Wartościowanie jako praktyka komunikacyjna (na przykładzie tekstów prasowych z dziedziny gospodarki i ekonomi)

Autor

  • Jacek Szczepaniak Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.04

Słowa kluczowe:

wartościowanie, praktyka komunikacyjna, reguły, medialność, znaczenie wartościujące

Abstrakt

Evaluation as a Communicative Practice (Using the Example of Press Texts in the Fields of Economy and Economics)
The paper focuses on the social aspect of evaluation as a linguistic and communicative practice. Such evaluation is based on certain interindividual principles (structures, models, and rules of functioning) and develops always within concrete media conditions. Theoretical reflections are complemented by an analysis of selected press texts and releases in the fields of economy and economics from the “Forbes” magazine. The linguistic explication of mono- and multimodal evaluative practices takes into account the semantic aspect (parameters of evaluative meaning), the pragmatic aspect (implicitness and performativity of comment), and modal aspect (reciprocal relations between signs of different modality which co-constitute the meanings of releases).

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Źródła

Cydejko G., Sądny dzień musiał nadejść, „Forbes” III 2013, s. 48–52.

Cydejko G., Kliczko z mitu i bajki, „Forbes” I 2014, s. 28−30.

Jóźwik T., Ameryka już się odradza, Europa wciąż szuka dna, „Forbes” II 2013, s. 14–15.

Kowalik F., Lewatywa dla wszystkich, „Forbes” II 2013, s. 24–25.

Surmacz W., Krasnowska-Sałustowicz V., Polska drogo ustawiona, „Forbes” III 2013, s. 24–30.

Literatura

Antos G., Opiłowski R., 2015, W drodze do lingwistyki obrazu. Kierunki rozwoju nowej subdyscypliny lingwistycznej z perspektywy polsko-niemieckiej, „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs” 8, s. 11–36.

Bartmiński J., 2003, Miejsce wartości w językowym obrazie świata, [w:] idem (red.), Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, Lublin, s. 59–86.

Bartmiński J., 2008, Wartości i ich profile medialne, [w:] I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa (red.), Ideologie w słowach i obrazach, Wrocław, s. 23–41.

Deppermann A., Feilke H., Linke A., 2016, Sprachliche und kommunikative Praktiken: Eine Annäherung aus linguistischer Sicht, [w:] iidem (red.), Sprachliche und kommunikative Praktiken, Berlin − Boston, s. 1–23.

Derra A., 2010, Wpływ późnego Wittgensteina na metody badań nad językiem, „Studia Semiotyczne” XXVII, s. 353–373.

Dürscheid Ch., 2003, Medienkommunikation im Kontinuum von Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Theoretische und empirische Probleme, „Zeitschrift für Angewandte Linguistik” 38, s. 37–56.

Godlewski G., Mencwel A., Sulima R. (red.), 2003, Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa.

Januszkiewicz M., 2012, Kim jestem ja, kim jesteś ty? Etyka, tożsamość, rozumienie, Poznań.

Keller R., 2008, Bewerten, „Sprache und Literatur” 102, s. 2–15.

Krämer S., 2001, Sprache, Sprechakt, Kommunikation. Sprachtheoretische Positionen des 20. Jahrhunderts, Frankfurt am Main.

Krzeszowski T.P., 1997, Angels and devils in hell. Elements of axiology in semantics, Warszawa.

Laskowska E., 1992, Wartościowanie w języku potocznym, Bydgoszcz.

Laskowska E., 2010, Akty wartościująco-emotywne w komentarzach internetowych, [w:] G. Habrajska (red.), Od idei do inteligencji w działaniu. Aloszy – przyjaciele, Kielce, s. 241–252.

Leszczak O., 2002, Metodologiczne zasady wartościowania i wartość jako koncept metodologiczny, [w:] E. Kasperski, D. Ulicka (red.), Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi Eugeniuszowi Czaplejewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, Warszawa, s. 35–65.

Loewe I., 2015, Mediotekst w naukach humanistycznych, „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs” 8, s. 253–255.

Pawelec A., 2008, Mentalizm w badaniach nad językiem, [w:] P. Stalmaszczyk (red.), Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje, Kraków, s. 105–131.

Puzynina J., 1992, Język wartości, Warszawa.

Puzynina J., 2003, Wokół języka wartości, [w:] J. Bartmiński (red.), Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, Lublin, s. 19–34.

Stetter Ch., 2005, System und Performanz. Symboltheoretische Grundlagen von Medientheorie und Sprachwissenschaft, Weilerswist.

Stöckl H., 2011, Sprache-Bild-Texte lesen. Bausteine zur Methodik einer Grundkompetenz, [w:] H. Diekmannshenke, M. Klemm, H. Stöckl (red.), Bildlinguistik. Theorien – Methoden – Fallbeispiele, Berlin, s. 45–70.

Szahaj A., 2007, Zwrot antypozytywistyczny dopełniony, „Teksty Drugie” nr 1–2, s. 157–163.

Szczepaniak J., 2010, Emotionalisierung als Prinzip der Stilgestaltung, [w:] Z. Bilut-Homplewicz i in. (red.), Text und Stil, Frankfurt am Main, s. 315–325.

Warchala J., 2015, Na granicy prawdy i obiektywności. Informowanie czy perswadowanie w dyskursie publicznym (medialnym). Szkic do problemu, „Studia Pragmalingwistyczne” 7, s. 9–26.

Wendland M., 2015, Praktyki komunikacyjne jako praktyki społeczne w ujęciu historycznym, [w:] idem (red.), Historia idei komunikacji, Poznań, s. 95–115.

Wittgenstein L., 1953/2005, Dociekania filozoficzne, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2017-11-15

Jak cytować

Szczepaniak, J. (2017) „Wartościowanie jako praktyka komunikacyjna (na przykładzie tekstów prasowych z dziedziny gospodarki i ekonomi)”, LingVaria, 12(24), s. 57–69. doi: 10.12797/LV.12.2017.24.04.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna