Postacie kobiet przedstawione w „Słowniku lekarzów polskich” Stanisława Kośmińskiego

Autor

  • Michał Początek

DOI:

https://doi.org/10.12797/AHiFM.85.2022.85.01

Słowa kluczowe:

biografistyka, obiety w dziejach polskiej opieki zdrowotnej, Stanisław Kośmiński

Abstrakt

Tematem artykułu jest analiza „Słownika lekarzów polskich” pod kątem obecności kobiet zajmujących się opieką zdrowotną (nie tylko lekarek) do XIX wieku włącznie. Dzieło przygotowane przez lekarza, historyka i bibliografa, Stanisława Kośmińskiego wydane drukiem w Warszawie w roku 1888, zawiera wykaz prac zarówno lekarzy polskich, jak i cudzoziemców, którzy praktykowali na ziemiach polskich, albo tu wydawano ich publikacje. Wydawnictwo jest tym bardziej cenne, że umieszczono w nim wszystkie pozycje od okresu średniowiecza, które udało się autorowi odnaleźć. Podano też krótkie informacje o autorach. Celem Kośmińskiego było bowiem zebranie i przedstawienie dorobku polskiej medycyny w sytuacji ograniczonej możliwości dalszego rozwoju nauk medycznych z powodu braku własnej państwowości i pod zaborami.

Bibliografia

Bojczuk H., Kobiety-lekarki w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim w latach 1875-1939: 1875-1905, cz. 1, Medycyna Nowożytna 2008, t. 15, nr 1-2.

Florence Nightingale, [w:] Mała encyklopedia zdrowia, Warszawa 1979.

Florence Nightingale: Extending Nursing, ed. L. Mc Donald, Waterloo 2009, s. 901-905.

Grzybowski A., Kordys A., Stanisław Lubicz-Kośmiński (1837-1883): pionier okulistyki dziecięcej i wybitny historyk medycyny, Archiwum Historii i Filozofii Medycyny 2018, t. 81, s. 113-120.

Handelsman M., Ś.p. Ernest Sulimczyk Świeżawski, 1843-26.X.1919, Przegląd Historyczny 1919-1920, t. 22, s. 275-276.

Historia medycyny, red. T. Brzeziński, Warszawa 2000.

https://ihnpan.pl/wp-content/uploads/2021/01/2020-1-7.-Urbanik-kopec.pdf.

https://polona.pl/item/przyczynki- do-dziejów-medycyny-w-polsce-1,Njc4NjkONzV/4/info:metadata.

https://polonika.pl/polonik-tygodnia/maria-zakrzewska-polska-lekarka-w-usa.

https://wielkahistoria.pl/maria-zakrzewska-zapomniana-polka-była-jedną-z-najważniejszych-kobiet-w-dziejach-światowj-medycyny, Kantecki G.

Kempa M. E., Maria Elżbieta Zakrzewska (1829-1902) ‒ pionier kobiecej służby zdrowia w USA. 110 rocznica śmierci, Archiwum Historii i Filozofii Medycyny R.76, 2013, nr 1.

Kulik H., Z zagadnień pielęgniarstwa i położnictwa na Górnym Śląsku. Komunikat i perspektywy badań, s. 148-149, [on-line] file:///C:/Users/OEM/Downloads/Z%20zagadnien%20pielegniarstwa-A.wcag.pdf

Noszczyk W. (red.), Dzieje medycyny w Polsce. Od czasów najdawniejszych do roku 1914, red. W. Noszczyk, t. 1, Warszawa 2015, s. 470-471.

Peszke J., Stanisław Kośmiński, [w:] Słownik lekarzów polskich, Warszawa 1888.

Rombowski A., Mistyfikacja z ks. Dorotą Sybillą brzesko-legnicką, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1959, t.14, nr 3, [on-line]: http://wtmh.sobotka.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2017/06/Sobotka_14_1959_3_395.pdf.

Seyda B., Dzieje medycyny w zarysie, wyd. 2 zm. i popr., Warszawa 1973.

Szarejko P., Słownik lekarzy polskich XIX wieku, t. 2, Warszawa 1994.

Szumowski W., Historia medycyny filozoficznie ujęta, wyd. 4 popr. i uzup., Kęty 2008.

Techmańska A., Piastowskie medale i monety medalowe w zbiorach Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Brzeski Rocznik Zamkowy R. 2, 2021.

www.noweżycie.wroc.pl/index.php/2018/12/10/piastowskie-ostatki/A.Sutowicz.

Pobrania

Opublikowane

2022-07-02

Jak cytować

Początek, M. (2022). Postacie kobiet przedstawione w „Słowniku lekarzów polskich” Stanisława Kośmińskiego. Archiwum Historii I Filozofii Medycyny, 85, 9–20. https://doi.org/10.12797/AHiFM.85.2022.85.01

Numer

Dział

Artykuły