Sieć powiązań derywacyjnych na materiale Słownika gramatycznego języka polskiego

Propozycja klasyfikacji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.03

Słowa kluczowe:

słowotwórstwo, sieć derywacyjna, słownik gramatyczny

Abstrakt

DERIVATIONAL NETWORK ON THE BASIS OF SŁOWNIK GRAMATYCZNY JĘZYKA POLSKIEGO: SUGGESTION FOR CLASSIFICATION

The article presents a suggestion of adding a derivational network to the Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP, Grammatical Dictionary of Polish). To date, SGJP regularly noted selected wordbuilding relations (e.g., names of features created by adding the ending -ość to adjectives), several (such as diminutives) were marked inconsistently and many were not introduced there at all. To fill this gap, the authors adjusted the classification of derivatives developed by Renata Grzegorczykowa to the needs of SGJP (with slight modifications discussed in the first part of the text). Next, an experiment was conducted where lexemes from a list of 2500 most common SGJP words were connected with their derivatives and the latter were then classified according to the assumed rules.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Grzegorczykowa R., 1979, Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, wyd. 3, Warszawa.

Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1984a, Problemy ogólne słowotwórstwa, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa, s. 361–388.

Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1984b, Rzeczownik, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa, s. 389–468.

Jadacka H. et al., 2001, Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, t. II: Gniazda odrzeczownikowe, Kraków.

Kallas K., 1984, Przymiotnik, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa, s. 469–523.

Kieraś W., Woliński M., 2017, Morfeusz 2 – analizator i generator fleksyjny dla języka polskiego, „Język Polski” XCVII, s. 75–83, https://doi.org/10.31286/JP.97.1.7.

Kita M., 1998, Wybieram gramatykę! Gramatyka języka polskiego w praktyce (dla cudzoziemców zaawansowanych), t. 2, Katowice.

Kyjánek L., 2018, Morphological Resources of Derivational Word-Formation Relations. Technical Report TR-2018-61, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague.

Kyjánek L., Lyashevskaya O., Nedoluzhko A., Vodolazsky D., Žabokrtský Z., 2022, Constructing a Lexical Resource of Russian Derivational Morphology, [w:] N. Calzolari, F. Béchet, P. Blache, K. Choukri, Ch. Cieri, T. Declerck, S. Goggi, H. Isahara, B. Maegaard, J. Mariani, H. Mazo, J. Odijk, S. Piperidis (red.), Proceedings of the Thirteenth Language Resources and Evaluation Conference, Marseille, s. 2788–2797.

Lango M., Žabokrtský Z., Ševčíková M., 2021, Semi-automatic Construction of Word-formation Networks, „Language Resources & Evaluation” 55, s. 3–32, https://doi.org/10.1007/s10579-019-09484-2.

Masojć I., 2015, Gramatyka współczesnego języka polskiego. Słowotwórstwo rzeczowników, Wilno.

Mroczkowski R., Rybak P., Wróblewska A., Gawlik I., 2021, HerBERT: Efficiently Pretrained Transformer-based Language Model for Polish, [w:] Proceedings of the 8th Workshop on Balto-Slavic Natural Language Processing, Kiyv, s. 1–10, https://doi.org/10.48550/arXiv.2105.01735.

Nagórko A., 2007, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa.

Saloni Z., 2020, Podstawy teoretyczne Słownika gramatycznego języka polskiego, wyd. 4, Warszawa.

Skarżyński M. et al., 2004, Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, t. III: Gniazda odczasownikowe, Kraków.

Skarżyński M., 2004, Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, t. IV: Gniazda motywowane przez liczebniki, przysłówki, zaimki, przyimki, modulanty, onomatepoje, wykrzykniki, Kraków.

SGJP: M. Woliński, Z. Saloni, R. Wołosz, W. Gruszczyński, D. Skowrońska, Z. Bronk, Słownik gramatyczny języka polskiego, wyd. 4, Warszawa 2020, [on-line:] http://sgjp.pl.

Vogelgesang T., 2001, Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, t. I: Gniazda odprzymiotnikowe, red. H. Jadacka, Kraków.

Pobrania

Opublikowane

2023-11-14

Jak cytować

Wołoszyn, J., Kieraś, W. i Woliński, M. (2023) „Sieć powiązań derywacyjnych na materiale Słownika gramatycznego języka polskiego: Propozycja klasyfikacji”, LingVaria, 18(2(36), s. 47–61. doi: 10.12797/LV.18.2023.36.03.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna