DIctionnaire Synchronique des FAmilles dérivationnelles de mots français (DISFA) jako faza ewolucji słowotwórstwa gniazdowego

Autor

  • Wanda Fijałkowska Uniwersytet Warszawski, Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.13

Słowa kluczowe:

słownik, słowotwórstwo, rodzina wyrazów, gniazdo, podstawa słowotwórcza, derywat

Abstrakt

DI ctionnaire Synchronique des FAmilles derivationnelles de mots français (DISFA) as a phase in the evolution of nest word formation

The lexicography of the Slavonic nations, especially the branch of nest lexicography, has seen an impetuous development since the sixties, producing at least fifty publications, but it remains effectively unknown to French lexicography. Updated terminology, the symbols of successive parts of speech in the word-formative chain from the centre of the nest to the specific derivative, remain an achievement of researchers solely on this side of the Rhône. The DISFA dictionary (Claude Gruaz et al., published 2008) neither does refer to the Slavonic tradition, nor even to the native, French tradition (p.ex. an unfinished project from the nineties that was initiated by Danielle Corbin), and remains despite the announcements only a morphological and etymological dictionary.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Corbin D., 1990, Homonymie structurelle et définition des mots construits. Vers un „dictionnaire dérivationnel”, [w:] J. Chaurand, F. Mazière (red.), La définition, Actes du colloque organisé par le Centre d’Études du Lexique de l’Université Paris-Nord, Paris, s. 175–192.

DISFA: C. Gruaz, R. Honvault, C. Dejean, A. Fragoso, A. Meyer, S. Skippon, DIctionnaire Synchronique des FAmilles dérivationnelles de mots français, Limoges 2008.

Jadacka H., 1988, Zeszyt próbny „Słownika gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego”, Warszawa.

Jadacka H., 2001, System słowotwórczy polszczyzny (1945−2000), Warszawa.

Jadacka H., Nagórko A., 1985, O „Słowniku gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego”, „Poradnik Językowy” nr 9/10, s. 555–580.

Karpiłows’ka E.A., 2002, [= Карпіловська Є.А.], Korenevij gnіzdovij slovnik ukraїnsʹ- koї movi, Kiїv.

Kuzniecowa, A.I., Jefremowa T.F., 1986, [= Кузнецова А.И., Ефремова Т.Ф.], Slovarʹ morfem russkogo âzyka, Moskva.

Nagórko A., 1998, Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), Warszawa.

Poticha Z.A., 1964, [= Потиха З.А.], Školʹnyj slovoobrazovatelʹnyj slovarʹ, Moskva.

SGS 1–4: Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, t. I: T. Vogelgesang, Gniazda odprzymiotnikowe, Kraków 2001, t. II: H. Jadacka, M. Bondkowska, I. Burkacka, E. Grabska-Moyle, T. Karpowicz, Gniazda odrzeczownikowe, Kraków 2001, t. III: M. Skarżyński oraz M. Berend, M. Bondkowska, H. Jadacka, M. Olejniczak, T. Vogelgesang, Gniazda odczasownikowe, Kraków 2004, t. IV: M. Skarżyński, Gniazda motywowane przez liczebniki, przysłówki, zaimki, przyimki, modulanty, onomatopeje, wykrzykniki, Kraków 2004.

Skarżyński M., 1989, Mały słownik słowotwórczy języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków.

Skarżyński M., 2000, Słownik przypomnień gramatycznych, Kraków.

Sokolová M., Ološtiak M., Ivanová M., Šimon F., Czéreová B., Vužňáková K.,

Benko V., Moško G., 2005, Slovnik koreňovych morfem slovenčiny, Prešov.

Szaumian S.K., Sobolewa P.A, 1968, [= Шаумян С.К., Соболева П.А.], Osnovaniâ poroždaûŝej grammatiki russkogo âzyka, Moskva.

Tichonow A.N., 1978, [= Тихонов А.Н.], Školʹnyj slovoobrazovatelʹnyj slovarʹ rus-skogo âzyka. Posobie dlâ učaŝihsâ, Moskva.

Tichonow A.N., 1985, [= Тихонов А.Н.], Slovoobrazovatelʹnyj slovarʹ russkogo âzyka, Moskva.

Worth D.S., Kozak A.S., Johnson D.B., 1970, Russian Derivational Dictionary, New York – London – Amsterdam.

Pobrania

Opublikowane

2016-04-02

Jak cytować

Fijałkowska, W. . (2016) „DIctionnaire Synchronique des FAmilles dérivationnelles de mots français (DISFA) jako faza ewolucji słowotwórstwa gniazdowego”, LingVaria, 11(21), s. 151–161. doi: 10.12797/LV.11.2016.21.13.

Numer

Dział

Leksykografia