Interactionist Interpretation of the Communicative Competence of a Bilingual Child with Dyslexia

Słowa kluczowe: bilingualism, dyslexia, symbolic interactionism, communication competence

Abstrakt

The aim of this study was to include child bilingualism and dyslexia in the framework of the theory of symbolic interactionism. The reason for the presented issue is the necessity to extend the research of bilingualism in Poland and its connotations, which are associated with the phenomenon of migration of members of societies. The test method used a case study. Bilingualism and dyslexia were referred to the communication competence of a bilingual boy, interpreted according to selected threads of the interactionist theory.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Banaszkiewicz A., 2015, Studium przypadku (case study) jako metoda badań jakościowych, [in:] S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (eds), Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, Gdańsk, pp. 364–380.

Casalins E., 2010, El libro del asado argentino, Buenos Aires.

Chung K.K.H., Ho C.S.H., 2010, Second Language Learning Difficulties in Chinese Children With Dyslexia: What Are the Reading-Related Cognitive Skills That Contribute to English and Chinese Word Reading?, “Journal of Learning Disabilities” 43(3), pp. 195–211, https://doi.org/10.1177%2F0022219409345018.

Czaplewska E., 2018, Rola logopedii we współczesnych społeczeństwach wielokulturowych, [in:] eadem (ed.), Logopedia międzykulturowa, Gdańsk, pp. 261–281.

Eckert M., Leonard C.M., Richards T.L., Alyuard E.M., Thomson J., Berningrt V.W., 2003, Anatomical Correlates of Dyslexia: Frontal and Cerebellar Findings, “Brain” 126(2), pp. 482–494, https://doi.org/10.1093/brain/awg026.

Finch A., Nicolson R.I., Fawcett A.J., 2002, Evidence for a Neuroanatomical Difference Within the Olivo-Cerebellar Pathway of Adults with Dyslexia, “Cortex” 38(4), pp. 529–539, https://doi.org/10.1016/S0010-9452(08)70021-2.

Garcia O., 2009, Bilingual Education in 21st Century. A Global Perspective, Oxford.

Gayán Guardiola J., 2001, The Evolution of Research on Dyslexia, “Anuario de Psicologia” 32(1), pp. 3–30.

Gindrich P., 2001, Znaczenie systemu językowego, świadomości fonologicznej oraz metajęzykowej w badaniach nad genezą dysleksji, “Audiofonologia” 19, pp. 175–181.

Grabias S., 1997, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.

Grabias S., 2007, Język, poznanie, interakcja, [in:] T. Woźniak, A. Domagała (eds), Język, interakcja, zaburzenia mowy. Metodologia badań, Lublin, pp. 355–377.

Grabias S., 2010/2011, Logopedia – nauka o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowaniach językowych, “Logopedia” 39/40, pp. 9–34.

Grosjean F., 2008, Studying Bilinguals, Oxford.

Grosjean F., 2012, Bilingual. Life and Reality, Cambridge.

Habib M., 2000, The Neurological Basis of Developmental Dyslexia: An Overview and Working Hypothesis, “Brain” 123(12), pp. 2373–2399, https://doi.org/10.1093/brain/123.12.2373.

Høien T., Lundberg I., 2000, Dyslexia. From Theory to Intervention, Dordrecht.

Johansson B.B., 2006, Cultural and Linguistic Influence on Brain Organization for Language and Possible Consequences for Dyslexia: A Review, “Annals of Dyslexia” 56(1), pp. 13–50, https://doi.org/10.1007/s11881-006-0002-6.

Joshi R., Padakannaya, P., Nishanimath S.S., 2010, Dyslexia and Hyperlexia in Bilinguals, “Dyslexia” 16(2), pp. 99–118, https://doi.org/10.1002/dys.402.

McManus I.C., Bryden M.P., 1991, Geschwind’s Theory of Cerebral Lateralization: Developing a Formal, Causal Model, “Psychological Bulletin” 110(2), pp. 237–253, https://doi.org/10.1037/0033-2909.110.2.237.

Michalik M., 2013a, Teoria logopedii jako interakcja, [in:] M. Michalik, A. Siudak, H. Pawłowska-Jaroń (eds), Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, Kraków, pp. 13–31.

Michalik M., 2013b, Porażona interakcja. Koncepcja interakcji językowej jako głos w sprawie dyzartrii o podłożu mózgowego porażenia dziecięcego, [in:] M. Michalik, A. Siudak, H. Pawłowska-Jaroń (eds), Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, Kraków, pp. 107–138.

Michalik M., 2013c, Interakcyjna perspektywa opisu zaburzeń komunikacji (na przykładzie pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym i oligofazją), [in:] J. Panasiuk, T. Woźniak (eds), Język, człowiek, społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Grabiasowi, Lublin, pp. 619–631.

Michalik M., 2015, Transdycyplinarność logopedii – między metodologiczną koniecznością a teoretyczną utopią, [in:] S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (eds), Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, Gdańsk, pp. 32–46.

Młyński R., 2016a, Język polski dzieci dyslektycznych w sytuacji ich bilingwizmu. Analiza przypadków, unpublished doctoral dissertation, Faculty of Polish Studies, Jagiellonian University.

Młyński R., 2016b, Lingwistyczne objawy dysleksji i dwujęzyczności. Próba analizy różnicowej zachowań językowych, [in:] R. Dębski, W.T. Miodunka (eds), Bilingwizm polsko-obcy dziś. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków, Kraków, pp. 119–131.

Ng B.C., Wigglesworth G., 2007, Bilingualism. An Advanced Resource Book, London.

Panasiuk J., 2013a, Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST, Lublin.

Panasiuk J., 2013b, Tekst – metatekst – kontekst w perspektywie teorii interakcji. Implikacje metodologiczne, [in:] M. Karwatowska, A. Siwiec (eds), Komunikacja – tradycja i innowacje, Chełm, pp. 30–58.

Paracchini S., Scerri T., Monaco A., 2007, The Genetic Lexicon of Dyslexia, “Annual Review of Genomics and Humans Genetics” 8, pp. 57–79, https://doi.org/10.1146/annurev.genom.8.080706.092312.

Peterson R., Pennington B., 2012, Developmental Dyslexia, “Lancet” 379(9830), pp. 1997–2007, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60198-6.

Pilch T., Bauman T., 2001, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, chap. 6 ed. by A. Radźko, 2nd ed., revised and extended, Warszawa.

Rae C. et al., 2002, Cerebellar Morphology in Developmental Dyslexia, “Neuropsychologia” 40(8), pp. 1285–1292, https://doi.org/10.1016/s0028-3932(01)00216-0.

Ramus F., 2004, Neurobiology of Dyslexia: A Reinterpretation of the Data, “Trends in Neurosciences” 27(12), pp. 720–726, https://doi.org/10.1016/j.tins.2004.10.004.

Scerri T., Schulte-Körne G., 2010, Genetics of Developmental Dyslexia, “European Child and Adolescent Psychiatry” 19(3), pp. 179–197, https://doi.org/10.1007/s00787-009-0081-0.

Stein J., 2001, The Magnocellular Theory of Developmental Dyslexia, “Dyslexia” 7(1), pp. 12–36, https://doi.org/10.1002/dys.186.

Szwajda U., 2014, O mówieniu bez komunikowania, czyli dyskurs i interakcja w autyzmie. Charakterystyka trudności, “Socjolingwistyka” XXVIII, pp. 93–107.

Warchala J., 2003, Kategoria potoczności w języku, Katowice.

Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, praca zbiorowa, red. P. Żmigrodzki, M. Bańko, B. Batko-Tokarz, J. Bobrowski, A. Czelakowska,

M. Grochowski, R. Przybylska, J. Waniakowa, K. Węgrzynek, Kraków 2018.

Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A., 2010, Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie, Kraków.

WSJP PAN: P. Żmigrodzki (ed.), Wielki słownik języka polskiego PAN, [on-line:] https://wsjp.pl.

Opublikowane
2020-05-16
Jak cytować
Młyński, R. (2020) „Interactionist Interpretation of the Communicative Competence of a Bilingual Child with Dyslexia”, LingVaria, (1(29), s. 215-225. doi: 10.12797/LV.15.2020.29.14.
Dział
Z zagadnień bilingwizmu