Geneza i początki Studium Słowiańskiego UJ

Autor

  • Mirosław Skarżyński Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.01

Słowa kluczowe:

historia polskiej slawistyki, Uniwersytet Jagielloński, Studium Słowiańskie

Abstrakt

The Origin and Early Years of the Slavic Institute of the Jagiellonian University
In 1925, the Slavic Institute was opened at the Jagiellonian University with a view to educate experts in Slavic studies. The intention was for the studies to be interdisciplinary, it was planned to create departments not only in literary studies and linguistics, but covering a possibly wide range of disciplines. The idea of the Study was born not in the academic milieu, but among politicians. The intention was to create an institution which, on the one hand, would educate Poles about Slavdom, and on the other, would win Poland sympathizers in other countries by inviting young people from Slavic countries and making it possible for them to study in Cracow. It was also planned that Polish graduates of the Institute would be given scholarships to various Slavic countries. Another goal of the Institute was to prevent Czechoslovakia from dominating Slavdom. Due to the economic situation of Poland in late 1920s and early 1930s, the project was implemented only partially. The contribution of the Institute to the development of Slavic studies in Poland, however, is unqestionable, especially in the field of personnel education. The Institute was closed in 1951, as part of the reform of higher education that was undertaken by the communist government and destroyed the academic milieu in Poland.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Źródła i literatura:

ANPANiPAU: Spuścizna K. Nitscha, sygn. K III-51, Listy Jana Łosia do Kazimierza Nitscha 1925–1926, j. 195.

Archiwum ofiar: Kazimierz Dobrowolski, [w:] Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie 1939–1956, [on-line:] http://krakowianie1939-56.mhk.pl/pl/archiwum,1,dobrowolski,633.chtm (dostęp: 3 I 2019).

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akta Studium Słowiańskiego 1925–1951, sygn. SSł 1–15.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akta Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1849–1945, sygn. WF II 1–548.

Biogramy: A. Śródka, P. Szczawiński (oprac.), Biogramy uczonych polskich. Materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN, cz. I: Nauki społeczne, z. 1: A–J, Wrocław 1983.

CK PSP: CK Państwowa Szkoła Przemysłowa w latach 1885–1918, [on-line:] http://www.zsb1.pl/images/kronika/CK%20Pa_stwowa%20Szko_a%20Przemys_owa%20w%20latach%201885-1918.pdf (dostęp: 20 XII 2018).

Czelakowska A., Skarżyński M., 2011, Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa. Listy Jana Niecisława Baudouina de Courtenay, Jana Łosia, Kazimierza Nitscha, Jana Michała Rozwadowskiego, Henryka Ułaszyna, „Biblioteka LingVariów”, t. 8, Kraków.

Černyševa M.I., Maks Fasmer (1886–1962). Očerk žizni i deâtel’nosti, [on-line:] http://vasmer.narod.ru/bio.htm (dostęp: 9 I 2019).

Dłuska M., 1950, Fonetyka polska, cz. 1: Artykulacje głosek polskich, „Biblioteka Studium Słowiańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Seria C, nr 5, Kraków.

Ďurčanský M., 2011, Matija Murko (1861–1952), „Akademický Bulletin. Oficiální časopis Akademie věd ČR” 12, [on-line:] http://abicko.avcr.cz/2011/12/13/ (dostęp: 20 XII 2018).

Eberhardt P., 2017, Poglądy geopolityczne Tomasza Masaryka, „Przegląd Geograficzny” 89, nr 2, s. 319–338, [on-line:] http://dx.doi.org/10.7163/PrzG.2017.2.6. DOI: https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.2.6

EIU-5: Kul’bakin Stepan Mihajlovič, [w:] V.A. Smolìj i in. (red.), Enciklopedìâ ìstorìï Ukraïni, t. 5, Kiïv 2008, s. 472.

EIU-9: Studins’kij Kirilo Josipovič, [w:] V.A. Smolìj i in. (red.), Enciklopedìâ ìstorìï Ukraïni, t. 9, Kiïv 2012, s. 873–874.

Encyklopedia PWNa: Thugutt Stanisław, [w:] Encyklopedia PWN, [on-line:] http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Thugutt-Stanislaw;3987210.html (dostęp: 4 I 2019).

Encyklopedia PWNb: Wędkiewicz Stanisław, [w:] Encyklopedia PWN, [on-line:] http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Wedkiewicz-Stanislaw;3995084.html (dostęp: 15 XII 2018).

Furdal A., 2014, Ze wspomnień. Początki moich studiów w Krakowie, „Acta Universitatis Wratilaviensis”, nr 3578, „Slavica Wratislaviensia” 69, Wrocław, s. 111–120.

Horodyski B., 1951, Podręcznik paleografii ruskiej, „Biblioteka Studium Słowiańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Seria C, nr 6, Kraków.

Jakubowski W., 1971, Lednicki Wacław (1891–1967), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XVI, Wrocław, s. 613–615.

Kalinowski L., 1976, Molè Wojsław Herman (1886–1973), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXI, Wrocław, s. 618–620.

Klemensiewicz Z., 1952, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, „Biblioteka Studium Słowiańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Seria C, nr 7, Kraków.

Klimaszewska J. (red.), 1976a, Kazimierz Moszyński. Życie i twórczość, Wrocław.

Klimaszewska J., 1976b, Kazimierz Moszyński – badacz i nauczyciel, [w:] eadem (red.), Kazimierz Moszyński. Życie i twórczość, Wrocław, s. 17–30.

Koblar F., Prijatelj, Ivan (1875–1937), [w:] Slovenski biografski leksikon, [on-line:] https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi469364/ (dostęp: 2 I 2018).

Korus K., 2000, Leon Sternbach, [w:] J. Michalik, W. Walecki (red.), Złota księga Wydziału Filologicznego, „Złote Księgi Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Kraków, s. 176–184.

Lapteva L.P., 2016, Vladimir Andreevič Francev (1867–1942) – russkij issledovatel’ mežslavânskih naučnyh svâzej v XIX ve, „Novaâ i novejšaâ istoriâ” nr 3, s. 146–165.

Lehr-Spławiński T. (red.), 1949, Chrestomatia słowiańska, cz 1: Teksty południowo-słowiańskie (ze słowniczkami), „Biblioteka Studium Słowiańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Seria C, nr 3, Kraków.

Lehr-Spławiński T. (red.), 1950, Chrestomatia słowiańska, cz 2: Teksty zachodnio-słowiańskie (ze słowniczkami), „Biblioteka Studium Słowiańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Seria C, nr 3, Kraków.

Lehr-Spławiński T., Urbańczyk S., 1964, Przegląd dziejów słowianoznawstwa w Uniwersytecie Jagiellońskim, [w:] W. Taszycki, A. Zaręba (red.), Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historia katedr, Kraków, s. 163–214.

Łużny R., 2000, Bohdan Łepki (1872–1941), [w:] J. Michalik, W. Walecki (red.), Złota księga Wydziału Filologicznego, „Złote Księgi Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Kraków, s. 231–240.

Magnuszewski J., 1980, Karel Krejčí (29 sierpnia 1904–26 czerwca 1979), „Pamiętnik Literacki” LXXI, s. 357–366.

Majchrowski J., 1991–1992, Rymar Stanisław (1886–1965), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXIII, Wrocław, s. 506–509.

Nitsch K., 1925, Jak będzie zorganizowane Studjum Słowiańskie w Krakowie. Wywiad „Gońca Krakowskiego” z dyrektorem Studjum Słowiańskiego prof. Kaz. Nitschem, „Goniec Krakowski” nr 137, s. 3.

Nitsch K., 1927, Losy Studjum słowiańskiego. Rozmowa z prof. Kazimierzem Nitschem, „Wiadomości Literackie” nr 16, s. 2.

Nitsch, Listy: Listy do Jana Łosia, Archiwum Nauki PAN i PAU, Kraków, Spuścizna K. Nitscha, sygn. K III-51, j. 196.

Rymar S., 1925, Studjum słowiańskie i Instytut ruski w Krakowie. Specjalny wywiad „Gońca Krakowskiego” z posłem Stanisławem Rymarem, „Goniec Krakowski” nr 137, s. 3.

Safarewicz J., 1947, Elementy języka greckiego. Podręcznik dla polonistów i slawistów, „Biblioteka Studium Słowiańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Seria C, nr 2, Kraków.

Skarżyński M., Smułkowa E., 2018, Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa III. Korespondencja Kazimierza Nitscha i Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej 1925–1958, cz. 1: 1925–1945, cz. 2: 1945–1958, „Biblioteka LingVariów”, t. 26, Kraków.

Śliwa M., 1994, Tadeusz Waryński, [w:] J.M. Majchrowski, G. Mazur, K. Stepan (red.), Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa, s. 463.

Urbańczyk S., 1993, Dwieście lat polskiego językoznawstwa (1751–1950), Kraków.

Witkowski W., 2000, Iwan Ziłyński (1879–1952), [w:] J. Michalik, W. Walecki (red.), Złota księga Wydziału Filologicznego, „Złote Księgi Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Kraków, s. 268–270.

Opublikowane

2019-05-31

Jak cytować

Skarżyński, M. (2019) „Geneza i początki Studium Słowiańskiego UJ”, LingVaria, 14(27), s. 11–33. doi: 10.12797/LV.14.2019.27.01.

Numer

Dział

Wstęp