O naturalnej dwujęzyczności i przekazywaniu języka dzieciom w sytuacji imigracji

Autor

  • Krystyna Wróblewska-Pawlak Uniwersytet Warszawski, Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.14

Słowa kluczowe:

wczesna dwujęzyczność, naturalna dwujęzyczność, przekazywanie języka / transmisja językowa, strategia jedna osoba – jeden język, edukacja dwujęzyczna

Abstrakt

On natural bilingualism and transmission of language to children in the situation of immigration

The paper presents two perspectives on the question of transmission of cultural heritage, including the language of the country of origin, in the situation of immigration: the sociolinguistic (bilingual education and the role of the strategy chosen by the parents), and the sociological (linguistic transmission using the example of selected research on Polish emigrants).

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Abdelilah-Bauer B., 2008, Le défi des enfants bilingues. Grandir et vivre en parlant plusieurs langues, Paris.

Boski P., 1992, O byciu Polakiem w ojczyźnie i o zmianach tożsamości kulturowo-narodowej na obczyźnie, [w:] P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre, Tożsamość a odmienność kulturowa, Warszawa, s. 67–211.

Bunda M., 2013, Demoniczna demografia, „Polityka” nr 9 (2848), s. 20−24.

Chłopek Z., 2011, Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność, Wrocław.

Condon S., Régnard C., 2010, Héritage et pratiques linguistiques des descendants d’immigrés en France dans Hommes et migrations, „Revue trimestrielle de references sur les dynamiques migratoires” nr 1288, s. 44–56.

Comblain A., Rondal J.A., 2001, Apprendre les langues, Bruxelles.

De Houwer A., 2006, Le développement harmonieux ou non harmonieux du bilinguisme de l’enfant au sein de la famille, „Langage et société” nr 116, s. 29–49.

Deprez Ch., 2008, La transmission des langues d’immigration dans l’enquête sur l’histoire familale annexée au recensement de 1999, „Migration et plurilingusime en France. Cahiers de L’observatoire des pratiques linguistiques” nr 2, s. 34–42.

Deshays E., 1990, L’enfant bilingue. Parler deux langues: une chance pour votre enfant, Paris.

Duverger J., Maillard J.-P., 1996, L’enseignement bilingue aujourd’hui, Paris.

Gadet F., Varro G., 2006, Le « scandale » du bilinguisme. Langues en contact et plurilinguismes, „Langage et société” nr 116, s. 9–28.

Grosjean F., 1993, Le bilinguisme et le biculturalisme. Essai de définition, „Travaux Neuchâtelois de Linguistique (TRANEL)” nr 19, s. 13–41.

Hagège C., 1996, L’enfant aux deux langues, Paris.

Hamers J., Blanc M., 1983, Bilingualité et bilinguisme, Bruxelles.

Hélot Ch., 2007, Du bilinguisme en famille au plurilinguisme à l’école, Paris.

Héran F., Filhon A., Deprez Ch., 2002, La dynamique des langues en France au fil du XX siècle, „Population et société” nr 376, s. 1−4.

Kołodziejczyk M., 2011, Mapa źródeł wiedzy o Polonii, „Republika” nr 13, s. 14–21.

Kurcz I., 1992, Język a psychologia, Warszawa.

Lambert W.E., Taylor D.M., 1990, Coping with cultural diversity in urban America, New York.

Romaine S., 1989, Bilingualism, Oxford.

Ronjat J., 1913, Le développement du langage observé chez l’enfant bilingue, Paris.

Spolsky B. (red.), 1999, Concise encyclopedia of educational linguistics, Oxford.

Varro G., 1984, La femme transplantée. Une étude du mariage franco-américain en France et le bilinguisme des enfants, Lille.

Varro G., 1997, Des bilingues sacrifiés ou à quoi pourraient servir les langues d’origine, „Cahiers de l’Institut de Linguistique de Louvain” nr 23, s. 61–70.

Wróblewska-Pawlak K., 2004, Język – tożsamość – imigracja. O strategiach adaptacyjnych Polaków zamieszkałych we Francji w latach osiemdziesiątych XX wieku, Warszawa.

Wróblewska-Pawlak K., 2013, Naturalna dwujęzyczność, czyli o dwujęzycznym wychowaniu dzieci, „Języki Obce w Szkole” nr 1, s. 89–97, https://jows.pl/node/382?page=4.

Pobrania

Opublikowane

2014-07-01

Jak cytować

Wróblewska-Pawlak, K. . (2014) „O naturalnej dwujęzyczności i przekazywaniu języka dzieciom w sytuacji imigracji”, LingVaria, 9(17), s. 239–250. doi: 10.12797/LV.09.2014.17.14.

Numer

Dział

Bilingwizm polsko-obcy w Polsce i w świecie