Stanowisko kobiety w rodzinie i społeczeństwie według „Gazety Kołomyjskiej”

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.06.2014.06.08

Keywords:

Kolomyja, woman, family, society, 19th century

Abstract

Standpoint on Woman’s Role in the Family and Society According to „Kolomyja Newspaper”, introd. and edited by Tomasz Pudłocki

Anonimous article, edited by Tomasz Pudlocki, is about the role of the Polish woman in the family as well as among the members of the society, seen through the reader’s eyes. It was published in 1892 in local weekly „Kolomyja Newspapers”, one of the most important in the East Galician province of the epoch. It is a good example of mental thinking on women’s question by the inhabitants of Austro-Hungary Empire far away from Vienna. The text is introduced by the Preface, explaining the role of Kolomyja in the 2nd half of 19th century as well as the history of the weekly and local women’s movement.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Tomasz Pudłocki, Uniwersytet Jagielloński

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w Zakładzie Historii Oświaty i Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (2012/2013). Autor wielu prac naukowych, w tym monografii Iskra światła czy kopcąca pochodnia? Inteligencja w Przemyślu w latach 1867-1939 (2009).

References

Bruchnalska M., Ciche bohaterki. Udział kobiet w Powstaniu Styczniowym, Miejsce Piastowe 1934.
View in Google Scholar

Brykowski R., Kołomyja – jej dzieje, zabytki, Warszawa 1998, Zabytki Kultury Polskiej poza Granicami Kraju / Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Ośrodek do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju w Warszawie, z. 2.
View in Google Scholar

Czapliński M., Prasa prowincjonalna Galicji Wschodniej przełomu wieków, [w:] Kresy i pogranicza. Historia, kultura, obyczaje, red. nauk. Z. Fras, A. Staniszewski, Olsztyn 1995, Studia i Materiały WSP w Olsztynie, nr 63.
View in Google Scholar

Darnton R., Wielka masakra kotów i inne epizody francuskiej historii kulturowej, przeł. D. Guzowska, Warszawa 2012.
View in Google Scholar

Dormus K., Galicyjskie stowarzyszenia i organizacje kobiece doby autonomicznej jako wyraz kobiecych dążeń do samoorganizacji, [w:] Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2008.
View in Google Scholar

Dziadzio A., Cenzura prasy w Austrii 1862-1914. Studium prawno-historyczne, Kraków 2012.
View in Google Scholar

Dzieje prasy polskiej, red. J. Myśliński, J. Łojek, W. Władyka, Warszawa 1988.
View in Google Scholar

Fras Z., Prasa prowincjonalna Galicji Wschodniej w 2. połowie XIX wieku (lata 1848-1890), [w:] Kresy i pogranicza. Historia, kultura, obyczaje, red. nauk. idem, A. Staniszewski, Olsztyn 1995, Studia i Materiały WSP w Olsztynie, nr 63.
View in Google Scholar

Hulewicz J., Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w Polsce w wieku XIX, Kraków 1939, Archiwum Komisji do Dziejów Oświaty i Szkolnictwa w Polsce / Polska Akademia Umiejętności, nr 5.
View in Google Scholar

Hulewicz J., Walka kobiet o dostęp na uniwersytety, Warszawa 1936.
View in Google Scholar

Kalinowska-Witek B., W rodzinie i dla rodziny… Edukacja dziewcząt na przełomie XIX i XX wieku w wybranych czasopismach Królestwa Polskiego, Lublin 2011.
View in Google Scholar

Laqueur T. W., Samotny seks. Kulturowa historia masturbacji, red. nauk. A. Bielik-Robson, przedm. M. P. Markowski, przeł. M. Kaczyński [et al.], Kraków 2006.
View in Google Scholar

Pudłocki T., Iskra światła czy kopcąca pochodnia? Inteligencja w Przemyślu w latach 1867-1939, Kraków 2009.
View in Google Scholar

Pudłocki T., Kreowanie polityki pamięci powstania styczniowego przez kobiety miast pogranicza polsko-ukraińskiego przed I wojną światową, [w:] Postawy i aktywność kobiet w czasie powstania styczniowego 1863-1864 (na tle polskich konspiracji i działalności powstańczej dobry zaborowej), red. J. Dufrat, T. Kulak, M. Piotrowska-Marchewa, Wrocław 2013.
View in Google Scholar

Pudłocki T., „Lolu, gdzie mój frak?” Prowincjonalne bale Galicji Wschodniej w latach 1867-1914 jako przykład synkretyzmu estetyki życia codziennego, [w:] Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu, red. A. Seweryn, M. Kulesza-Gierat, Lublin 2012.
View in Google Scholar

Pudłocki T., „Naród potrzebuje Twojego czynu!” Kobiety z prawicy polskiej i ukraińskiej południowo-wschodnich ziem II Rzeczypospolitej w dyskursie publicznym, [w:] Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich. Wybrane zagadnienia, red. T. Pudłocki, K. Sierakowska, Warszawa 2013.
View in Google Scholar

Rapacki W., Ludność Galicji, Lwów 1874.
View in Google Scholar

Rodziewiczówna M., Czarny chleb. Opowiadania, Wrocław 1991.
View in Google Scholar

Stegmann N., Czynniki kształtujące ruchy kobiece w Galicji i na ziemiach czeskich na przełomie XIX i XX wieku. Próba porównania, [w:] Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2008.
View in Google Scholar

Published

2014-12-31

How to Cite

Pudłocki, Tomasz. 2014. “Stanowisko Kobiety W Rodzinie I społeczeństwie według „Gazety Kołomyjskiej””. Krakowskie Pismo Kresowe 6 (6):151-62. https://doi.org/10.12797/KPK.06.2014.06.08.