Tom 9 Nr 17 (2014)

					Pokaż Tom 9 Nr 17 (2014)
Opublikowane: 2014-07-01

Zagadnienia ogólne

 • Słowotwórcze zasoby nowych stylów funkcjonalnych w językach słowiańskich

  Elena Koriakowcewa
  9-33
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.01
 • Metafora a zjawisko chiralności

  Rafał Siekiera
  36-42
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.02

Polszczyzna współczesna

 • Polisemia regularna – między semantyką a kontekstem

  Anna Czelakowska
  45-58
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.03
 • Jednostki obce w słowniku języka polskiego na przykładzie Słownika elektronicznego jednostek frazeologicznych (SEJF)

  Monika Czerepowicka
  59-68
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.04
 • Angielskie wyrazy okolicznościowe w polszczyźnie

  Marek Kuźniak, Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
  69-79
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.05

Dialektologia

 • Agentywne znaczenie formantu -wa w gwarach wielkopolskich i języku polskim na tle innych języków słowiańskich

  Błażej Osowski
  83-95
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.06
 • Słownictwo podhalańskie w Etymologicznym słowniku języka polskiego Andrzeja Bańkowskiego

  Maciej Rak
  97-108
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.07
 • Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle nazw słowiańskich i europejskich

  Jadwiga Waniakowa
  109-122
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.08

Bilingwizm polsko-obcy w Polsce i w świecie

 • Modele stawania się i bycia dwujęzycznym przedstawicieli Polonii argentyńskiej

  Marta Guillermo-Sajdak
  125-147
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.09
 • Bilingwizm w tekście zapisany Część I. Status lingwistyczny. Paradygmaty badawcze

  Bronisława Ligara
  149-167
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.10
 • L’apport des études sur les parlers bilingues dans l’enseignement/ apprentissage du polonais en milieu francophone

  Anna Masiewicz
  169-198
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.11
 • Dwujęzyczność polsko-obca w Polsce i poza jej granicami. Rozwój i perspektywy badań

  Władysław T. Miodunka
  199-226
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.12
 • Représentations affectives dans le répertoire langagier de lycéens bilingues polono-français

  David Sansault
  227-237
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.13
 • O naturalnej dwujęzyczności i przekazywaniu języka dzieciom w sytuacji imigracji

  Krystyna Wróblewska-Pawlak
  239-250
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.14

Polemika

 • WARA OD MIOTŁY? Odpowiedź na polemikę profesora Władysława Miodunki

  Wacław Cockiewicz
  253-259
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.15