Z dziejów Polaków w sowieckim Lwowie – przypadek Marii Tereszczakówny

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.08

Keywords:

Maria Tereszczak (Tereszczakówna), Lvov, USSR, post-WWII period, Poles in Lvov, repressions against the Polish community in the USSR

Abstract

From the Lives of Poles in Soviet Lvov: The Case of Maria Tereszczak

The paper discusses repressions of the Soviet security apparatus against a Lvov social activist Maria Tereszczak beginning with her arrest by counterintelligence bureau SMERSH in 1945, through a court trial, deportation, time in a labor camp, and her return to Lvov. It also depicts a seemingly hopeless struggle of the Pole to regain her good name. After ten years her sentence was annulled and she was rehabilitated. This development was a rare event at the time of the Brezhnev rule in the USSR.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Piotr Olechowski, Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Warszawie

Historyk, absolwent studiów historycznych na Uniwersytetach w Szczecinie i Rzeszowie. Autor monografii Stosunki polsko-ukraińskie we Lwowie w świetle wspomnień (1918-1939), opartej na pracy magisterskiej, za którą otrzymał III nagrodę w Konkursie im. Prof. Stanisława Herbsta Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego (2016). Zwyciężył także w konkursie na najlepszy tekst naukowy wśród uczestników XI Letniej Szkoły Historii najnowszej BBH IPN (2017). Uczestnik studiów doktoranckich w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie przygotowuje dysertację „Polacy we Lwowie 1944-1959”. Stypendysta Rządu RP (dwukrotnie), Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie, Fundacji im. Augusta hr. Cieszkowskiego. Zainteresowania naukowe obejmują dzieje Polaków w ZSRR po II wojnie światowej, działalność radzieckich służb specjalnych, historię i współczesność Lwowa, a także historię i kulturę Europy Wschodniej.

References

Cydzik C., Kartki z życiorysu, „Kurier Galicyjski” 2009, nr 20, s. 4-5.
View in Google Scholar

Fastnacht-Stupnicka A., Zostali we Lwowie, Wrocław 2010.
View in Google Scholar

Hryciuk G., Wielka wymiana ludności Lwowa w latach 1944-1946, [w:] Polska leży na zachodzie. Studia z dziejów Polski i Europy dedykowane Pani Profesor Teresie Kulak, red. W. Wrzesiński, M. Masnyk, K. Kawalec, Toruń 2011, s. 397-409.
View in Google Scholar

Naleźniak P., Zapomniana kwatera obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich z lat 1918-1920 na Cmentarzu Janowskim, „Kurier Galicyjski” 2014, nr 20, s. 4-5.
View in Google Scholar

Nicieja S. S., Cmentarz Obrońców Lwowa, Wrocław 1990.
View in Google Scholar

Olechowski P., Jak feniks z popiołów… Najnowsza historia Cmentarza Obrońców Lwowa (2005-2015), [w:] Nekropolie na Wschodzie, red. B. Patlewicz, R. Tomczyk, Szczecin 2017, s. 76-88.
View in Google Scholar

Patlewicz B., Tomczyk R., Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe, t. 2, Szczecin 2017.
View in Google Scholar

Stępień S., Przedmowa, [w:] Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 3: Lata 1945-1991, t. 2, Przemyśl 2017, s. 7-50.
View in Google Scholar

Winglarek J. W., Spotkajmy się tam, gdzie lwowskie śpią Orlęta, Warszawa 1990.
View in Google Scholar

Wołczański J., „Aktywny polski nacjonalista”. Sowieckie represje wobec ks. Ignacego Chwiruta na Ukrainie Sowieckiej po II wojnie światowej, [w:] Kościół na drogach historii. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Tadeuszowi Śliwie, red. J. Wołczański, Lwów–Kraków 1999, s. 363-378.
View in Google Scholar

Wołczański J., Aresztowanie i proces ks. Hieronima Kwiatkowskiego we Lwowie po II wojnie światowej, [w:] Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, red. J. Wołczański, Kraków 2010, s. 471-495.
View in Google Scholar

Wołczański J., Aresztowanie, proces i zesłanie o. Kazimierza Lendziona CSsR w Związku Sowieckim w roku 1952, [w:] Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, red. J. Wołczański, Kraków 2010, s. 495-507.
View in Google Scholar

Wołczański J., Represje sowieckie wobec księdza podpułkownika Zygmunta Truszkowskiego we Lwowie po II wojnie światowej, [w:] Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990), t. 1, red. M. Krzysztofiński, J. Wołczański, Rzeszów–Stalowa Wola–Lwów 2015, s. 119-135.
View in Google Scholar

Published

2019-12-31

How to Cite

Olechowski, Piotr. 2019. “Z dziejów Polaków W Sowieckim Lwowie – Przypadek Marii Tereszczakówny”. Krakowskie Pismo Kresowe 11 (December):125-38. https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.08.