Historia składni języka polskiego Krystyny Pisarkowej – świadectwo zmiany i źródło inspiracji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.18

Słowa kluczowe:

Krystyna Pisarkowa, składnia historyczna, tendencje, procesy

Abstrakt

Krystyna Pisarkowa’s The History of Polish Syntax – The Testimony of Change and the Source of Inspiration

The author of the article shows Krystyna Pisarkowa’s monograph as a text which presents a diachronic approach to Polish syntax in a new and modern way, taking into account the times and the Polish linguistic tradition. Focusing on discontinuous phenomena in the history of the Polish language, Pisarkowa separates tendencies and processes typical of each syntactic level. Not only does she discuss traditionally described elements of simple and complex utterances, but she also takes into account the semantic structure of sentences and their pragmatic aspect. Therefore, Historia składni języka polskiego [The History of Polish Syntax] is a testimony of a methodological change and a quest for adequate solutions, as well as a source of inspiration for further generations of researchers.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Klemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbańczyk S., 1955, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.

Kleszczowa K., 2003, Staropolskie derywaty przymiotnikowe i ich perspektywiczna ewolucja, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 2176, Katowice.

Kleszczowa K., 2015, U źródeł polskich partykuł. Derywacja funkcjonalna, przemiany, zaniki, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 3368, Katowice.

Krążyńska Z., Mika T., Słoboda A., 2015, Składnia średniowiecznej polszczyzny, cz. I: Konteksty, metody, tendencje, Poznań.

Mika T., Rojszczak-Robińska D., Ziółkowska O. (red.), 2018, Terminy w językoznawstwie synchronicznym i diachronicznym, „Staropolskie Spotkania Językoznawcze”, t. 3, Poznań.

Mika T., Słoboda A., 2015, Wyrażenia funkcyjne w średniowiecznej polszczyźnie z perspektywy składniowej. Wybrane problemy badawcze, Poznań.

Pastuch M., Siuciak M. (red.), 2018, Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 3670, Katowice.

Pisarkowa K., 1984, Historia składni języka polskiego, „Prace Instytutu Języka Polskiego”, nr 52, Wrocław.

ZKSN1780–1822: Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1780–1822). Wybór przykładów, oprac. A. Kałkowska i in., Wrocław 1974.

ZKSN1822–1863: Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1822–1863). Wybór przykładów, oprac. A. Kałkowska i in., Wrocław 1975.

ZKSN1863–1918: Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1863–1918). Wybór przykładów, oprac. A. Kałkowska i in., Wrocław 1977.

ZKSS: Zapomniane konstrukcje składni staropolskiej. Wybór przykładów, oprac. Z. Klemensiewicz, K. Pisarkowa, J. Konieczna-Twardzikowa, Wrocław 1966.

ZKSŚXVI: Zapomniane konstrukcje składni średniopolskiej (XVI wiek). Wybór przykładów, oprac. Z. Klemensiewicz i in., Wrocław 1971.

ZKSŚXVII: Zapomniane konstrukcje składni średniopolskiej (XVII wiek). Wybór przykładów, oprac. A. Kałkowska, K. Pisarkowa, J. Twardzikowa, Wrocław 1972.

ZKSŚ1700–1780: Zapomniane konstrukcje składni średniopolskiej (1700–1780). Wybór przykładów, oprac. A. Kałkowska i in., Wrocław 1973.

Opublikowane

2021-11-18

Jak cytować

Słoboda, A. . (2021) „Historia składni języka polskiego Krystyny Pisarkowej – świadectwo zmiany i źródło inspiracji”, LingVaria, 16(2(32), s. 229–235. doi: 10.12797/LV.16.2021.32.18.

Numer

Dział

Przypomnienia