goreniowie, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

CASAÚS ARZÚ, M. E. (1994), „El papel de las redes familiares en la configuración de la élite de poder centroamericana (El caso de la familia Díaz Durán)”, Realidad. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 42, s. 973-1014. DOI: https://doi.org/10.5377/realidad.v0i42.5192

CZACHUR, W. (2011), „Dyskursywny obraz świata. Kilka refleksji”, Tekst i dyskurs – text und diskurs, vol. 4, s. 79-97, [on-line] http://www.tekst-dyskurs.en/index.php/pl/, 10.09.2022.

FIGUEROA, J. A. (2009), Realismo mágico, vallenato y violencia política en el Caribe colombiano, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Bogota.

GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1959), „Dos o tres cosas sobre la ‘novela de la violencia’”, La calle, año 2, número 103, 9.10.1959, s. 12-13.

GARCÍA MÁRQUEZ, G. (2002), Vivir para contarla, Mondadori, Barcelona.

JOSET, J. (2003), „Introducción”, w: García Márquez, G., Cien años de soledad, Cátedra, Madrid, s. 9-51.

KONIECKI, S. (2009), „Evolución histórica y violencia sexual. Aproximación sociocrítica a Cien años de soledad”, Sociocriticism, vol. 24, no. 1-2, s. 387-429.

MAŁCUŻYŃSKA, M.-P. (1989), „O socjokrytyce: rysy charakterystyczne i perspektywy”, Pamiętnik Literacki, LXXX, 3, s. 95-118.

MARTÍNEZ, C. A. (2013), „Imágenes de infancia en ‘Cien años de soledad”, Revista Infancias Imágenes, vol. 12, nr 2, s. 122-127.

MÉNDEZ, J. L. (2000), Cómo leer a García Márquez: una interpretación sociológica, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico.

ROJO, G. (2007), „Cien años de soledad cuarenta años después”, Estudios públicos, 106, s. 337-362, [on-line] https://biblat.unam.mx/pt/revista/estudios-publicos-santiago/articulo/cien-anos-de-soledad, 12.04.2023. DOI: https://doi.org/10.38178/cep.vi106.520

SIDORUK, E. (2018), Granice satyry, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.

SKUBACZEWSKA-PNIEWSKA, A. (2011), „Teoria karnawalizacji literatury Michała Bachtina”, w: Stoff, A., Skubaczewska-Pniewska, A. (red.), Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje, Toruń, s. 15-36.

TODOROV, T. (1978), „Macondo en Paris”, Texto crítico, septiembre – diciembre 1979, 11, s. 36-45, [on-line] https://cdigital.uv.mx/handle/123456789/6821?show:full, 12.04.2023.

ZATORA, A. (2017), „Saga rodzinna – próba uporządkowania i konceptualizacji gatunku”, Zagadnienia Rodzajów Literackich, 2017/60/2 (122), s. 36-45. DOI: https://doi.org/10.26485/ZRL/2017/60.2/2

Published

2022-12-29

How to Cite

Nawrocka, Ewa. 2022. “Walka Karnawału Z Postem. Karnawalizacja Obrazu Rodziny W Śmierci I Pogrzebie Mamy Grande I Stu Latach samotności Gabriela Garcíi Márqueza”. Studia Iberica (Studia Iberystyczne) 22 (December):231-56. https://doi.org/10.12797/SI.22.2022.22.11.