Phonological patterns in the speech of English-Polish bilingual children in Australia

Initial findings

Autor

  • Robert Dębski Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.03

Słowa kluczowe:

dwujęzyczność, fonologia dwujęzyczna, rozwój fonologiczny dwujęzycznych dzieci, dwujęzyczne procesy fonologiczne, diagnostyka fonologiczna dwujęzycznych dzieci, dwujęzyczność angielsko-polska, polsko-angielskie kontakty językowe, język polski w Australii

Abstrakt

Phonological patterns in the speech of English-Polish bilingual children in Australia. Initial Findings

There is lack of agreement among world researchers in regards to the extent of differences between the phonological development of monolingual and bilingual children. While some research provides evidence for the lack of significant differences, other studies indicate that bilingual children make phonological errors which might be considered atypical of their monolingual counterparts. If indeed bilingual children follow a unique path in their phonological development, it is important to investigate this path in order to facilitate accurate phonological diagnosis of bilingual children by speech pathologists. The present research, conducted with a group of ten pre-school and early schoolage English-Polish bilingual children in Australia, describes and compares the phonological patterns present in the speech of typically-developing children, when they speak English and Polish. Popular tests used by speech pathologists have demonstrated that the children have two separate but mutually dependent phonological systems, which are different from the systems of their monolingual peers. The research has noted a number of cross-linguistic errors, especially from English, that is the dominant language for the participants. Some of the phonological patterns identified in the study, although atypical of monolingual children, could be typical of English-Polish bilinguals. Knowledge about such patterns may facilitate accurate diagnosis of English-Polish bilingual children in Australia or in Poland if their parents decide to re-emigrate.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Atkin N., Fisher J., 1996, The Articulation survey, Melbourne.

Bauman-Waengler J., 2012, Articulatory and phonological impairments: a clinical focus, Boston.

Billewicz G., Zioło B., 2012, Kwestionariusz badania mowy, Kraków.

Bowen C., 1998, Developmental phonological disorders. A practical guide for families and teachers, Melbourne.

Cieszyńska J., 2003, O dwujęzyczności dzieci polskich urodzonych w Austrii, “Język Polski” 83(2), p. 116–122.

Cieszyńska-Rożek J., 2010, Zaburzenia rozwoju języka dzieci polskich za granicą, on-line: www.euroemigranci.pl/dokumentacja.html.

Czaplewska E., Milewski S., 2015, Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, Sopot.

Demel G., 1987, Elementy logopedii, Warszawa.

Dębski R., 2009, Dwujęzyczność angielsko-polska w Australii. Języki mniejszościowe w dobie globalizacji i informatyzacji, Kraków.

Dodd B. et al., 2003, Phonological development: a normative study of British English-speaking children, “Clinical Linguistics and Phonetics” 17(8), p. 617–643.

Dodd B., So L., Li W., 1996, Symptoms of disorder without impairment: the written and spoken errors of bilinguals, [in:] B. Dodd, R. Campbell, L. Worrall (eds.), Evaluating theories of language, London, p. 119–139.

Dołęga Z., 2003, Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciństwa – prawidłowości rozwoju, diagnozowanie i profilaktyka, Katowice.

Fabiano-Smith L., Barlow J.A., 2010, Interaction in bilingual phonological acquisition: evidence from phonetic inventories, “International Journal of Bilingual Education and Bilingualism” 13(1), p. 81–97.

Goldstein B.A., 2005, Substitution patterns in the phonology of Spanish-speaking children, “Journal of Multilingual Communication Disorders” 3(3), p. 153–168.

Goldstein B.A., 2006, Clinical implications of research on language development and disorders in bilingual children, “Topics in Language Disorders” 26(4), p. 305–321.

Goldstein B.A., Fabiano L., Washington P.S., 2005, Phonological skills in predominantly English-speaking, predominantly Spanish-speaking, and Spanish-English bilingual children, “Language, Speech and Hearing Services in Schools” 36(3), p. 201–218.

Grunwell P., 1997, Natural phonology, [in:] M. Ball, R. Kent (eds.), The new phonologies: developments in clinical linguistics, San Diego, CA.

Gussman E., 2007, The Phonology of Polish, Oxford.

Hack J., Marinova-Todd S.H., Bernhardt B.M., 2012, Speech assessment of Chinese-English bilingual children: accent versus developmental level, “International Journal of Speech-Language Pathology” 14(6), p. 509–519.

Holm A., Dodd B., 1999, A longitudinal study of the development of two Cantonese-English bilingual children, “Applied Psycholinguistics” 20, p. 349–376.

James D., 2001, An item analysis of Australian English words for an articulation and phonological test for children aged 2 to 7 years, “Clinical Linguistics and Phonetics” 15, p. 457–485.

Kaczmarek L., 1966, Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin.

Keshavarz M.H., Ingram D., 2002, The early phonological development of a Farsi-English bilingual child, “International Journal of Bilingualism” 6(3), p. 255–269.

Kilminster M.G.E., Laird E.M., 1978, Articulation development of children aged three to nine years, “Australian Journal of Human Communication Disorders” 6(1), p. 23–30.

Ladefoged P., Maddieson I., 1996, The Sounds of the World’s Languages, Oxford–Malden.

Laskowski R., 2009, Język w zagrożeniu. Przyswajanie języka polskiego w warunkach polsko-szwedzkiego bilingwizmu, Kraków.

Lin L.-C., Johnson C.J., 2010, Phonological patterns in Mandarin-English bilingual children, “Clinical Linguistics & Phonetics” 24(4–5), p. 369–386.

Lipińska E., 2003, Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków.

Łobacz P., 1996, Polska fonologia dziecięca, Warszawa.

Łukaszewicz B., 2007, Reducation in syllable onsets in the acquisition of Polish: deletion, coalescence, metathesis, and germination, “Journal of Child Language” 34, p. 53–82.

Mańczak-Wohlfeld E., 2006, Angielsko-polskie kontakty językowe, Kraków.

Mennen I., Stansfield J., 2006, Speech and language therapy services to multilingual children in Scotland and England: a comparison of three cities, “Journal of Multilingual Communication Disorders” 4, p. 23–44.

Miodunka W. (ed.), 1990, Język polski w świecie. Zbiór studiów. Warszawa–Kraków.

Miodunka W., 2003, Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii, Kraków.

Paradis J., 2001, Do bilingual two-year-olds have separate phonological systems? “The International Journal of Bilingualism” 5(1), p. 19–38.

Roach P., 2009, English Phonetics and Phonology: A Practical Course, 4th Ed., Cambridge.

Rocławska-Daniluk M., 2011, Dwujęzyczność i wychowanie dwujęzyczne z perspektywy lingwistyki i logopedii, Gdańsk.

Rocławski B., 1976, Zarys fonologii, fonetyki, fonotaktyki i fonostatystyki współczesnego języka polskiego, Gdańsk.

Salameh E.-K., Nettelbladt U., Norlin K., 2003, Assessing phonologies in bilingual Swedish-Arabic children with and without language impairment, “Child Language Teaching and Therapy” 19(3), p. 338–364.

Saran-Pasoń E., 2010, Kształtowanie się systemu fonetyczno-fonologicznego u dzieci jedno i dwujęzycznych w wieku od 3. do 5. roku życia, [in:] W. Michalik, A. Siudak (eds.), Zagadnienia mowy i myślenia, Kraków, p. 71–84.

Sękowska E., 2010, Język emigracji polskiej w świecie. Bilans i perspektywy badawcze, Kraków.

Smith J., 2013, Sociophonetic variation of word-final stop voicing in Toronto English, Toronto PhD Dissertation.

Sołtys-Chmielowicz A., 2008, Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka, Kraków.

Yavas M., Goldstein B., 1998, Phonological assessment and treatment of bilingual speakers, “American Journal of Speech-Language Pathology” 7(2), p. 49–60.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-01

Jak cytować

Dębski, R. . (2015) „Phonological patterns in the speech of English-Polish bilingual children in Australia: Initial findings”, LingVaria, 10(20), s. 27–40. doi: 10.12797/LV.10.2015.20.03.

Numer

Dział

Na jubileusz Profesora Władysława T. Miodunki