Krakowsko-lwowskie korzenie wrocławskiej slawistyki

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.18

Słowa kluczowe:

historia wrocławskiej slawistyki, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Kazimierza

Abstrakt

Cracow-Lviv Roots of Wrocław Slavic Studies

The paper discusses the beginnings of Polish and Slavic linguistics at the Univertsity of Wroclaw directly after World War II. It was created by young scholars, linguists, Slavicists and Polonists, who gained their education and academic degrees at the Jagiellonian University and the John Casimir University in Lviv. This group included primarily S. Rospond, L. Ossowski, W. Kuraszkiewicz, S. Bąk, all educated before the war, as well as A. Furdal, much younger than the others and educated already after the war. These scholars received their education under the guidance of the best Polish linguists, Slavicists, Polonists, and Indo-Europeanists. In addition, the paper presents basic information about preparations made in Cracow during the war, to create Polish and Slavic studies at the University of Wroclaw.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Źródła

Bąk S., AUWr, sygn. 138/443.

Furdal A., AUWr, sygn. 28/39.

Gołąb Z., AUWr, sygn. 138.

Kuraszkiewicz W., AUWr, sygn. RK-120.

Kuryłowicz J., AUWr, sygn. RK-120.

Ossowski L., AUWr, sygn. 138/.

Rospond S., AUWr, sygn. 138/.

Zwoliński P., AUWr, sygn. RK-120.

Literatura

Bąk S., 1966, Stanisław Rospond – człowiek i uczony, [w:] M. Adamus (red.), Studia językoznawcze poświęcone profesorowi doktorowi Stanisławowi Rospondowi, Wrocław, s. 7–21.

Dekret: Dekret z dn. 24 sierpnia 1945 r. o przekształceniu Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej na polskie państwowe szkoły akademickie, Dz.U. 1945 nr 34, poz. 207.

Furdal A., 1999, Postać profesora Władysława Kuraszkiewicza na tle życia naukowego w Polsce, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze. Prace Komisji Językoznawczej – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny”, t. 5, cz. 1, Poznań, s. 25–31.

Furdal A., 2004, Opowiadania profesora F., Wrocław.

Furdal A., 2009, Mój komentarz do bibliografii, [w:] M. Sarnowski, W. Wysoczański (red.), Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład 7, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 3159, „Slavica Wratislaviensia” 150, Wrocław, s. 19–23.

Furdal A., 2011, Profesor Nitsch w moich wspomnieniach, czyli Kazimierz Nitsch na tle kraju i epoki, [w:] R. Majkowska, T. Filip (red.), Kazimierz Nitsch 1874–1958: materiały z posiedzenia naukowego w dniu 20 czerwca 2008 r., „W Służbie Nauki” nr 18, Kraków, s. 63–69.

Furdal A., 2014, Ze wspomnień. Początki moich studiów w Krakowie, [w:] I. Łuczków, M. Sarnowski (red.), Wyraz i zdanie w językach słowiańskich: opis, konfrontacja, przekład 8, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 3578, „Slavica Wratislaviensia” 159, Wrocław, s. 111–120.

Jakóbiec M., 2009, Z daleka i z bliska: wspomnienia i pamiętniki w biografię zebrane i uporządkowane przez córkę Milicę Jakóbiec-Semkowową, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 3074, „Biografie Uczonych Wrocławskich”, Wrocław.

Łobodzińska R., 2004, Stanisław Rospond – wielki historyk polszczyzny śląskiej, [w:] M. Hałub, A. Mańko-Matysiak (red.), Śląska Republika Uczonych, t. 1, Wrocław, s. 695–702.

Łobodzińska R., 2010, Stanisław Rospond – onomasta i miłośnik nazw, [w:] J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, W. Kucharski (red.), Nazwa dokumentem przeszłości regionu. Tom poświęcony Wielkiemu Profesorowi Stanisławowi Rospondowi, „Spotkania Dolnośląskie”, t. 5, Wrocław, s. 15–20.

Łobodzińska R., 2017, Naukowo-badawcze postulaty Profesora Stanisława Rosponda i ich realizacje w onomastyce polskiej i słowiańskiej, [w:] Z. Zaron, M. Grochowski (red.), Znaki pamięci 2: spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku, Warszawa, s. 87–95.

Miodek J., 1982, Stanisław Bąk, „Lud” 66, s. 417–419.

Rospond S., 2010, Droga do Śląska, Kraków.

Skarżyński M., 2019, Geneza i początki Studium Słowiańskiego UJ, „LingVaria” nr 1 (27), s. 11–33, https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.01.

Sokołowski J., 2015, Językoznawstwo słowiańskie na Uniwersytecie Wrocławskim (1945–2010), [w:] J. Harasimowicz (red.), Księga pamiątkowa jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu, t. 4: Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku: materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Wrocław 4–7 października 2011 r., „Acta Universitatis Wratislaviensis” 3527, Wrocław, s. 613–620.

Sokołowski J., 2019, Antoni Furdal (1928–2019), „Rocznik Slawistyczny”, t. LXVIII, s. 3–11.

Wrzesiński W., 2002, Uniwersytet Wrocławski w latach 1945–2002, [w:] T. Kulak, M. Pater, W. Wrzesiński, Historia Uniwersytetu Wrocławskiego 1702–2002, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2402, Wrocław, s. 201–377.

Pobrania

Opublikowane

2020-08-23

Jak cytować

Sokołowski, J. . (2020) „Krakowsko-lwowskie korzenie wrocławskiej slawistyki”, LingVaria, 15(2(30), s. 245–256. doi: 10.12797/LV.15.2020.30.18.

Numer

Dział

Z przeszłości językoznawstwa